BC-6800

Dzisiejsze laboratoria potrzebują nie tylko bardziej niezawodnych rutynowych testów CBC i analizy białych krwinek (WBC) z podziałem na 5 grup przy wysokiej wydajności. Poszukują także opcji, które rozszerzą funkcjonalność analizatora o oznaczanie retikulocytów, jądrowych RBC, liczby płytek przy użyciu fluorescencji itp. dla uzyskania szerszego zastosowania klinicznego i badawczego. Z drugiej strony, laboratoria są ograniczone pod względem budżetu. BC-6800 może idealnie pomóc w zaspokojeniu wszystkich tych potrzeb, a nawet przekroczyć Państwa oczekiwania.


Właściwości

SF Cube to przełomowa technologia rzetelnej analizy komórek krwi, w tym różnicowania WBC, oznaczania retikulocytów i NRBC ze skutecznym oznaczaniem (flagowaniem). Po reakcji z oryginalnymi odczynnikami, celowane komórki krwi są poddawane analizie 3D przy użyciu informacji z rozproszonego światła lasera pod dwoma kątami i sygnalizacji fluorescencyjnej. Skatergram (wykres punktowy) 3D pozwala na lepszą identyfikację i różnicowanie populacji komórek krwi, zwłaszcza w celu wykrywania populacji nieprawidłowych komórek, niewykrywalnych innymi technikami.

Dodatkowe parametry dla szerszych zastosowań klinicznych

· Parametry IMG(#,%) dostarczają informacji o niedojrzałych granulocytach, w tym promielocytach, mielocytach i metamielocytach.
· Parametry HFC*(#,%) reprezentują populacje komórek o wysokiej fluorescencji, takich jak komórki blastyczne i nietypowe limfocyty.
· RET(#,%) to dodatkowa, wartościowa pomoc w diagnostyce różnicowej i/lub terapeutycznym monitorowaniu niedokrwistości.
· IRF to parametr określający niedojrzałe retikulocyty, który może być pomocny we diagnostyce wczesnej niedokrwistości i monitorowaniu odpowiedzi szpiku kostnego na leczenie.
· InR*(#,‰) to parametry dotyczące zakażonych czerwonych krwinek. Krwinki czerwone mogą być zakażone przez plasmodium, który może wywołać malarię
*oznacza parametry badawcze


Minimalizacja interferencji w celu zapewnienia dokładniejszych wyników

· NRBC są liczone przy użyciu dedykowanego kanału metodą SF Cube, który automatycznie koryguje całkowitą liczbę białych krwinek i wyniki ich podziału na 5 Diff, kiedy wykrywane są NRBC.
· Metoda Skoncentrowanego Przepływu-DC minimalizuje interferencję tradycyjnie spotykaną w technologii DC, aby uzyskać histogramy zbliżone do krzywej Gaussa.
· Wynik PLT-O jest pozbawiony interferencji z mikrocytu i fragmentarycznych RBC, płytek dużych i/lub zbrylonych dzięki barwieniu fluorescencyjnemu oraz wzmacnia precyzję wyników i czułość.


Wysoka automatyzacja, aby zminimalizować nakład pracy

· Przepustowość 125 testów na godzinę, automatyczny podajnik z pojemnością 100 probówek
· Dwukierunkowa łączność LIS z protokołem komunikacji HL7 lub ASTM
· Personalizowane zasady ponownego badania pozwalają użytkownikom określić ich własne kryteria, zgodnie z praktyką laboratorium
x

Open WeChat and Scan the QR code. Get the Webpage and Share on Moments.