Nowości> Centrum prasowe

Rola reniny i aldosteronu w hiperaldosteronizmie pierwotnym

Mindray 2021-05-17

Renina i aldosteron w układzie RAA
(układ renina-angiotensyna-aldosteron)

Zatrzymywanie wody i soli. Wzrost efektywnej objętości krążenia. Wzrost perfuzji aparatu przykłębuszkowego.

Różne kierunki działania reniny i aldosteronu w pierwotnym i wtórnym hiperaldosteronizmie

Zespół aldosteronizmu pierwotnego został po raz pierwszy opisany przez Conna w 1955 r. Charakteryzuje się nadciśnieniem tętniczym, zmniejszoną aktywnością reninową osocza (PRA), zwiększonym stężeniem aldosteronu w osoczu (PAC) oraz nadmiernym stężeniem aldosteronu we krwi lub w moczu.

Objawy aldosteronizmu pierwotnego są niespecyficzne. Mogą obejmować:

Diagnoza aldosteronizmu pierwotnego jest niewystarczająca

Wszyscy pacjenci z objawami nadciśnienia powinni odbyć badanie

Osoby, które należy przebadać pod kątem aldosteronizmu pierwotnego:

Wszystkich pacjentów z objawami nadciśnienia należy przebadać przynajmniej raz

Metody badania pod kątem aldosteronizmu pierwotnego:

Poranna próbka krwi u pacjenta siedzącego i chodzącego

- Stężenie aldosteronu w osoczu (PAC)

- Aktywność reninowa osocza (PRA) lub stężenie reniny w osoczu (PRC)

PAC 2 277 pmol/L (210 ng dL-1) i PRA (< 1.0 ng mL-1h-1) lub
PRC ((< dolna granica odniesienia)

Badanie potwierdzające (w przypadku braku spontanicznego K+):

- 24-godzinne badanie moczu na obecność aldosteronu i sodu przy stosowaniu diety wysokosodowej, lub

- 4-godzinne badanie infuzji soli fizjologicznej

Białko ARR to użyteczne narzędzie wykrywania aldosteronizmu pierwotnego

Badania przesiewowe ARR prowadzą do 10-krotnego zwiększenia rocznego wskaźnika wykrywalności aldosteronizmu pierwotnego.

ARR=PAC/PRA
PAC: Stężenie aldosteronu w osoczu
PRA: Aktywność reninowa osocza

Rozróżnienie podtypu aldosteronizmu pierwotnego ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o odpowiednim leczeniu

Algorytm podtypów

APA, gruczolak produkujący aldosteron;
AVS, pobieranie próbek z żył nadnerczy;
CT, tomografia komputerowa;
IHA - hiperaldosteronizm idiopatyczny; PA - aldosteronizm pierwotny;
PAH, pierwotny przerost nadnerczy.

Ze względu na ograniczenia tomografii komputerowej konieczne jest pobranie próbek z żył nadnerczy

Test reniny i aldosteronu Mindray

Bibliografia

[1] Young, WF (Mayo Clinic, Rochester, MN, USA). Diagnosis and treatment of primary aldosteronism: practical clinical perspectives (Review). J Intern Med 2019; 285: 126– 148.
[2] https://www.amazon.com/Secondary-Hypertension-Presentation-Diagnosis-Treatment/dp/ 1588291413> [Accessed 25 March 2021].
[3] <Effect of age on aldosterone/renin ratio (ARR) and comparison of screening accuracy of ARR plus elevated serum aldosterone concentration for primary aldosteronism screening in different age groups> Yin G, Zhang S Endocrine. 2012 Aug; 42(1):182-9.
[4] Williams textbook of endocrinology 13th edition
[5] Young WF, Stanson AW, Thompson GB, et al. Role for adrenal venous sampling in primary aldosteronism. Surgery. 2004;136:1227-1235