M6

Informacje ogólne

Specjaliści kliniczni przebyli długą i trudną drogę, aby uzyskać możliwość stosowania diagnostyki obrazowej o wysokim standardzie przy łóżku pacjenta poddawanego intensywnej opiece medycznej. Dotychczas wybór wielkości i wydajności aparatów USG był ograniczony. Mając na względzie dostępność opieki zdrowotnej, Firma Mindray wprowadziła nowy aparat M6, idealnie łączący w sobie możliwości i rozmiar potrzebne do niezawodnego diagnozowania pacjenta przy łóżku.


Osiągi

Multi-Beam Formation (Tworzenie wielu wiązek)

Możliwość tworzenia maksymalnie 8-krotnego strumienia dla jednej przesyłanej wiązki, co zapewnia doskonałą rozdzielczość czasową i wyższą częstotliwość odświeżania obrazu.

iClear™

Pozwala zyskać lepszą jakość obrazu w oparciu o automatyczne wykrywanie struktur
• Ostrzejsze i ciągłe krawędzie
• Gładkie, jednolite tkanki

• Czystsze „obszary bez echa”


iBeam™ (obrazowanie krzyżowe)

Funkcja ta pozwala wykorzystywać skany wykonane pod różnymi kątami do stworzenia pojedynczego obrazu, co daje wzmocnienie rozdzielczości, kontrastu i lepszą wizualizację.

HR Flow™

Innowacyjna technologia dla uzyskania lepszej wizualizacji małych naczyń krwionośnych i skomplikowanych przepływów, oparta na ekskluzywnym algorytmie przetwarzania Firmy Mindray.

Obrazowanie z użyciem środków kontrastujących UWN (Nieliniowa technologia Ultra-Wideband)

Obrazowanie z użyciem środków kontrastujących UWN pozwala systemowi M6 odbierać i wykorzystywać sygnały drugiej harmonicznej i nieliniowe sygnały podstawowe, tworząc znacznie lepsze obrazy CEUS.
• Większa czułość słabszych sygnałów, mniejsza dawka środka kontrastującego
• Dłuższe utrzymywanie się środka kontrastującego przy niskim Indeksie Mechanicznym (MI)


iNeedle™

Doskonałe narzędzie do wykonania biopsji: pozwala na dopasowanie kąta linii skanowania w celu uzyskania lepszej widoczności igły, nerwów i drobnych naczyń krwionośnych.

Narzędzia i funkcje ułatwiające i przyspieszające pracę na aparacie.

iTouch™ (automatyczna optymalizacja obrazu)

Funkcja ta pozwala uzyskać natychmiastową automatyczną optymalizację obrazu w trybach B, Kolorowego Dopplera i PW (Spektralnego Dopplera Fali Pulsacyjnej) poprzez naciśnięcie jednego klawisza.


Auto IMT (automatyczny pomiar kompleksu Intima-Media)

Automatyczny pomiar grubości kompleksu Intima-Media na przedniej i tylnej ścianie naczynia, zapewniający precyzję badania stanu tętnicy szyjnej.

Smart Track (Inteligentny obrys)

Unikalna funkcja Firmy Mindray: Ciągłe śledzenie naczynia z przepływem w trybie Dopplera kolorowego wraz z jednoczesną optymalizacją pozycji bramki (ROI) Dopplera kolorowego i kąta ustawienia bramki (pochylenie wiązki ultradźwiękowej) podczas skanowania w czasie rzeczywistym.


iStation™

Jest to unikalny System Zarządzania Informacją o Pacjencie Firmy Mindray, który pozwala na efektywne integrowanie, przeglądanie, archiwizację i pozyskiwanie danych pacjenta.


iZoom™

Funkcja ta pozwala uzyskać natychmiastowy podgląd obrazu USG na pełnym ekranie, po naciśnięciu jednego klawisza.


iStorage™

Umożliwia bezpośrednie przesyłanie obrazów i raportów do komputera PC poprzez kabel sieciowy.


iRoam™

Rozwiązanie polegające na bezprzewodowym przesyłaniu danych.


DICOM

Kompleksowe rozwiązanie DICOM.


MedSight

Interaktywna aplikacja, która może przenosić obrazy/filmy i raporty z aparatu M6 do mobilnych, inteligentnych urządzeń opartych na systemach IOS lub Android (smartfonów i tabletów) przy użyciu Wi-Fi.


Ergonomia

• Lekka przenośna konstrukcja
• Specjalnie zaprojektowany wózek z wbudowanym uchwytem
• Wysoka pojemność dysku twardego
• Nieprzerwane skanowanie z zastosowaniem akumulatora


Zdjęcia kliniczne

<
>

1

Czterojamowy obraz serca

2

Czterojamowy obraz serca, tryb Kolorowy Doppler

3

Obraz serca, tryb anatomiczny M-mode

4

Obraz serca, tryb Doppler Tkankowy

5

Nerka, tryb Doppler Kolorowy

6

Wątroba 2D

7

Tętnica szyjna

8

Tętnica szyjna, tryb Doppler Kolorowy

9

Nerw Środkowy

10

Tarczyca

Sondy

  • 3C5s

  • C11-3s

  • 7L4s

  • L14-6Ns

  • L14-6s

  • 2P2s

x

Open WeChat and Scan the QR code. Get the Webpage and Share on Moments.

Powiązane produkty