TE7

Priorytetowe dla lekarzy zapewnienie jak najlepszej opieki dla pacjenta jest możliwe dzięki narzędziom wpierającym podejmowanie szybkich i pewnych decyzji klinicznych. Dzięki inteligentnym narzędziom wspomagającym zarządzanie terapią płynową, funkcjom bezpiecznego wkłucia, możliwości całkowitej dezynfekcji i najwyższej jakości obrazowania, Mindray został zaprojektowany do zastosowań w Anestezjologii, Intensywnej Terapii i ratownictwie. Urządzenie jest gotowe do użycia w każdej chwili. Jest intuicyjne i łatwe w obsłudze, dzięki czemu może pomóc lekarzom pewnie stawić czoła wszystkim wyzwaniom związanym z zapewnieniem wysokiej jakości usług medycznych. Po raz pierwszy, Mindray jako aparat ultrasonograficzny może być bezproblemowo podłączony do sieci klinicznej razem z innymi urządzeniami.

Inteligentne zarządzanie płynami

Zaawansowane narzędzia Smart IVC, Smart VTI i Smart B-line dostarczają więcej informacji diagnostycznych do dokładnego i efektywnego zarządzania w terapii płynowej, zapewniając personelowi klinicznemu większą pewność diagnostyczną i skupienie się na opiece nad pacjentem.

Bezpieczne wkłucia

Dzięki funkcji eSpacial NaviTMMindray umożliwia lepszą wizualizację igły podczas wykonywania procedur inwazyjnych w technice In-Plane lub Out-of-Plane. Teraz można z łatwością zobaczyć położenie igły i jej końcówkę. Pozwala to zaplanować trajektorię igły jeszcze przed nakłuciem, a także bezpieczniej i łatwiej doprowadzi igłę do punktu docelowego.

Sonda z programowalnymi przyciskami

Sonda L12-3VNs z 3 programowalnymi przyciskami i nawigacją magnetyczną igły eSpacial NaviTMzapewnia proste, szybkie i wygodne sterowanie pracą aparatu, bez konieczności dotykania go.

Innowacyjne sterowanie głosowe

Oparta na sztucznej inteligencji technologia rozpoznawania głosu, wykorzystująca bezprzewodowy mikrofon, funkcja iVocal wspiera sterowanie funkcjami aparatu poprzez proste komendy głosowe.

Obsługa dotykowa

Prosta kontrola i zmiana ustawień poprzez dotyk: dotknij, aby uruchomić lub zamknąć funkcje, przeciągnij palcem po ekranie w celu ustawienia parametrów i przesunięcia różnych elementów, oddal lub zbliż palce, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, przesuń, aby uzyskać wiele elementów do wyboru i aby poszerzyć obszar obrazowania, nawet w rękawiczkach.

Możliwość całkowitej dezynfekcji

Mindray spełnia najwyższe standardy dezynfekcji dzięki specjalnej konstrukcji, wysokiej odporności na środki chemiczne i szerokiemu zakresowi środków dezynfekujących jakie można zastosować. Gładki i nie porowaty ekran dotykowy można z łatwością dezynfekować, a funkcja 10-sekundowej blokady ekranu umożliwia czyszczenie nawet podczas badań.

Doskonałe połączenie danych

Rozwiązanie informatyczne Mindray eGateway łączy w sobie dane kliniczne pacjenta zebrane z urządzeń ultrasonograficznych i monitora pacjenta wpierając podejmowanie decyzji klinicznych. Informacje o badaniach pacjentów, zdjęcia i raporty mogą być przesyłane do systemu EMR.

iNeedle

Dla głowic liniowych i convex dostępna jest funkcja zaawansowanej wizualizacji igły iNeedle. Technologia ta znacznie poprawia obraz igły podczas procedury In-Plane (kłucia w płaszczyźnie obrazowania).

Smart Track

Dzięki zastosowaniu inteligentnego wykrywania naczyń krwionośnych, aparat może automatycznie optymalizować obraz Kolorowego i Power Dopplera oraz położenie bramki i spektrum Dopplera PW, żeby zredukować powtarzalne i czasochłonne działania i uprościć badanie naczyń krwionośnych

iScanHelper

Wbudowane narzędzie edukacyjne dostarcza wskazówek dot. skanowania ultrasonograficznego, w tym ilustracji części anatomicznych, porównywanie standardowych ultrasonogramów, zdjęć referencyjnych i wskazówek dotyczących umiejętnego skanowania.

MedTouch

Aplikacja IOS/Android App, umożliwia zdalne sterowanie aparatem USG, dostęp do danych pacjenta oraz do wbudowanego samouczka.

Dedicated Solution for the Pioneer of Care

Mindray w walce z COVID-19

Więcej informacji
x

Open WeChat and Scan the QR code. Get the Webpage and Share on Moments.