BC-6800 Plus

Zaawansowane urządzenie BC-6800 Plus zapewnia nie tylko bardziej niezawodną, rutynową analizę CBC oraz analizę białych krwinek (WBC) w 5 grupach, ale także wyższą prędkość przetwarzania i zwiększoną przepustowość – do 200 próbek na godzinę. W oparciu o nową platformę z technologią SF Cube, BC-6800 Plus zapewnia jeszcze bardziej precyzyjne wyniki analizy komórek krwi i oznaczania nieprawidłowych komórek komunikatami ostrzegawczymi, co przewyższa oczekiwania i wyznacza nowy standard.


Właściwości

Z nowo zaprojektowanymi systemami optycznymi i odczynników, technologia SF Cube może pomóc lekarzom w lepszym różnicowaniu klastrów komórek, co jest kluczem do wykrywania większej liczby patologicznych komórek.

Wynik NRBC w każdym badaniu CBC

W skatergramie WNB, analizator BC-6800 Plus zapewnia wyniki NRBC, bazofili i WBC-N*. Oznacza to, że rzeczywistą liczbę NRBC można zmierzyć w rutynowej analizie CBC, jeżeli tylko są one obecne w próbce.
W tym kanale zliczania bazofile są liczone z wynikami NRBC.
Wyniki bazofili i NRBC są generowane w BC-6800 Plus bez dodatkowych odczynników lub kosztów.


Dokładniejsze wyniki RET i PLT-O

Wykorzystując nowy barwnik fluorescencyjny, retikulocyty i płytki krwi są barwione bardziej swoiście przy silniejszym sygnale fluorescencyjnym, co pozwala uzyskać bardziej precyzyjne wyniki oznaczania retikulocytów i płytek krwi.


Automatyczne ponowne uruchomienie i ponowne testy kontrolne (Rerun & Reflex)

Jeżeli wyniki dla danej próbki spełnią określone kryteria, automatyczny podajnik  BC-6800 Plus może przywrócić stelaż z próbkami w celu ponownej analizy.


200 testów na godzinę

BC-6800 Plus może załadować do 100 próbek za jednym razem i oferuje przepustowość do 200 testów na godzinę.


Mindray w walce z COVID-19

Więcej informacji
x

Open WeChat and Scan the QR code. Get the Webpage and Share on Moments.