Nowości> Centrum prasowe

Testy immunologiczne wykrywające przeciwciała neutralizujące SARS-CoV-2. Część 1: S-RBD IgG

Mindray 2021-06-03

Sytuacja na świecie związana z COVID-19

Stan na 31 marca 2021 r.

Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia

Obecnie nie są znane bezpieczne i skuteczne metody leczenia najcięższych objawów COVID-19. Brak skutecznych metod leczenia oznacza, że szczepienia są jedynym sposobem na zatrzymanie druzgocących skutków pandemii. Na szczęście na rynku dostępnych jest już kilka wariantów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2.

S-RBD SARS-CoV-2 wiąże się z ACE2 w celu infekowania komórek gospodarza. Badania wykazały, że przeciwciała neutralizujące, które działają głównie przeciwko S-RBD, mogą zapobiec wiązaniu się RBD SARS-CoV-2 z ACE2. Szczepionki mogą stymulować układ odpornościowy do wytwarzania przeciwciał neutralizujących. Stopień ochrony, jaki zapewniają szczepionki lub który został nabyty w wyniku wcześniejszego zakażenia, można określić na podstawie wykrytych przeciwciał neutralizujących.

Mechanizm działania przeciwciał
neutralizujących SARS-CoV-2

Identyfikacja przeciwciał neutralizujących może pomóc poznać:

Odpowiedź immunologiczną wywołaną przez naturalne zakażenie i szczepionki (po szczepieniu).

Rzeczywisty stan immunologiczny osób przed poddaniem się szczepieniu. Zasadne byłoby, aby zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku rząd rozprowadzał szczepionki wśród populacji o podwyższonym ryzyku, takich jak pracownicy służby zdrowia.

Dlaczego warto stosować testy immunologiczne?

Konwencjonalne podejście polega na przeprowadzeniu testu neutralizacji wirusa (ang. Virus Neutralization Test, VNT).

Metoda standardowa

Wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa biologicznego

Czasochłonność

Bardzo ograniczone zasoby laboratoryjne i wysoki koszt

Wady VNT powodują, że kluczowe znaczenie dla oceny skuteczności szczepionek mają testy immunologiczne, zarówno w badaniach klinicznych, jak i w ramach narodowych programów szczepień.

Wynik VNT możemy praktycznie wywnioskować przeprowadzając test neutralizacji PRNT (ang. Plaque Reduction Neutralization Test).

Chemiluminescencyjne testy immunologiczne są wiarygodnym rozwiązaniem do monitorowania skuteczności szczepionek

Testy immunologiczne potrafią wykryć przeciwciała

Przeciwciała ochronne stanowią jedynie 1%–3% wszystkich przeciwciał w obiegu (IgG)

Poniższa tabela ilustruje różnice w technologiach testów immunologicznych

Parametr EIA Automatyczny chemiluminescencyjny test immunologiczny (Mindray)
Oznaczenie półilościowe ilościowe
Czułość (przeciwciała, które nie zostały pominięte) niska wysoka
Liniowość niska wysoka
Specyficzność (przeciwciała zidentyfikowane prawidłowo) umiarkowana dobra
Czas do uzyskania pierwszych wyników godziny 30–50 min
Wydajność Niska (50 testów/godz.) Wysoka (do 480 testów/godz.)

Struktura przeciwciał S-RBD IgG firmy Mindray

Gdzie znajduje się RBD

Białko kolca składa się z dwóch domen, S1 i S2, które są odpowiedzialne za wiązanie receptora.

Domena S1 zawiera domenę wiążącą receptor (RBD), która bierze udział w rozpoznawaniu i wiązaniu receptora komórki gospodarza, natomiast domena S2 zawiera domniemany peptyd fuzyjny oraz powtórzenia heptad HR1 i HR2.

Test przeciwciał S-RBD IgG jest zaprojektowany tak, aby odzwierciedlać mechanizm ochronny działający in vivo

Może on specyficznie wykrywać przeciwciała neutralizujące