BC-6200

Firma Mindray słucha klienta i dostarcza rozwiązania dostosowane do jego konkretnych potrzeb. Z myślą o laboratoriach medycznych powstała dedykowania linia analizatorów o wysokich możliwościach klinicznych. Wydajne analizatory obniżają ilość badań mikroskopowych, a także umożliwiają wydawanie wyników NRBC/płynów ustrojowych w analizatorze o kompaktowej budowie, co pomaga redukować koszty. Analizator Mindray BC-6200 spełnia wszystkie te wymagania, a nawet przekroczy Państwa oczekiwania!


Cechy

Dzięki nowatorskim systemom optycznym, odczynnikom, a także technologii SF Cube, otrzymywane wyniki mogą pomóc lekarzom lepiej rozróżniać skupiska komórek, co jest kluczowym czynnikiem w odnajdowaniu większej ilości komórek patologicznych.

Wynik NRBC w każdym CBC

Na skatergramie WNB, BC-6200 dostarcza wyniki badań NRBC, Bazofili i WBC-N*. Oznacza to, że właściwa liczba NRBC może zostać określona w czasie rutynowej analizy CBC, jeśli są one obecne w próbce.
Bazofile liczone są w tym kanale obliczeniowym poprzez wyniki NRBC.
Wyniki badań bazofili i NRBC uzyskiwane są na analizatorze BC-6200 bez dodatkowych odczynników i kosztów.

Bardziej precyzyjne RET i wynik PLT-O

Poprzez zastosowanie nowego barwnika fluorescencyjnego, retikulocyty i płytki krwi są wybarwiane jeszcze bardziej precyzyjnie i dają silniejsze sygnały fluorescencyjne, co razem przyczynia się do bardziej rzetelnych wyników.Automatyczna ponowna analiza probówek - Rerun & Reflex

W przypadku, gdy wyniki z probówki przekraczają kryteria, funkcja automatycznego załadunku w BC-6800 Plus może cofnąć stojak z próbkami do ponownej analizy.Skrócony czas badania

BC-6200 może pomieścić do 50 próbek jednorazowo i oferuje wydajność do 110 testów na godzinę.Niska objętość próbki

BC-6200 wymaga próbki o mniejszej objętości, a także mniejszej ilości odczynników. Do badań CBC+DIFF z wynikiem NRBC, BC-6200 wymaga tylko 80μL krwi pełnej lub 35 μL krwi kapilarnej.


Mindray w walce z COVID-19

Więcej informacji
x

Open WeChat and Scan the QR code. Get the Webpage and Share on Moments.