BeneVision N22/N19

BeneVisionTM N22/N19

Monitor pacjenta

Zobacz więcej. Z łatwością.


W Mindray wierzymy, że najlepszym sposobem kreowania przyszłości jest jej współtworzenie. Rewolucyjny system BeneVision N22/N19 został zaprojektowany po to, aby zoptymalizować komfort użytkowania, spełniając wszystkie wymagania kliniczne. Dzięki wizjonerskiemu projektowi, wyjątkowej w branży łatwości użycia, innowacjom zwiększającym pewność i interoperacyjności usprawniającej pracę, BeneVision N22/N19 już dziś tworzy perspektywy dla monitorowania stanu pacjenta w przyszłości.

Nowa perspektywa

Perfekcja, z jaką zaprojektowano BeneVision N22/N19 odkryje przed Tobą kompletnie nowe możliwości. Spójna koncepcja optymalizuje monitoring dzięki bardzo dużemu ekranowi dotykowemu, stylowemu, obrotowemu układowi poziomemu i pionowemu, ultrasmukłej konstrukcji urządzenia oraz modułom „plug-and-play”. Genialnie zaprojektowany interfejs użytkownika, obejmujący płaskie menu z wieloma oknami oraz infograficzne alarmy ostrzegawcze, oferuje niezwykle intuicyjny dostęp do danych pacjenta i niezrównaną łatwość użycia. Z kolei automatycznie regulowana jasność ekranu zawsze uwzględnia komfort użytkownika.

Pewność diagnostyczna

Korzystając z nowatorskich pomiarów klinicznych, takich jak rSO2, ICG, PiCCO, AG, RM, BIS, NMT i najnowocześniejszych narzędzi wspomagania decyzji klinicznych, takich jak HemoSightTM, ST GraphicTM, DSA, BeneVision N22/N19 zwiększa pewność i pomaga łatwiej i szybciej podejmować decyzje kliniczne

Zintegrowane zarządzanie danymi pacjenta

Możliwości integracji BeneVision N22/N19 z innymi systemami wychodzą naprzeciw potrzebom przyszłości, w której nie będzie potrzeby używania papieru. Rewolucyjna informatyczna, kliniczna stacja robocza iView zapewnia dostęp do wszystkich informacji (PACS, LIS, EMR itd.) wyświetlanych na ekranie w miejscu leczenia, pozwalając na postawienie kompleksowej diagnozy. Wiodący w branży system BeneLink integruje wszystkie urządzenia przyłóżkowe z monitorem w czasie rzeczywistym i ułatwia scentralizowane zarządzanie danymi.

*  Mindray zapewnia 3 technolgie pomiaru SpO2: Mindray, Masimo i Nellcor. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności Masimo i Nellcor SpO2, skontaktuj się z lokalnymi przedstawicielami handlowymi.

Mindray w walce z COVID-19

Więcej informacji
x

Open WeChat and Scan the QR code. Get the Webpage and Share on Moments.