Nowości> Centrum prasowe

Pod lupą: ambulatoryjne monitorowanie pracy serca

Mindray 2021-06-25

Choroby serca od wielu lat pozostają główną przyczyną zgonów na świecie, a oddziały kardiologii wciąż stanowią jedne z najbardziej obłożonych oddziałów szpitalnych.

Ze względu na niedobory personelu, pielęgniarki kardiologiczne muszą opiekować się kilkoma pacjentami jednocześnie. Wszyscy pacjenci wymagają nieprzerwanego monitorowania, jednak z uwagi na zróżnicowany profil wymagają oni różnych poziomów opieki.

Złożony przebieg pracy sprawia, że na oddziałach intensywnej opieki kardiologicznej rośnie znaczenie stałej i niezawodnej wymiany informacji pomiędzy personelem medycznym, a aparaturą monitorującą stan pacjenta, która synergicznie umożliwi poprawę wydajności i jakości opieki.

Łączność zdalna: niezawodna transmisja danych

Większość ambulatoryjnych pacjentów kardiologicznych porusza się o własnych siłach. Monitor telemetryczny połączony z systemem centralnego monitorowania (Central Monitoring System, CMS) pomaga zapewnić nieprzerwany dostęp do aktualnych informacji o stanie pacjenta. Dzięki temu może on się poruszać, a personel pielęgniarski oszczędza czas, który może poświęcić pacjentom wymagającym intensywnej opieki.

Większa mobilność pacjentów wspomaga rekonwalescencję, ale potrafi też stwarzać problemy.

Przykładowo, istnieje możliwość przerwania łączności telemetrycznej z powodu niestabilnego sygnału sieci Wi-Fi i utraty danych pacjenta.

Aby bezprzewodowe monitorowanie telemetryczne było niezawodne, sieć Wi-Fi w szpitalu musi być znacznie szybsza i dużo bardziej stabilna niż sieć Wi-Fi używana na co dzień.

W ramach rozwiązania informatycznego Mindray M-Connect stabilną łączność na potrzeby monitorowania telemetrycznego może zapewniać bezprzewodowa sieć Mindray (Mindray Wireless Area Network, MWAN) – pierwsza w branży sieć Wi-Fi do zastosowań medycznych.

W przypadku gdy pacjent znajdzie się poza zasięgiem sieci Wi-Fi, dane mogą być nadal gromadzone. Monitor telemetryczny BeneVision TM80 wspomagany technologią MWAN może natychmiast ponownie połączyć się z CMS po odzyskaniu sygnału i automatycznie uzupełnić dane, skutecznie zapobiegając utracie danych.

Łączność przyłóżkowa: parowanie, które wypełnia lukę

Przebieg pracy na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej można zoptymalizować poprzez synchronizację danych, która pozwala personelowi medycznemu monitorować stan pacjenta w dowolnym miejscu i czasie.

Wyposażony w bezprzewodowy czujnik BeneVision TM80 można w łatwy sposób sparować z monitorem Mindray BeneVision serii N w celu synchronizacji danych. Dzięki temu personel medyczny może przeglądać dane pacjenta przy jego łóżku w dowolnym momencie podczas obchodu, nawet jeśli pacjent przebywa gdzie indziej.

Dzięki możliwości parowania z monitorami BeneVision serii N na dowolnym oddziale w szpitalu, pacjent może nosić monitor BeneVision TM80 przy sobie przez cały czas pobytu, co redukuje dodatkowy nakład pracy związany ze zmianą monitorów, zwiększa możliwości poruszania się osób leżących i zapewnia większą swobodę przemieszczania się.

Międzyoddziałowa synergia: tworzenie kompleksowego modelu opieki

Oprócz oddziału intensywnej opieki kardiologicznej i oddziału przejściowego monitor telemetryczny BeneVision TM80 wspomagany technologią MWAN i funkcjami łączności rozwiązania informatycznego M-Connect może służyć pacjentom na różnych innych oddziałach.

Otwiera to możliwość stworzenia modelu zespołu opieki, który może zaoferować większej liczbie pacjentów wysokiej jakości ambulatoryjną opiekę kardiologiczną.

Nowy model zespołu opieki: zespół pielęgniarski ds. leczenia zaburzeń rytmu pracy serca

Gdy pacjent z grupy ryzyka kardiologicznego zostaje przyjęty na oddział ogólny albo przebywa na sali obserwacyjnej po leczeniu przebytym na szpitalnym oddziale ratunkowym, połączone urządzenia telemetryczne mogą synchronizować dane z CMS na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej, tak aby członkowie personelu pielęgniarskiego mogli zdalnie monitorować stan pacjenta. W przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego możliwe jest natychmiastowe zlokalizowanie zagrożonego pacjenta i powiadomienie najbliższych członków personelu medycznego, tak aby mogli oni niezwłocznie zastosować leczenie.

Dzięki współpracy wszystko działa lepiej. Synergia możliwa dzięki pełnej łączności w ramach rozwiązania informatycznego M-Connect uwalnia większy potencjał zasobów medycznych, co w długofalowej perspektywie nie tylko poprawia wyniki leczenia pacjentów, ale także zwiększa wydajność działania.