Nowości> Centrum prasowe

Co odkrywa prawidłowa morfologia komórek?

Mindray 2021-12-28

„Obecnie analiza morfologii komórek krwi nadal stoi przed szeregiem wyzwań, wśród których wymienić można niedobór personelu oraz zróżnicowany stopień zaawansowania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnych laboratoriów, firma Mindray wprowadziła na rynek Zautomatyzowany Cyfrowy System do Diagnostyki Hematologicznej MC-80, który dzięki najwyższej jakości obrazowania komórek oraz zwiększonej skuteczności wykrywania próbek, może zapewnić dokładną i wydajną analizę morfologiczną, pomagając tym samym w lepszym poznawaniu morfologii komórek oraz umożliwiając wykonywanie zdalnych badań i konsultacji w różnych.”

Wiele laboratoriów boryka się z takimi problemami jak długotrwałe procesy analityczne i mniej wydajne badania mikroskopowe. Wynika to głównie z niewystarczającej ilości specjalistów w dziedzinie hematologii oraz z braku odpowiedniej aparatury. To powoduje trudności w osiągnięciu 30% ogólnego wskaźnika ponownych badań, który jest rekomendowany przez międzynarodową grupę ds. analizy hematologicznej. Co więcej, wyraźnie brakuje spójności standardów i wyników badań.

Zautomatyzowany Cyfrowy System do Diagnostyki Hematologicznej MC-80 zaprojektowano tak, aby analiza morfologiczna była „bardziej przejrzysta, dostarczała więcej informacji i była wydajna” dzięki inteligentnym narzędziom pomagającym odkryć prawdę o komórkach.

Zaangażowana w poprawę wydajności i dokładności laboratoriów, firma Mindray współpracuje z ekspertami i naukowcami w szpitalach na całym świecie od 2014 roku. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano innowacyjne rozwiązania w zakresie obrazowania komórek, takie jak technologia fuzji wielowarstwowej, "Solid Rock" Hyper-stable Anti-shake System, Fly-mode Technology i wiele innych.

Większa rozdzielczość: więcej szczegółów niewidocznych z zewnątrz

Ludzki organizm zbudowany jest z komórek, a badanie ich morfologii jest jednym z podstawowych narzędzi służących do wykrywania chorób nowotworowych. Patolodzy badają wewnętrzną strukturę i szczegóły komórek pod kątem rozmaitych czynników.

Obecnie w większości laboratoriów eksperci ds. morfologii analizują obrazy komórek każdej próbki do ponownego badania przy użyciu mikroskopu. Gdy objętość badania jest duża, proces ten jest długotrwały.

Aby skutecznie zmniejszyć nakład pracy związany z ręczną analizą pod mikroskopem, analizatory hematologiczne muszą jak najdokładniej symulować szczegóły wychwytywane przez ręczny mikroskop. Jak można to osiągnąć? Dzięki obrazowaniu komórek.

MC-80 w innowacyjny sposób rejestruje 20 obrazów z różnymi głębiami ostrości dla każdej komórki

Podstawowym celem technologii fuzji wielowarstwowej jest odtworzenie zbliżenia, które zwykle wykonywane jest manualnie, a poprzez nałożenie wyraźnych części 20 obrazów. Obrazowanie komórek w analizatorze MC-80 pozwala jasno pokazać cechy i wewnętrzne szczegóły normalnych i anormalnych komórek.

Neutrofile segmentowane

Neutrofile pałeczkowate

Limfocyty

Eozynofile

Bazofile

Specjaliści mogą e ten sposób uzyskać znacznie dokładniejsze informacje o patologicznych cechach komórek, co pozwala łatwiej i skuteczniej wcześnie wykrywać choroby krwi i choroby zakaźne.

Inteligentna technologia: rzetelna wstępna klasyfikacja i wstępna charakterystyka komórek

Wśród wielu złożonych informacji, te nieuporządkowane stają się nieważne i tworzą przeszkodę diagnostyczną.

Gromadzenie obrazów komórek to dopiero początek. Następnie należy odpowiednio sklasyfikować każdą komórkę, aby powstał całościowy obraz próbki. W przypadku analizy mikroskopowej, proces klasyfikacji polega często na pojedynczym klasyfikowaniu komórek. Ponieważ jednak różne rodzaje komórek są do siebie podobne, lekarze mogą je klasyfikować tylko w oparciu o szczegóły. Z czasem mogą pojawiać się nieścisłości, które wpływają na dokładność i wydajność.

Dzięki niezawodnej identyfikacji i wstępnej klasyfikacji różnych rodzajów komórek analizator MC-80 może utworzyć dokładny i całościowy obraz próbki, co pomaga zrozumieć stan pacjenta.

Precyzyjne rozpoznawanie opiera się na dokładnym wydobyciu cech z cyfrowych obrazów komórek. Wskazówki ekspertów od morfologii i patologii pomagają zespołowi Mindray wydobyć informacje dotyczące koloru, tekstury i cech geometrycznych komórki w różnych skalach. Poprawa wskaźnika rozpoznawalności komórek za pomocą klasyfikacji kaskadowej pozwala patologom trafnie potwierdzać rodzaje komórek poprzez porównywanie ich wewnątrz kategorii i podkategorii.

Poprawa wskaźnika rozpoznawania komórek dzięki klasyfikacji kaskadowej

Analizator MC-80 może inteligentnie dostosować tryb analizy przed procesem i w trakcie jego trwania na podstawie informacji z linii analizy komórek, aby poprawić wydajność diagnozy.

Po wykryciu fałszywej zmniejszonej liczby płytek krwi wskutek agregacji analizator MC-80 używa specjalnego, szybkiego trybu FLY-MODE, aby w ciągu minuty przeskanować główną część preparatu, jej boki oraz koniec i dokładnie rozpoznać agregację płytek, co pozwala uniknąć czasochłonnego potwierdzania manualnego.

Większa wydajność: zwiększanie wydajności analizy morfologicznej

Uzyskanie wyraźnego obrazu wymagało dotąd stabilnego oświetlenia, długiego czasu ekspozycji i unikania wstrząsów aparatu. Wydaje się, że nie da się jednocześnie uzyskać szybkości i przejrzystości.

To samo dotyczy analizy morfologii komórek. Oprócz wyraźnego obrazu ważna jest również wydajność, która pozwala na szybsze dotarcie do prawdy. Tradycyjna analiza mikroskopowa każdej próbki zajmuje 5-8 minut. W dużych laboratoriach ten ogromny nakład pracy wymaga wyspecjalizowanego personelu, co znacznie zwiększa koszty.

Laboratorium musi dokonać przeglądu dużej ilości próbek.

Badania mikroskopowe można rozpowszechnić tylko poprzez szybsze wykonywanie testu. Zwiększenie wydajności badania morfologii komórek jest naszym głównym celem w dążeniu do wiarygodnych wyników badań.

Analizator MC-80 konsekwentnie szybko rejestruje obrazy komórek, przetwarzając jedną próbkę na minutę. Dzięki elastycznemu próbkowaniu pojedynczych rozmazów może szybko generować wyniki w nagłych przypadkach.

Analizator MC-80 wyróżnia się na tle tradycyjnych analizatorów komórek wieloma nowoczesnymi funkcjami.

Całkowita ilość zdjęć wykonanych w ciągu godziny

Analizator MC-80 jest wyposażony we wbudowany system antywstrząsowy SOLID ROCK. Poddany wielokrotnym testom nowy materiał stosowany powszechnie w lotnictwie może również zapewnić wymaganą stabilność podczas pracy analizatora MC-80 podczas działania z dużą prędkością. Stabilna konstrukcja i zaawansowany algorytm ekspozycji o wysokiej częstotliwości mogą poradzić sobie z niewielkimi poziomymi i pionowymi wstrząsami, co zapewnia szybką, dokładną i niezawodną analizę komórek.

W razie problemów technicznych podczas badania, analizator MC-80 obsługuje wieloterminalową weryfikację zdalną, co pozwala na natychmiastową konsultację.

Możliwość zdalnego przeglądania i konsultacji w wielu lokalizacjach

Większa rozdzielczość. Inteligentna technologia. Większa wydajność..

Zautomatyzowany Cyfrowy System do Diagnostyki Hematologicznej MindrayMC-80 zapewnia dokładniejszą i bardziej wiarygodną analizę morfologii dzięki najlepszej w branży technologii. Firma Mindray wzięła na cel najważniejsze wyzwania w analizie morfologicznej i dostarczyła kompleksowe, automatyczne rozwiązanie do analizy hematologicznej. Wszystko po to aby zwiększyć wiarygodność badań i sprostać potrzebom laboratoriów na całym świecie.