Pomoc doraźna

Pomoc doraźna

Jako pierwszy punkt kontaktu z pacjentem, medycyna ratunkowa zajmująca się opieką w nagłych wypadkach stanowi dla szpitali szczególne wyzwanie. Jej zadania to:

·zapewnianie pierwszej pomocy w środowiskach nieklinicznych;

·transport pacjentów w stanie ostrym do szpitala pod presją czasu;

·przyjmowanie pacjentów na Oddział Ratunkowy, przy zachowaniu skutecznej komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

To tylko kilka z wielu trudnych wyzwań, które można tutaj napotkać. Rozwiązanie Mindray Emergency Care przeznaczone dla medycyny ratunkowej mierzy się z tymi problemami dzięki zastosowaniu podejścia systemowego.

Rozwiązanie to obejmuje cały proces udzielania pomocy w nagłych wypadkach – od ratownictwa przedszpitalnego, transportu pogotowiem ratunkowym i leczenia na Oddziale Ratunkowym po transport wewnątrzszpitalny. Integracja zautomatyzowanych i ręcznych defibrylatorów, monitorów pacjenta i różnych systemów zarządzania informacją wspiera klinicystów we wszystkich miejscach opieki i gwarantuje integralność oraz ciągłość danych pacjentów.

Rozwiązanie Mindray Emergency Care opiera się na PHEIS, naszym przedszpitalnym systemie informacji ratunkowej. PHEIS pozwala od samego początku zaangażować klinicystę w akcję ratunkową, dzieląc się informacjami na temat pacjenta w czasie rzeczywistym pomiędzy ambulansem a szpitalem.

Rozwiązanie Emergency Care firmy Mindray poprawia komunikację i wydajność pracy, oszczędzając cenny czas i ratując życie.

Produkty