Nowości> Centrum prasowe

Wartość diagnostyczna ProGRP i NSE w przypadku drobnokomórkowego raka płuca

Mindray 2021-08-01

Rak płuca jest główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów na całym świecie, a drobnokomórkowy rak płuca (DRP) stanowi około 13% wszystkich nowotworów płuc. DRP jest jednak bardziej agresywną postacią raka, która zwykle szybko się rozwija i łatwiej powoduje przerzuty do innych części organizmu.

American Cancer Society, Lung Cancer - Small Cell:
Statistics, zaktualizowane w styczniu 2020 r.
https: //www.cancer.net/cancer-types/lung-cancer-small-cell/statistics

Niestety u większości pacjentów w końcu dochodzi do nawrotu choroby i zgonu z tej przyczyny.

Objawy raka płuca obejmują kaszel, ból w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem. Lekarze zalecają pacjentowi także wykonanie badań takich jak RTG klatki piersiowej, badanie TK, badanie PET, biopsja i bronchoskopia lub badanie krwi.

Wobec coraz większej świadomości lekarzy na temat skuteczności badań krwi, odgrywają one istotną rolę w rozpoznaniu DRP, zwłaszcza że dostarczają dowodów na obecność markerów nowotworowych ProGRP i NSE.

ProGRP

Peptyd uwalniający progastrynę (ProGRP) to niedawno zidentyfikowany biomarker drobnokomórkowego raka płuca (DRP), prekursor peptydu uwalniającego gastrynę. Dla potwierdzenia rozpoznania DRP, ProGRP wykazuje największą czułość spośród wszystkich markerów nowotworowych. Jego stężenie w surowicy jest ściśle związane z histologicznym typem raka płuca, przy czym w przypadku DRP obserwuje się znacznie wyższe stężenia.

NSE

Kolejnym tradycyjnym markerem nowotworowym dla DRP jest NSE, wytwarzany przez raki drobnokomórkowe, które mają pochodzenie neuroendokrynne. NSE jest zatem przydatnym markerem nowotworowym do odróżniania raków drobnokomórkowych od innych nowotworów.

Zarówno ProGRP, jak i NSE w surowicy są przydatne do wczesnego rozpoznania raka płuca. Jednak łączne zastosowanie tych markerów nowotworowych może spowodować znaczny wzrost czułości i specyficzności testów diagnostycznych.

NSE - enolaza enzymu glikolitycznego

Xianfeng Lu, et al. Meta-analysis of serum tumor markers in lung cancer. Zhongguo Fei Ai Za zhi. 2010.13:1136-1140.

Poza potwierdzeniem rozpoznania, markery nowotworowe ProGRP i NSE mogą być pomocne w rozpoznaniu DRP, wczesnym rozpoznaniu nawrotu choroby i monitorowaniu terapii.

Charakterystyka markera DRP Mindray

Mindray oferuje test do oznaczenia ProGRP, który został zoptymalizowany tak, aby uniknąć interferencji trombiny. Oznacza to, że można używać zarówno próbki surowicy, jak i osocza.

W kolejnych artykułach opowiemy o biomarkerach NDRP i ich funkcjach.

Panel firmy Mindray do badań dotyczących raka płuca

Mindray oferuje kompletne rozwiązanie do potwierdzenia rozpoznania drobnokomórkowego raka płuca.

Piśmiennictwo

1. American Cancer Society, Lung Cancer - Small Cell: Statistics, zaktualizowane w styczniu 2020 r., https://www.cancer.net/cancer-types/lung-cancer-small-cell/statistics
2. Joachim Schneider, Tumor Markers in Detection of Lung Cancer,Advances In Clinical Chemistry, 2006,VOL. 42. P4-19. (DOI: 10.1016/S0065-2423(06)42001-1).
3. Tumour Markers in Lung Cancer, European oncological disease 2006, P106-108. (DOI: 10.17925/EOH.2006.0.2.106).
4. Xianfeng Lu, et al. Meta-analysis of serum tumor markers in lung cancer. Zhongguo Fei Ai Za zhi. 2010, 13: 1136-1140.