Opieka okołooperacyjna

Opieka okołooperacyjna

Od ponad 20 lat Mindray współpracuje z dostawcami usług związanych z opieką zdrowotną przy rozwijaniu rozwiązań okołooperacyjnych w pełni odpowiadających na potrzeby kliniczne – od rozpoczęcia do zakończenia tego etapu leczenia – wspierając w ten sposób lekarzy. 
Rozwiązania Mindray dla bloku operacyjnego obejmują serię systemów anestezjologicznych i monitorujących, opartych na najnowszych, przełomowych technologiach podawania znieczulenia, monitorowania procesów fizjologicznych i komunikacji IT. Pomagają usprawnić cykl pracy klinicznej i pozwalają lekarzom skupić się na leczeniu pacjenta.

Produkty