Nowości> Centrum prasowe

Hemabook, Rozdział 5: Rewolucyjnie szybkie wykrywanie niskiego poziomu PLT

Mindray 2020-11-28

Znaczenie kliniczne

Pochodzące z megakariocytów płytki krwi (PLT) są wytwarzane i dojrzewają w szpiku kostnym. Poza powszechnie znanymi procesami krzepnięcia i gojenia ran, PLT odgrywają również ważną rolę w występowaniu stanów zapalnych z punktu widzenia stanów zapalnych, odporności i biologii nowotworów[1]. Prawidłowe zakresy referencyjne PLT we krwi obwodowej wahają się w granicach 150-400×109/l. Gdy wartość PLT jest niższa niż 100×109/l, może to być wynikiem powszechnie występującego problemu klinicznego określanego jako trombocytopenia (niski poziom płytek krwi)[2].

Istnieje kilka przyczyn trombocytopenii, takich jak zmniejszone wytwarzanie płytek krwi, zwiększona destrukcja płytek, zwiększony wychwyt w śledzionie i rozrzedzenie krwin[3]. Obecnie pełna morfologia krwi (CBC) i badanie rozmazu krwi są podstawowymi metodami diagnostycznymi stosowanymi we wstępnej ocenie małopłytkowości[2]. Dlatego prawidłowe zliczanie poziomu PLT za pomocą automatycznego analizatora hematologicznego może stanowić podejście perspektywiczne, znacznie zmniejszając częstość rozmazów krwi i oszczędzając czas poświęcany na pracę w pracowni diagnostycznej, dzięki szybkiemu wykrywaniu próbek z trombocytopenią.

Jednak prawidłowe zliczanie niskiego poziomu płytek krwi nie jest procesem prostym. Jak wysokiej klasy automatyczny analizator hematologiczny Mindray radzi sobie z próbkami o niskim poziomie PLT?

Rozwiązanie oferowane przez Mindray

Technologia 1. Wysoce swoiste barwienie fluorescencyjne

Barwnik fluorescencyjny (barwnik FR) został specjalnie zaprojektowany z możliwością natychmiastowej identyfikacji elementów docelowych. Następnie, cząsteczka barwnika fluorescencyjnego łączy się z kwasem nukleinowym w płytkach krwi, unikając zakłóceń ze strony małych erytrocytów, fragmentów krwinek czerwonych i krwinek białych oraz innych małych cząsteczek. PLT wybarwione swoistym barwnikiem fluorescencyjnym przechodzą następnie przez detektor laserowy w celu dokonania pomiaru optycznego. Wysoka swoistość i powinowactwo barwnika fluorescencyjnego zapewniają, że wiązanie wewnątrz płytek krwi jest na tyle stabilne, że płytki mogą być analizowane w wiązce światła laserowego. Dzięki temu nawet niewielkie ilości PLT mogą być dokładnie mapowane i zliczane z wykorzystaniem najnowszej technologii. 

Technologia 2. Detekcja optyczna o wysokiej rozdzielczości

Ponadto, wysokiej klasy analizator hematologiczny oferowany przez Mindray łączy technologię tłumienia światła odbitego z SiPM (Silicon photomultiplier – fotopowielaczem krzemowym), która charakteryzuje się wysoką czułością na sygnały fluorescencyjne przy jednoczesnej minimalizacji szumów tła podczas detekcji optycznej. To znacznie poprawia granicę wykrywalności cząsteczek, gdzie dolna granica dla małych cząsteczek sięga 1 µm (średnica 2 µm jest definiowana jako małe PLT), zapewniając, że wyniki próbki nie są zakłócane przez małe erytrocyty lub ich fragmenty.

Technologia 3. Dezagregacja PLT

Pseudotrombocytopenia jest spowodowana agregacją płytek krwi in vitro w probówce z krwią z EDTA, co może prowadzić do fałszywie niskiej liczby PLT[4]. W Centrum Badań i Rozwoju Mindray przeprowadzono wstępne badania skupiające się na mechanizmach aktywacji PLT, która jest regulowana głównie przez kanał wapniowy, szlak kinazy tyrozynowej oraz GPIIb/IIIa. Ponadto w rozcieńczalniku DR znajdują się cząsteczki antagonistów, które blokują miejsca wiązania na powierzchni PLT, co znacznie minimalizuje tworzenie się agregatów płytkowych. Bardziej szczegółowy mechanizm dezagregacji PLT zostanie opisany w następnym rozdziale HemaBook.

Technologia 4. Automatyczne zliczanie 8×PLT-O

Mindray jest w trakcie składania wniosku patentowego (patrz: poniższy rysunek) dotyczącego technologii automatycznego zliczania 8×PLT-O. Najpierw wartość PLT-I uzyskana z kanału impedancyjnego jest porównywana z wartością domyślną (50×109/ l). Jeśli jest ona niższa od wartości granicznej, analizator może automatycznie przedłużyć czas zliczania maksymalnie do 8 razy w celu zebrania większej liczby cząsteczek PLT do dalszej analizy. Dodatkowo, system automatycznego zliczania 8×PLT-O może wyeliminować inne czynniki zakłócające (np. pofragmentowane krwinki czerwone lub białe), które często są błędnie zliczane jako PLT przez kanał impedancyjny. Nie wymaga dodatkowego pobierania próbek, ręcznej ingerencji, dodatkowych kanałów i odczynników. Technologia 8×PLT-O jest zarówno wydajna, jak i skuteczna w prawidłowym zliczaniu niskiego poziomu PLT-O.

Nr IPC.

Tytuł: METODA I ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY

Przygotować pierwszy roztwór do wykrywania z wykorzystaniem próbki krwi
Dokonać kontroli pierwszego roztworu do wykrywania, tak aby przeszedł przez obszar wykrywania metodą impedancji
Przeprowadzić detekcję płytek krwi w pierwszym roztworze do wykrywania w obszarze wykrywania metodą impedancyjną, aby uzyskać pierwszy wynik detekcji płytek krwi
Przygotować drugi roztwór do wykrywania z wykorzystaniem próbki krwi, jeżeli pierwszy wynik wykrywania płytek krwi jest niższy od ustawionego progu wykrywania płytek krwi
Dokonać kontroli drugiego roztworu do wykrywania, tak aby przeszedł przez obszar wykrywania impedancji
Przeprowadzić detekcję płytek krwi w drugim roztworze do wykrywania w obszarze wykrywania metodą impedancyjną, aby uzyskać drugi wynik detekcji płytek krwi

Bibliografia:

[1] Thrombocytopenia, Eun-Ju Lee, et al, Prim Care Clin Office Pract 43 (2016) 543–557
[2] Platelet disorders: an overview, M. Krishnegowda, et al, Blood Coagulation and Fibrinolysis, 2015, Vol 26 No 5.
[3] Thrombocytopenia: an update, K. J. Smock, et al, Int. Jnl. Lab. Hem. 2014, 36, 269–278
[4] Pseudothrombocytopenia, M Blonska, et al, Wiad Lek. 2001;54(5-6)