M9

Informacje ogólne

Oparty na mQuadro – nowej generacji platformie USG Firmy Mindray– aparat M9 podnosi standardy w branży na całkiem nowy poziom. Zaawansowane elementy do przesyłania i odbierania sygnału zapewniają wysoką czułość i dokładność wykrywania echa. Innowacyjne technologie zastosowane w sondach pozwalają na lepszą penetrację i wyższą rozdzielczość, co znacznie poprawia możliwości diagnostyczne.


OPIS TECHNOLOGII
Formowanie wiązki wzmocnionego echa

Formowanie wiązki wzmocnionego echa pozwala na wykorzystanie standardowo ignorowanych sygnałów echa z przyległych wiązek do stworzenia wyraźniejszej i silniejszej wiązki obrazowania, zapewniającej lepszą rozdzielczość „nieostrego” obrazu i głębszą penetrację obrazu.

Sondy wykonane w technologii 3T

Opatentowana technologia wykorzystywana w sondach Firmy Mindray zwiększa zakres obrazowania i wydajność transmisji.
· Dzięki potrójnej warstwie dopasowania uzyskujemy lepszą czułość, szerszy zakres obrazowania i lepszy współczynnik sygnał / szum (S/N)
· konstrukcja z całkowitym odcięciem wpływa na zmniejszenie zakłóceń, lepszą kierunkowość i poprawę rozdzielczości
· Kontrola termiczna polepsza transmisję akustyczną.


Tworzenie wielu wiązek - Multi-Beam

Możliwość tworzenia maksymalnie 12-krotnego strumienia dla jednej przesyłanej wiązki, co zapewnia doskonałą rozdzielczość czasową i wyższą częstotliwość odświeżania obrazu.


iClear

Pozwala zyskać lepszą jakość obrazu w oparciu o automatyczne wykrywanie struktur
· Ostrzejsze i ciągłe krawędzie
· Gładkie, jednolite tkanki
· Czystsze „obszary bez echa”

iBeamTM (obrazowanie krzyżowe)

Funkcja ta pozwala wykorzystywać skany wykonane pod różnymi kątami do stworzenia pojedynczego obrazu, co daje wzmocnienie rozdzielczości, kontrastu i lepszą wizualizację.

PSHITM(Phase Shift Harmonic - obrazowanie harmoniczne z przesunięciem fazy)

Funkcja obrazowania harmonicznego zapewnia lepszą rozdzielczość i kontrasowość, dając wyraźniejsze, bardziej klarowne obrazy o doskonałej rozdzielczości i mniejszym poziomie zakłóceń.


FCI (Obrazowanie wieloczęstotliwościowe)

Funkcja ta pozwala na łączenie różnych częstotliwości, aby stworzyć największą możliwą jednolitość w całym polu obrazu, zapewniając lepszą penetrację, zwłaszcza w przypadku skanów wysokiej częstotliwości.

anatomiczny tryb M

Funkcja ta daje możliwość precyzyjnej obserwacji części anatomicznej poprzez swobodne umieszczanie linii trybu M pod dowolnym kątem. Można uzyskać lepsze obrazy dzięki jednoczesnemu wyświetlaniu maksymalnie trzech linii trybu M.

Funkcja anatomicznego trybu M z dopplerem tkankowym

Służy do dokładnej oceny ruchu mięśnia sercowego w różnych fazach, przy jednoczesnym określaniu synchronizacji mięśnia sercowego. Wysoka częstotliwość odświeżania zapewni Państwu dokładne wyniki.


TDI (Doppler tkankowy)

Obrazowanie Tkanek z użyciem Dopplera - Tissue Doppler Imaging pozwala na ilościową ocenę miejscowego ruchu i funkcji mięśnia sercowego. Aparat M9 zapewnia kompletny tryb Dopplera tkankowego w celu uzyskania szybszej i bezpośredniej diagnozy.

LVO z badaniem wysiłkowym

Możliwości premium systemu M9 pozwalają na zwiększenie kontrastu lewej komory podczas badań wysiłkowych, wzmacniając rozróżnienie pomiędzy tkanką mięśnia sercowego a przepływem krwi. Umożliwia to lepszą wizualizację wsierdzia. Funkcja Stress Echo w aparacie M9 obejmuje kompletny pakiet dla obciążenia farmakologicznego i wysiłkowego. Pakiet ten jest wspierany przez elastyczny system raportowania, który można dostosować do Państwa indywidualnych potrzeb.

Auto EF (automatyczne wyliczanie frakcji wyrzutowej)

Jeden z inteligentnych sposobów analizy fragmentów nagrań, tzw. „clipów” echa 2D, aby mogli Państwo automatycznie rozpoznać obrazy faz skurczu/rozkurczu oraz automatycznie wyliczyć parametry i frakcje wyrzutową EDV/ESV/EF przy użyciu metody Simpsona.

iNeedleTM (Wzmocniona wizualizacja igły)

Funkcja ta polega na polepszeniu wizualizacji igły, co umożliwia lepszą widoczność igły, nawet podczas procedur przeprowadzanych pod ostrym kątem z jednoczesnym zachowaniem doskonałej jakości obrazu. Dokładniejsze potwierdzenie lokacji igły w tkankach minimalizuje możliwość uszkodzenia sąsiednich tkanek.

Narzędzia i funkcje ułatwiające i przyspieszające pracę na aparacie
Raw Data

Umożliwia optymalną elastyczność w zakresie przetwarzania zgromadzonych obrazów, w tym dostosowywania parametrów, dodawania komentarzy i pomiarów, co zapewnia maksymalną wydajność podczas skanowania.


automatyczny pomiar kompleksu Intima-Media

Automatyczny pomiar grubości kompleksu Intima-Media na przedniej i tylnej ścianie naczynia, zapewniający precyzję badania stanu tętnicy szyjnej.

Auto LV (Automatyczny pomiar Objętości lewej komory serca)

Jest to prosta procedura pomiarowa dla lewej komory serca, wzmocniona przez funkcję automatycznego obrysu i łatwą korektę ręczną.

iStationTM

Jest to Unikalny System Zarządzania Informacją o Pacjencie Firmy Mindray pozwala na efektywne zintegrowanie, przeglądanie, archiwizację i pozyskiwanie danych pacjenta.

iTouchTM (Automatyczna optymalizacja obrazu)

Funkcja ta umożliwia natychmiastową, automatyczną optymalizację obrazu w trybach B, Kolorowego Dopplera i PW (spektralnego Dopplera fali pulsacyjnej) przez naciśnięcie jednego klawisza.

iWorksTM

To inteligentne narzędzie, które pozwoli Państwu bardziej skupić się na pacjencie. Umożliwia znacznie skrócić czas skanowania pacjenta dzięki standaryzacji i możliwościom definiowanym przez użytkownika.


iScanhelper

Dedykowane, wbudowane oprogramowanie instruktażowe iScanHelper wyposażono w interfejs pozwalający użytkownikowi dowiedzieć się „Co i jak” w kwestii skanowania ultrasonograficznego. Wsparty doskonałymi praktycznymi przykładami i ilustracjami, iScanHelper jest prostym i użytecznym narzędziem edukacyjnym zarówno dla początkujących, jak i dla profesjonalistów.

Obrazy kliniczne

<
>

1

iNeedle

2

Nerw pośrodkowy

3

Biceps - ścięgno

4

Obrazowanie kardiologiczne z Kolorowym Dopplerem

5

Auto EF – automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej

6

Obrazowanie kardiologiczne z Kolorowym Dopplerem

Sondy

 • C5-1s

 • c6-2Gs

 • C11-3s

 • CW2s

 • CW5s

 • L10-3s

 • L12-4s

 • L14-6Ns

 • L14-6ws

 • LM14-6s

 • P7-3s

 • P7-3Ts

 • P10-4s

 • SP5-1s

 • V11-3Ws

Mindray w walce z COVID-19

Więcej informacji
x

Open WeChat and Scan the QR code. Get the Webpage and Share on Moments.