Ochrona własności intelektualnej bezpieczeństwem marki produktu

2014-07-10

W lipcu 2014 r. firma Mindray wygrała pierwszy z całej serii pozwów, które wniosła przeciwko EDAN Instruments, Inc. za naruszenie własności intelektualnej. Mindray wyszła zwycięsko z procesów pierwszej instancji w sprawie o naruszenie ochrony patentowej na „elektroniczny system bezinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego” (nr patentu ZL03139708.5) i złamanie tajemnicy technologicznej. Mindray wygrała również sprawę drugiej instancji o naruszenie patentu na „przenośne urządzenie do diagnostyki ultrasonograficznej” (nr patentu ZL200710124611.7).

W postępowaniu pierwszej instancji w sprawie o naruszenie ochrony patentowej na „elektroniczny system bezinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego” (nr patentu ZL03139708.5) sąd orzekł na korzyść Mindray, skarżącej firmę EDAN. Orzeczenie dotyczy wszystkich produkowanych przez EDAN urządzeń do multiparametrycznego monitorowania funkcji życiowych. W orzeczeniu zasądzono od firmy EDAN 15 mln juanów rekompensaty dla Mindray. Z kolei w procesie o złamanie tajemnicy technologicznej firma EDAN ma wyrokiem sądu zapłacić kolejnych 20 mln juanów rekompensaty. Łączna kwota zasądzonych roszczeń wynosi 35 mln juanów. EDAN ma również zwrócić koszty postępowania.

W sprawie drugiej instancji o naruszenie patentu na „przenośne urządzenie do diagnostyki ultrasonograficznej” (nr patentu ZL200710124611.7) sąd podtrzymał wyrok pierwszej instancji, w orzeczeniu którego stwierdzono, że przenośny system ultrasonograficzny Dus6vet i szereg innych produktów firmy EDAN narusza patent udzielony firmie Mindray. EDAN ma zapłacić 1 mln juanów rekompensaty i pokryć koszty postępowania.

Od wniesienia przez Mindray w kwietniu 2011 r. pozwu za naruszenie własności intelektualnej przez EDAN minęły trzy lata. Nie licząc kilku pozwów przez nią wycofanych, firma Mindray wygrała wszystkie dotychczasowe spory sądowe z EDAN. Werdykt na korzyść w postępowaniu o naruszenie ochrony patentowej udzielonej na „przenośne urządzenie do diagnostyki ultrasonograficznej” jest pierwszym z ostatecznych orzeczeń sądowych w całej serii postępowań wytoczonych EDAN. Będzie to miało decydujący charakter w trzech innych sprawach o naruszenie ochrony intelektualnej, związanych z trzema różnymi produktami Mindray.

Wang Jianxin, dyrektor zarządu Mindray ds. operacyjnych, stwierdził, że szereg pozwów, które jego firma wniosła przeciwko EDAN, ma ogromne znaczenie dla ochrony własności intelektualnej Mindray: – Mindray zachęca wszystkich do innowacji, ale ochronę własności intelektualnej stawia na pierwszym miejscu. Staramy się jak najlepiej chronić owoce naszych prac badawczo-rozwojowych, zwalczając łamanie naszych praw na drodze sądowej. Zależy nam na ładzie na rynku urządzeń medycznych i bezpieczeństwie marki.

Łączna kwota odszkodowań zasądzonych od EDAN dla Mindray jest najwyższą z wszystkich spraw sądowych o łamanie własności intelektualnej w historii chińskiego sektora urządzeń medycznych. Seria pozwów jest również przełomem w chińskim sądownictwie i znacząco przyczyni się do prawidłowego i uporządkowanego rozwoju branży urządzeń medycznych w Chinach.

x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.