Nowości> Centrum prasowe

BC-6800Plus: Rzetelne narzędzie do badań przesiewowych w kierunku malarii wywoływanej przez P. vivax

Mindray 2021-05-31

Epidemiologia malarii

Malaria jest chorobą wywoływaną przez zarodźce Plasmodium i zagrażającą życiu. W 2019 roku prawie połowa populacji świata była narażona na zachorowanie na malarię. Odnotowano 229 milionów nowych zakażeń, a 409 000 osób zmarło. Większość przypadków i zgonów stwierdzono w Afryce Subsaharyjskiej[1]

Rysunek 1. Liczba nowych zakażeń malarią i zgonów w ich wyniku

Co najmniej jeden przypadek rodzimego zakażenia

Rysunek 2. Kraje z przypadkami rodzimego zakażenia w 2000 r. i ich status do 2018 r.

Wczesna diagnostyka malarii

Wczesne rozpoznawanie zmniejsza negatywne skutki przebiegu choroby, zakażenia i śmiertelność wywołane malarią.

Wszelkie przypadki podejrzenia malarii powinny być potwierdzone przy pomocy badania mikroskopowego krwi lub szybkiego testu diagnostycznego (ang. rapid diagnostic test, RDT).

1. Badanie Mikroskopowe

Wykrywanie pasożytów malarii pod mikroskopem w cienkim i grubym rozmazie krwi to wiarygodna metoda diagnostyczna, pozwalająca na ocenę ilościową i identyfikację gatunku zarodźca. Mikroskopia jest metodą referencyjną w diagnostyce malarii i jest powszechnie stosowana ze względu na jej niski koszt. Do jej wad należą jednak:

Subiektywność: postawienie prawidłowej diagnozy zależy od umiejętności osoby wykonującej badanie.

Czasochłonność: przy diagnostyce malarii diagnosta musi ocenić co najmniej 100 pól.

Trudno zapewnić jednolitą jakość preparatów ze względu na zmienność badania mikroskopowego, jakości barwienia i rozmazu.

RDT

RDT to test immunochromatograficzny służący do wykrywania specyficznych dla pasożytów antygenów we krwi. Wynik testu jest dostępny szybko i w mniejszym stopniu jest zależny od wykwalifikowanego personelu. Wady tej metody:

Różne właściwości antygenów mogą mieć wpływ na możliwość ich zastosowania w różnych sytuacjach.

Brak informacji o ilości pasożytów.

Produkty handlowe o niejednorodnej jakości i różnice między poszczególnymi partiami.

Wykrywanie malarii za pomocą aparatu Mindray BC-6800Plus

Unowocześnienia techniczne automatycznych analizatorów hematologicznych sprawiły, że urządzenia te stały się bardzo inteligentne. W kanale różnicującym (DIFF) analizatora Mindray BC-6800Plus, subpopulacje krwinek białych (WBC) i czerwonych (RBC) są różnicowane w zależności od ich wielkości i złożoności (Rysunek 3).

Rysunek 3. Parametry kanału DIFF

Analizator BC-6800Plus zapewnia dedykowane oznakowanie zakażonych erytrocytów (InR) oraz podaje ich liczbę InR (InR#) / promil InR (InR‰). Funkcje te są dostępne podczas wykonywania pełnej morfologii krwi (CBC), jako narzędzie do badań przesiewowych w kierunku malarii (Rysunek 4).

Rysunek 4. Parametry InR#/ InR‰ podawane przez BC-6800Plus
Uwaga: żółty kolor służy tylko do wyróżnienia

Skuteczność BC-6800Plus w badaniach przesiewowych w kierunku malarii

Przeprowadzono badanie 30 077 przypadków malarii, w którym badanie cienkich i grubych rozmazów kropli wykonywali doświadczeni diagności, a morfologię krwi wykonywano na analizatorze hematologicznym Mindray BC- 6800Plus. W 285 przypadkach stwierdzono dodatni wynik badania w kierunku malarii wywoływanej przez P. vivax. W badaniu[2] stwierdzono czułość 99,65% i wartość predykcyjną ujemną wynoszącą prawie 100% dla oznakowania InR dla P. vivax, zatem BC-6800Plus może służyć jako doskonałe narzędzie przesiewowe, szczególnie dla malarii wywoływanej przez P. vivax.

Zakażone krwinki czerwone oparły się lizie i zajmowały określoną strefę jako skupiska kropek w sześcianie 3D (Rysunek 5).

Rysunek 5. Strefa zakażonych RBC (zakreślony obszar) w sześcianie 3D

W większości przypadków zakażenia P. vivax, wartość InR# była porównywalna z oceną mikroskopową. Czasami duża liczba wczesnych form pierścieniowych prowadzi do niższego InR# niż w mikroskopii (Rysunek 6).

Rysunek 6. Korelacja pomiędzy oceną mikroskopową a InR#

Prawdziwie pozytywne: porównano kilka parametrów wśród dodatnich przypadków malarii w rozmazie.

Przypadki kontrolne: przypadki ujemne w rozmazie, które nie miały znacznika „zakażone RBC”. Przypadki fałszywie pozytywne: przypadki ujemne w rozmazie, które miały znacznik „zakażone RBC”. Stwierdzono istotne różnice w tych parametrach (Różnica WBC, InR#, InR‰) pomiędzy obiema grupami (Tabela 1).

Tabela 1: Porównanie statystyczne niektórych ważnych parametrów w różnych grupach.

Przypadki prawdziwie dodatnie Przypadki kontrolne Przypadki fałszywie dodatnie Przypadki prawdziwie dodatnie vs kontrolne Przypadki prawdziwie dodatnie vs fałszywie dodatnie
Liczba przypadków 323 29517 237 p1(test t) p2(test t)
Różnica WBC Średnia 0.80 -0.01 0.06 <0,001* <0,001*
x103/μL SD 1.87 0.24 0.28
InR# Średnia 0.88 0.00 0.03 <0,001* <0,001*
x109/L SD 1.83 0.00 0.03
InR% Średnia 0.20 0.00 0.01 <0,001* <0,001*
% SD 0.43 0.00 0.01

NLR=stosunek neutrofili do limfocytów, PLR=stosunek płytek krwi do limfocytów, Różnica WBC=liczba WBC-DIFF minus liczba WBC-WNB, InR#=liczba zakażonych krwinek czerwonych, InR#=wartość procentowa zakażonych krwinek czerwonych (*wskazuje na wysoką istotność statystyczną)

InR# była porównywalna z różnicą WBC (liczba WBC z kanału DIFF minus liczba WBC z kanału WNB). InR# w niektórych przypadkach jest znacząco wysoka, a różnica WBC niska. W tych przypadkach zakażone krwinki wpływały na klasyfikację WBC. Obserwując korelację między różnicą WBC a InR# stwierdzono nieprawdziwy wynik całkowitej liczby WBC (Rysunek 7).

Rysunek 7. Korelacja pomiędzy Różnicą WBC a InR#

Oznakowanie InR i parametry InR#/ InR‰ dostarczane przez BC-6800Plus mogą być wykorzystywane jako wskaźnik do badań przesiewowych w kierunku malarii. Gdy wynik dla określonego typu nieprawidłowej morfologii krwinek przekroczy ustalony próg, analizator stosuje odpowiednie oznakowanie. Im wyższa jest ustawiona wartość progowa, tym mniejsza jest czułość alarmu. W analizatorze hematologicznym BC-6800Plus można skonfigurować odpowiednie wartości progowe alarmu oznakowania dla badań przesiewowych w kierunku malarii w praktyce klinicznej.

Bibliografia

[1] Światowa Organizacja Zdrowia. World malaria report 2019. Dostępny pod adresem: www.who.int/publications-detail/world-malaria-report-2019. Dostęp: 21 stycznia 2020 r.
[2] Dhanani, H. J. Evaluation of automated hematology analyser: Mindray BC-6800 plus as a screening tool for diagnosing malaria. International Journal of Research in Medical Sciences 8, 1750, doi:10.18203/2320-6012.ijrms20201922 (2020).