Nowości> Centrum prasowe

Co mówi stężenie AMH o rezerwie jajnikowej?

Mindray 2021-07-29

Próbujesz zajść w ciążę?

Wiek ma znaczący wpływ na płodność - spada ona zwykle po ukończeniu 35 lat u kobiet i 40 lat u mężczyzn.

Kiedy kobiety przygotowują się do zajścia w ciążę, lekarze mogą zlecić kontrolę rezerwy jajnikowej. Rezerwa jajnikowa jest terminem stosowanym do określenia zdolności jajników do dostarczenia komórek jajowych zdolnych do zapłodnienia, a co za tym idzie zdrowej i zakończonej powodzeniem ciąży. Rezerwa jajnikowa spada z wiekiem kobiety, powodując spadek funkcji reprodukcyjnych.

Jakie badania hormonów są często wykorzystywane do oceny rezerwy jajnikowej?

Rezerwa jajnikowa to złożone zjawisko kliniczne, zależne od wieku, genetyki i zmiennych środowiskowych. Efekt można prognozować poprzez wykonanie badań rezerwy jajnikowej.

Dlaczego AMH jest lepszym wskaźnikiem rezerwy jajnikowej?

AMH jest wytwarzany przez komórki ziarniste w jajnikach kobiet oraz przez komórki Sertolego w jądrach mężczyzn. Jego pierwszą opisaną funkcją było różnicowanie płci płodu.

Stężenia estradiolu, hormonu luteinizującego (LH) i hormonu folikulotropowego (FSH) zmieniają się w różnych fazach cyklu owulacyjnego kobiety. Stężenie AMH pozostaje jednak niezmienione.

Rycina. Stężenie AMH nie zmienia się w żadnym punkcie cyklu owulacyjnego kobiety.

Jaką rolę pełni AMH w procesie owulacji?

Wartość AMH odzwierciedla liczbę pęcherzyków przedjamistych powstałych z pierwotnego pęcherzyka, która stanowi funkcję rezerwową jajnika.

Czy stężenie AMH zmienia się z wiekiem?

AMH jest wytwarzany w pęcherzykach kobiet w wieku rozrodczym i hamuje przekształcenie pierwotnego pęcherzyka jajnikowego w pęcherzyk przedowulacyjny. AMH kontroluje dojrzewanie pęcherzyków przy zastosowaniu dwóch mechanizmów do kontroli dwóch różnych faz rekrutacji pęcherzyków jajnikowych.

Wiek ng/ml pmol/L
Wiek poniżej 33 lat 2,1-6,8 15,0-48
Wiek 33-37 lat 1,7-3,5 12,14-32,13
Wiek 38-40 lat 1,1-3,0 7,8-21,42
Wiek 41+ lat 0,5-2,5 3,57-17,85

https://www.whitelotusclinic.ca/blog/dr-fiona-nd/amh-pcos-test/

Jakie czynniki mogą wpływać na stężenie AMH w surowicy?

https://www.shadygrovefertility.com/blog/diagnosing-infertility/amh-level-and-your-ovarian-reserve/

Dlaczego stężenie AMH jest poddawane obszernej ocenie w warunkach klinicznych?

Stężenia AMH w surowicy świadczą o wielkości puli rosnących pęcherzyków. Zmiany stężenia AMH w surowicy występują stosunkowo wcześnie w sekwencji zdarzeń związanych ze starzeniem się jajników. AMH charakteryzuje się największą dokładnością w prognozowaniu wystąpienia przejścia menopauzalnego. Z tego powodu AMH wykorzystuje się jako marker do oceny stanu jajników w wielu sytuacjach klinicznych.

Oznaczenie AMH Mindray

Mindray oferuje test do oznaczania AMH, który może zapewnić dokładne i niezawodne wykrywanie hormonów rezerwy jajnikowej.

Piśmiennictwo:

https://selfhacked.com/blog/anti-mullerian-hormone/
https://www.self.com/story/diminished-ovarian-reserveWikipedia-AMH
https://www.whitelotusclinic.ca/blog/dr-fiona-nd/amh-pcos-test/
https://www.shadygrovefertility.com/blog/diagnosing-infertility/amh-level-and-your-ovarian-reserve/
Bakker J. (2014) Sex Differentiation: Organizing Effects of Sex Hormones. In: Kreukels B., Steensma T., de Vries A. (eds) Gender Dysphoria and Disorders of Sex Development. Focus on Sexuality Research. Springer, Boston, MA.
Dewailly D, Andersen CY, Balen A, Broekmans F, Dilaver N, Fanchin R, et al. The physiology and clinical utility of anti-Mullerian hormone in women. Hum Reprod Update. 2014;20(3):370–85. doi:10.1093/humupd/dmt062.
Dennis. NA., (2012) Is Anti-Mullerian Hormone a Hormone? 10.13140/2.1.1573.3440.
Kelsey TW, Wright P, Nelson SM, Anderson RA, Wallace WH. A validated model of serum anti-Müllerian hormone from conception to menopause. PloS one 2011; 6:e22024.