Nowości> Centrum prasowe

Jaki związek ma COVID-19 z ferrytyną?

Mindray 2021-12-30

Co to jest ferrytyna?

Ferrytyna jest białkiem, które magazynuje żelazo w ludzkim organizmie.

Organizm wchłania żelazo z pokarmu. Wchłonięte żelazo jest wykorzystywane głównie do produkcji czerwonych krwinek, natomiast pozostała jego część jest magazynowana w postaci ferrytyny w wątrobie, śledzionie i mięśniach itp.

Żelazo ma bardzo istotny wpływ na działanie organizmu.

Zmiana stężenia ferrytyny

Różne schorzenia mogą prowadzić do różnych stężeń ferrytyny w ludzkim organizmie.

Rola stężenia ferrytyny w surowicy w przypadku COVID-19

Istnieje wiele badań dotyczących COVID-19, które wskazują na podwyższone stężenia ferrytyny przy porównaniu pacjentów w ciężkim i umiarkowanym stanie. Stwierdzono, że stężenia ferrytyny w surowicy są ściśle związane z ciężkością przebiegu COVID-19.

Hiperferrytynemia jest zatem związana z większą ciężkością choroby i niekorzystnym przebiegiem COVID-19.

Oznaczanie ferrytyny we krwi

W celu monitorowania stanu klinicznego można wykorzystać oznaczenie ferrytyny jako wskazówkę dotyczącą terapii.

Badanie ferrytyny we krwi jest prostą procedurą oznaczania stężenia ferrytyny. Pomaga ono lekarzom stwierdzić, jakie ilości ferrytyny są magazynowane w organizmie oraz ustalić, czy w organizmie znajduje się odpowiednia ilość żelaza dla zachowania zdrowia. Zbyt wysoka lub zbyt niska zawartość może być przyczyną poważnych problemów zdrowotnych, jeżeli pozostanie nieleczona.

Dlaczego warto wykonać badanie ferrytyny?

Jeżeli badanie wskazuje, że stężenie ferrytyny we krwi jest niższe od normy, oznacza to, że zapasy żelaza w organizmie są niskie, i że występuje niedobór żelaza. Niewystarczająca ilość żelaza może doprowadzić do niedokrwistości.

Jeżeli badanie wskazuje, że stężenie ferrytyny we krwi jest wyższe od normy, może to oznaczać występowanie schorzenia powodującego magazynowanie zbyt dużych ilości żelaza w organizmie.

W połączeniu z tymi objawami i innymi schorzeniami, lekarze może zlecić oznaczenie ferrytyny, aby uzyskać wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne.

Oznaczenie ferrytyny Mindray

Mindray oferuje wysokiej jakości zestaw do oznaczania umożliwiający wysoce skuteczne oznaczenie ferrytyny w surowicy.

Piśmiennictwo

[1] "Ferritin in the coronavirus disease 2019 (COVID‐19): A systematic review and meta‐analysis." Journal of Clinical Laboratory Analysis (2020).
[2] Mea, B , C. Js , and B. Cpa . "Iron: Innocent bystander or vicious culprit in COVID-19 pathogenesis?." International Journal of Infectious Diseases 97(2020):303-305.
[3] Bataille, S. , N. Pedinielli , and J. P. Bergougnioux . "Could ferritin help the screening for COVID-19 in hemodialysis patients?." Kidney International 98.1(2020).
[4] Tang, J. W. , et al. "Comparing hospitalised, community and staff COVID-19 infection rates during the early phase of the evolving COVID-19 epidemic." Journal of Infection (2020).