Nowości> Centrum prasowe

Korelacja między witaminą D a COVID-19

Mindray 2021-06-28

Witamina D odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu
organizmu człowieka i ma wpływ na przebieg wielu chorób.

Witamina D pomaga zwalczać wirusy

Witamina D zwiększa odporność humoralną i tłumi burzę cytokin

Witamina D może pomóc w zwiększeniu wytwarzania przeciwciał, a tym samym ograniczać burzę cytokin.

Poziom witaminy D jest skorelowany z ciężkim przebiegiem choroby u pacjentów z COVID-19

Odniesienia

Badanie szpitalne: Ocena znaczenia poziomu witaminy D w leczeniu COVID-19.

Materiał i metody: Prospektywne badanie kohortowe przeprowadzone w Mamata Academy of medical sciences, 170 pacjentów podzielono na 3 grupy na podstawie poziomu witaminy D. Do pomiaru poziomu witaminy D wykorzystano aparat Mindray CL1000i oraz zestawy CLIA.

Poziomy witaminy D i klasyfikacja: <20 ng/ml — Niedobór; 20–30 ng/ml — Poniżej normy; 30–100 ng/ml — Normalny

Wyniki

Tabela 1. Statystyka poziomu witaminy D wg płci

Poziom witaminy D Mężczyźni Kobiety Ogółem
Niedobór 84 51 135
Poniżej normy 14 9 23
Norma 07 02 09

Tabela 2. Długość pobytu w szpitalu w zależności od poziomu witaminy D

Kategoria 0–5 dni 5–10 dni >10 dni
Niedobór 36 84 14
Poniżej normy 09 10 04
Norma 06 02 01

Tabela 3. Przebieg choroby na podstawie stanu układu oddechowego

Kategoria Bez konieczności tlenoterapii (łagodny) Wymóg ciągłej tlenoterapii (umiarkowany) Wymóg HFNO (ciężki) Wymóg respiratora (bardzo ciężki) Śmiertelność
Niedobór 22 82 24 08 01
Poniżej normy 07 11 04 02 00
Norma 06 02 01 00 00

Wnioski: Osoby z niedoborem witaminy D są bardziej podatne na ciężki przebieg COVID-19, a ich rekonwalescencja trwa dłużej. Dopóki nie zostanie przeprowadzone więcej badań naukowych dotyczących witaminy D, zdecydowanie zalecamy zapobieganie wystąpieniu niedoboru witaminy D.

Bibliografia

[1] Jeon, S. M., Shin, E. A. (2018). Exploring vitamin D metabolism and function in cancer. Experimental & molecular medicine, 50(4), 1–14.
[2] Roth, D. E., Abrams, S. A., Aloia, J., Bergeron, G., Bourassa, M. W., Brown, K. H., ... i Whiting, S. J. (2018). Global prevalence and disease burden of vitamin D deficiency: a roadmap for action in low-and middle-income countries. Annals of the New York Academy of Sciences, 1430(1), 44.
[3] Charoenngam, N., Holick, M. F. (2020). Immunologic effects of vitamin D on human health and disease. Nutrients, 12(7), 2097.
[4] Skrobot, A., Demkow, U., Wachowska, M. (2018). Immunomodulatory role of vitamin D: a review. Current Trends in Immunity and Respiratory Infections, 13–23.
[5] Hollis, B. W., Wagner, C. L. (2017). New insights into the vitamin D requirements during pregnancy. Bone research, 5(1), 1–16.
[6] Hathcock, J. N., Shao, A., Vieth, R., Heaney, R. (2007). Risk assessment for vitamin D. The American journal of clinical nutrition, 85(1), 6–18.
[7] Halfon, M., Phan, O., Teta, D. (2015). Vitamin D: a review on its effects on muscle strength, the risk of fall, and frailty. BioMed research international, 2015.
[8] Holick, M. F. (2015). Vitamin D and brain health: the need for vitamin D supplementation and sensible sun exposure. Artaza, J. N., Mehrotra, R., Norris, K. C. (2009). Vitamin D and the cardiovascular system. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 4(9), 1515–1522.
[9] Amrein, K., Scherkl, M., Hoffmann, M., Neuwersch-Sommeregger, S., Köstenberger, M., Berisha, A. T., ... i Malle, O. (2020). Vitamin D deficiency 2.0: an update on the current status worldwide. European journal of clinical nutrition, 74(11), 1498–1513.
[10] Kennel, K. A., Drake, M. T., Hurley, D. L. (2010, Sierpień). Vitamin D deficiency in adults: when to test and how to treat. In Mayo Clinic Proceedings (Vol. 85, No. 8, str. 752–758). Elsevier.
[11] Radujkovic, A., Hippchen, T., Tiwari-Heckler, S., Dreher, S., Boxberger, M., Merle, U. (2020). Vitamin D deficiency and outcome of COVID-19 patients. Nutrients, 12(9), 2757.
[12] D’Avolio, A., Avataneo, V., Manca, A., Cusato, J., De Nicolò, A., Lucchini, R., ... i Cantù, M. (2020). 25-Hydroxyvitamin D concentrations are lower in patients with positive PCR for SARS-CoV-2. Nutrients, 12(5), 1359.
[13] Jain, A., Chaurasia, R., Sengar, N. S., Singh, M., Mahor, S., Narain, S. (2020). Analysis of vitamin D level among asymptomatic and critically ill COVID-19 patients and its correlation with inflammatory markers. Scientific reports, 10(1), 1–8.
[14] Daneshkhah, A., Agrawal, V., Eshein, A., Subramanian, H., Roy, H. K., Backman, V. (2020). Evidence for possible association of vitamin D status with cytokine storm and unregulated inflammation in COVID-19 patients. Aging Clinical and Experimental Research, 32(10), 2141–2158.
[15] Merzon, E., Tworowski, D., Gorohovski, A., Vinker, S., Golan Cohen, A., Green, I., Frenkel‐Morgenstern, M. (2020). Low plasma 25 (OH) vitamin D level is associated with increased risk of COVID‐19 infection: an Israeli population‐based study. The FEBS journal, 287(17), 3693–3702.
[16] Martineau, A. R., Jolliffe, D. A., Hooper, R. L., Greenberg, L., Aloia, J. F., Bergman, P., ... i Camargo, C. A. (2017). Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. bmj, 356.
[17] Keshav Kumar, T Venkataramana Reddy, Reddy Jayaprakash Reddy, Ravi Ranjan Verma, Dharmpal Sharma. (2021). Vitamin D levels in COVID-19 patients at tertiary care center and its significance-An hospital based study. International journal of scientific research, 10(1), 2277–8179.