Oświadczenia

Mindray gwarantuje nabywcy produktu, w okresie o którym mowa poniżej, że produkt jest pozbawiony usterek i wad budowy, materiałów i wykonania. Gwarancji udziela się wyłącznie za przekazaniem wypełnionej przez nabywcy Karty Rejestracji Produktu.

Prawo do świadczeń gwarancyjnych nabywca może wykonać kontaktując się z dystrybutorem, od którego pierwotnie nabył produkt. Jeśli problemy z charakterystyką użytkową produktu nie zostaną rozwiązane po myśli nabywcy, uprasza się go o kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy Mindray. Jeżeli nabywca podpisał ważną umowę serwisową z Mindray, powinien skontaktować się od razu z Działem Obsługi Klienta firmy Mindray.

W ramach gwarancji udzielonej na każdy produkt, Mindray zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w częściach zwróconych przez nabywcę poprzez ich naprawę lub wymianę wadliwego towaru, przy czym o sposobie rozwiązania reklamacji decyduje wyłącznie firma Mindray.

Mindray nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty uboczne, szczególne bądź następcze, a także za wydatki wynikające pośrednio lub bezpośrednio z użytkowania wyrobu.

Gwarancja traci ważność w całości, gdy urządzenie, na które jej udzielono:

   1. było używane niezgodnie z przeznaczeniem, zaniedbywane, nadużywane, uległo wypadkowi lub skutkom działania siły wyższej;
    2. doznało uszczerbku na skutek przeróbek lub napraw osób innych niż przedstawiciele serwisu firmy Mindray bądź upoważnieni przedstawiciele Mindray;
     3. utraciło oryginalnie nadane przez Mindray znaki z numerem seryjnym lub danymi identyfikacyjnymi, albo znaki te przerobiono;
      4. wyposażono w niestandardowe dla niego akcesoria lub poddano przeróbkom.

Dziękujemy za zakup produktu firmy Mindray.

Informacje o śledzeniu wyrobu (część wypełnić obowiązkowo)
Informacje o użytkowniku
Nazwa klienta
Wydział
Adres
Miejscowość Województwo / Prowincja Kod pocztowy Kraj
Osoba do kontaktu
Stanowisko
Telefon Faks
Adres e-mail
Informacje o wyrobie
Nazwa produktu Numer seryjny(i jego umiejscowienie) Model Data montażu (rrrr-mm-dd)
Miejsce zakupu
Informacje ogólne
Co zasadniczo przeważyło o decyzji zakupu produktu firmy Mindray?
Niezawodność Cena Funkcje Serwis Polecenie przez dystrybutora
Inne:
Skąd dowiedziałeś(-aś) się po raz pierwszy o tym produkcie Mindray?
Ze strony Mindray Od dystrybutora Z reklamy
Na konferencji Polecił mi je:
Inne:
Jakie produkty Mindray cię interesują?
Produkty do monitorowania i podtrzymywania życia pacjentów
Produkty do diagnostyki in vitro
Systemy diagnostyki obrazowej
Masz jakieś uwagi?

Zapoznałem się i zgadzam się z polityką prywatności

Mindray Account

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Zapomniałem hasła
x

Otwórz aplikację Wechat i zeskanuj kod QR. Otwórz stronę internetową i Udostępnij.