Nowości> Centrum prasowe

Biuletyn Biochemiczny, część 1: Analiza fałszywie zaniżonych wyników próbek z wysokim poziomem trójglicerydów

Mindray 2021-03-11

Dr Jiang Xiaojun
Zastępca kierownika laboratorium
Szpital Kliniczny Uniwersytetu Shaoyang, prowincja Hunan, Chiny

Ciężkostrawna dieta i niezdrowy tryb życia powodują, że hiperlipidemia staje się powszechna we współczesnym społeczeństwie, zwłaszcza u pacjentów o wysokim stężeniu trójglicerydów (TG) i chylomikronów (CM). Powoduje to również znaczne zakłócenia wyników badań biochemicznych. W praktyce klinicznej zaburzenia spowodowane lipemią można ocenić na podstawie indeksu surowicy i stężenia trójglicerydów.

Rysunek 1: Nieprawidłowa krzywa reakcji TG

W omawianym przypadku, próbka została wysłana do laboratorium w celu wykrycia przyczyny bólu brzucha u pacjenta, a analizator poinformował o nieprawidłowej absorbancji. Stężenie TG wynosiło tylko 3,75 mmol/L, co było niezgodne ze statusem próbki, która została już oznaczona jako silna lipemia. Sprawdziliśmy krzywą reakcji TG i stwierdziliśmy, że wartość gęstości optycznej (OD) reakcji szybko wzrosła, a następnie zaczęła się zmniejszać. Po zakończeniu reakcji wartość OD wynosiła zaledwie jedną szóstą wartości szczytowej, co było przyczyną uzyskania fałszywie niskiego wyniku. Po ręcznym rozcieńczeniu próbki uzyskano wynik 67,2 mmol/L, który był znacznie wyższy od górnej granicy liniowości wynoszącej 20 mmol/L TG. Wykonaliśmy również powtórną analizę próbki na innym analizatorze, a uzyskany wynik był nadal znacznie niższy od rzeczywistego stężenia.

Do badania TG stosuje się kolorymetryczną metodę określania punktu końcowego. Po osiągnięciu punktu równoważności reakcji wszystkie anality zamieniają się w produkty, a absorbancja przestaje rosnąć lub spadać. Zasada pomiaru przedstawiona w instrukcji obsługi odczynnika TG to metoda oksydazy obejmująca reakcję barwną metodą Trindera (Rys. 2).

Rysunek 2: Zasada reakcji

Ze względu na bardzo wysokie stężenie TG w próbce, przebieg reakcji będzie bardzo szybki. Tlen w roztworze poddawanym reakcji szybko się wyczerpuje, a nowe cząsteczki tlenu nie rozpuszczają się w roztworze i nie wchodzą w reakcję na czas. W takiej sytuacji przebieg reakcji ulega wstrzymaniu, a nawet odwróceniu, co prowadzi do uzyskania niedokładnego wyniku (zwykle niższego niż rzeczywiste stężenie). Zintegrowany analizator biochemiczny Mindray może monitorować krzywą reakcji w czasie rzeczywistym i przekazuje inteligentne ostrzeżenie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowych właściwości absorbancji. Po wykryciu nieprawidłowości system uruchomi funkcję automatycznego rozcieńczania, co pozwoli uzyskać bardziej wiarygodne wyniki.

Przypadki wysokiego stężenia TG są dość powszechne w praktyce klinicznej. Jeśli technik laboratoryjny nie wykryje nieprawidłowości w porę, przedstawione wyniki mogą być nieprawidłowe. Nawet jeśli doświadczony specjalista zauważy nieprawidłową krzywą reakcji, konieczność ponownej weryfikacji i powtórzenia analizy z rozcieńczeniem obniży wydajność pracy. Dlatego korzystanie ze zintegrowanego systemu badawczego z opcją inteligentnego ostrzegania i funkcją automatycznej powtórnej analizy jest bardzo korzystne z punktu widzenia wiarygodności wyników i wydajności laboratorium.

W przypadku zintegrowanego analizatora biochemicznego niektóre wskaźniki zostały wbudowane w oprogramowanie, co może pomóc systemowi w monitorowaniu krzywej reakcji i ocenie nietypowych reakcji. W interfejsie oprogramowania pokazanym na rys. 3 wartości P1 i P2 odpowiadają numerom porządkowym punktów absorbancji na wykresie krzywej reakcji. Oprogramowanie może automatycznie obliczyć wartość P2 minus P1 (P2-P1). M i N odnoszą się odpowiednio do minimalnej i maksymalnej wartości (P2-P1) służącej do wykrywania nieprawidłowości w procesie reakcji.

Rysunek 3: Ustawienie wskaźników ostrzeżenia dotyczącego nieprawidłowości w krzywej reakcji

Dzięki monitorowaniu krzywej reakcji i funkcji algorytmu, analizator może automatycznie identyfikować nieprawidłowości i przekazać ostrzeżenie „RE”, a następnie uruchomić funkcję automatycznego rozcieńczania. Po automatycznym rozcieńczeniu i powtórzeniu analizy krzywa reakcji powróciła do normy, a wynik wyniósł 68,4 mmol/L i był zgodny z wynikiem uzyskanym podczas ręcznego rozcieńczania (Rys. 4).

Rysunek 4: Normalna krzywa reakcji po automatycznym rozcieńczeniu próbki

Oprogramowanie zintegrowanego systemu badawczego AAA ma wbudowaną potężną bazę danych. Na przykład dane aplikacji (objętość R1/R2/S, czas reakcji, pierwotna/wtórna długość fali, zakres liniowości, reguła powtórzenia) i dane monitorowania reakcji (pary przenoszone, reguła sprawdzania zużycia substratu, reguła sprawdzania reakcji Trindera i reguła sprawdzania efektu haka). Dzięki rozbudowanej bazie danych system badawczy może być bardziej wydajny, inteligentny i przyjazny dla użytkownika. Podsumowując, zintegrowany system do analizy chemicznej AAA może znacznie poprawić wydajność, skrócić czas realizacji, zmniejszyć potencjalne ryzyko błędów i zwiększyć zarówno zadowolenie kliniczne, jak i pacjentów.