Mindray dysponuje siecią obsługi technicznej o światowym zasięgu. Oferuje klientom sprawne, terminowe usługi pomocy technicznej, zaopatrzenie w części zamienne, szkolenia, serwis techniczny w terenie, aktualizacje urządzeń i oprogramowania, rozszerzenie umów gwarancyjnych, umowy serwisowe oraz doraźną obsługę techniczną na żądanie.

Pomoc techniczna

Przedstawiciele serwisu firmy Mindray udzielają pomocy technicznej dotyczącej użytkowania sprzętu oraz rozwiązywania problemów drogą telefoniczną, e-mailem, osobiście oraz w każdy inny możliwy sposób – w ciągu całego okresu eksploatacji urządzeń z oferty firmy Mindray.

Części zamienne
Mindray i jej oddziały mają na stanie zapas części zamiennych do wszystkich produktów firmy – nawet na 10 lat po zakończeniu produkcji konkretnego modelu.

Szkolenia
Mindray i jej oddziały prowadzą szkolenia na różnych poziomach zaawansowania, przeznaczone dla klientów, dystrybutorów i partnerów serwisowych. Tematyka szkoleń obejmuje marketing, eksploatację, zastosowania oraz rozwiązywanie problemów technicznych z urządzeniami produkcji firmy Mindray. Szkolenia realizowane są w trybie kursów online, u klienta, w oddziałach Mindray, a także zgodnie z harmonogramem szkoleń lub na specjalne życzenie.

Serwis w terenie
Serwisanci firmy Mindray świadczą m.in. usługi konserwacji, wzorcowania, i napraw i rozwiązywania usterek urządzeń u klienta na żądanie.
* Usługi serwisu terenowego mogą świadczyć również autoryzowani usługodawcy działający z upoważnienia firmy Mindray. Dostępność usług serwisu terenowego może różnić się między regionami.

Aktualizacje
Mindray zapewnia aktualizacje aparatury w ramach usług serwisowych, dedykowane rozwiązywaniu potrzeb klienta w zakresie funkcji nowych zastosowań i charakterystyki użytkowej.
* Aktualizacje nie są dostępne dla wszystkich modeli urządzeń.

Gwarancja rozszerzona
Mindray oferuje dystrybutorom program rozszerzenia gwarancji – ułatwia to kontrolę kosztów świadczonych usług serwisowych i podział ryzyka inwestycyjnego między stronami.
* Program gwarancji rozszerzonych nie jest dostępny dla niektórych modeli lub modułów urządzeń. Aktualne cenniki i szczegółowe informacje dostępne są od działu serwisu międzynarodowego firmy Mindray i jej najbliższych oddziałów.

Zakres gwarancji
. W ramach gwarancji udzielonej na każdy produkt, Mindray zobowiązuje się do naprawy wad lub ustarek w konstrukcji, materiale lub wykonaniu, a także do wymiany głównych zespołów i ich części na pozbawione takich wad.
. Firma Mindray zapewnia dystrybutorowi nieodpłatną wymianę części w ramach gwarancji.
. Dystrybutor zapewnia nieodpłatną konserwację, wymianę części i naprawy dla klienta.
. Okres gwarancji na nieodpłatną wymianę wadliwych części ogranicza się do gwarancji udzielonej na wyrób, którego części są składnikami. Okres gwarancji na nieodpłatną wymianę wadliwych akcesoriów wyrobów ogranicza się do gwarancji na oryginalne akcesoria.

Wyłączenia z gwarancji
Z odpowiedzialności i obowiązków firmy Mindray określonych w udzielonej gwarancji wyłącza się koszty przewozu i inne niż wyżej wymienione, a także odpowiedzialność za szkody bezpośrednie, pośrednie lub następcze, zwłokę spowodowaną nieprawidłowym użytkowaniem lub zastosowaniami wyrobu, a także użytkowaniem części bądź akcesoriów innych niż uznane przez firmę Mindray, jak również naprawy wykonane przez osoby nieupoważnone przez firmę Mindray.
Gwarancja nie obejmuje:

. usterek ani szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub awarią wywołaną czynnikiem ludzkim;
. usterek ani szkód spowodowanych niestabilną charakterystyką zasilania elektrycznego z sieci prądu przemiennego lub przekroczenia jej znamionowych wartości;
. usterek ani szkód spowodowanych działaniem siły wyższej, m.in. pożaru lub trzęsienia ziemi;
. usterek ani szkód spowodowanych nieprawidłową eksploatacją lub naprawą urządzenia przez osoby niewykwalifikowane bądź nieupoważnione;
. usterek ani szkód spowodowanych eksploatacją z częściami lub akcesoriami niedozwolonymi przez Mindray;
. usterek urządzenia lub jego części, których numer seryjny uczyniono nieczytelnym;
. innych czynników nie spowodowanych przez wyrób lub jego części.

Umowy serwisowe
Firma Mindray i jej oddziały oferują szereg umów serwisowych dla klientów. Szczegóły można poznać w najbliższym oddziale lub u dystrybutora.

Serwis doraźny na żądanie
Firma Mindray i jej dystrybutorzy świadczą usługi serwisowe na wezwanie klienta, na podstawie stosownej umowy.

Mindray Account

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Zapomniałem hasła
x

Otwórz aplikację Wechat i zeskanuj kod QR. Otwórz stronę internetową i Udostępnij.