Mindray wygrywa rozprawę sądową

2016-11-04
Mindray Medical International Co., Ltd. zaskarżyła przed sądem firmę Edan Instruments, Inc. za naruszenie praw własności intelektualnej zastrzeżonych przez Mindray. Tworzenie, użytkowanie i ochrona praw własności intelektualnej, a także gospodarowanie nimi są ważnymi wskaźnikami oceny możliwości przedsiębiorstw na polu B+R, a także ich zdolności do ochrony podstawowych kompetencji w działalności gospodarczej. 

Mindray prowadzi badania, inwestuje w rozwój i innowacje od początku swej działalności, tj. od 1991 r. W ten sposób firma uplasowała się wśród głównych konkurentów w branży jej działalności, a także zdobyła zaufanie odbiorców na rynkach Europy i Ameryki.

Innowacja jest podstawą działalności Mindray, dlatego uważa ona prawa własności intelektualnej za podstawową część kapitału, którą należy chronić przed naruszeniami. W reakcji na naruszenie praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej Mindray przez firmę Edan Instruments, Inc. z siedzibą w Shenzhen (dalej: Edan Instruments) Mindray wniosła do Ludowego Sądu Pośredniczącego w Shenzhen dwa pozwy – 6 i 14 kwietnia 2011 r. – z zarzutem naruszenia praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej (przy łącznej liczbie 24 zarzutów). Firma Mindray wniosła w powództwie o nakaz zaprzestania przez Edan Instruments dalszego naruszania praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej powoda i zasądzenie od pozwanego odszkodowania na łączną sumę 14,8 mln USD tytułem strat gospodarczych. 

W październiku 2016 r. Ludowy Sąd Najwyższy Prowincji Guangdong wydał ostateczny wyrok w sprawie wytoczonej przez Mindray przeciwko Edan za naruszenie praw własności intelektualnej powoda. Orzeczenie przedstawiono w dzienniku sądowym pod numerem: 

(2014) Yue-Gao-Fa-Min-San-Zhong-Zi nr 831 (orzeczenie cywilne): 1. Pozwany, firma Edan Instruments, zaprzestanie naruszania tajemnicy handlowej o nazwie „algorytm EKG”, stanowiącej własność powoda, firmy Mindray. 2. Pozwany, firma Edan Instruments, wypłaci powodowi, firmie Mindray, tytułem poniesionych strat gospodarczych i zwrotu zasadnie poniesionych kosztów zastępstwa prawnego świadczonego w ramach ochrony praw powoda, kwotę równą 1 805 290 USD. 3. Pozwany, firma Edan Instruments, pokrywa wszystkie koszty, które poniósł w niniejszym postępowaniu, w tym opłaty sądowo-administracyjne oraz z tytułu uprawomocnienia i kontroli, w wysokości 61 796 USD.

(2014) Yue-Gao-Fa-Min-San-Zhong-Zi nr 878-879, 935-938 i 1033 (orzeczenie cywilne): 1. Pozwany, firma Edan Instruments, zaprzestanie produkcji, sprzedaży i przyobiecywania sprzedaży wyrobów stanowiących przedmiot naruszenia ochrony patentowej udzielonej pod numerem patentu ZL03139708.5 na „elektroniczny system bezinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego”. 2. Pozwany, firma Edan Instruments, wypłaci powodowi, firmie Mindray, tytułem poniesionych strat gospodarczych i zwrotu zasadnie poniesionych kosztów zastępstwa prawnego świadczonego w ramach ochrony praw powoda, kwotę równą 1 522 850 USD. 3. Pozwany, firma Edan Instruments, pokrywa wszystkie koszty, które poniósł w niniejszym postępowaniu, w tym opłaty sądowo-administracyjne oraz z tytułu uprawomocnienia i kontroli, w wysokości 41 408 USD.

(2014) Yue-Gao-Fa-Min-San-Zhong-Zi nr 1122-1124 (orzeczenie cywilne): 1. Pozwany, firma Edan Instruments, zaprzestanie produkcji, sprzedaży i przyobiecywania sprzedaży wyrobów stanowiących przedmiot naruszenia ochrony patentowej udzielonej pod numerem patentu ZL200710124611.7 na „przenośne urządzenie do diagnostyki ultrasonograficznej”. 2. Pozwany, firma Edan Instruments, wypłaci powodowi, firmie Mindray, tytułem poniesionych strat gospodarczych i zwrotu zasadnie poniesionych kosztów zastępstwa prawnego świadczonego w ramach ochrony praw powoda, kwotę równą 656 629 USD. 3. Pozwany, firma Edan Instruments, pokrywa wszystkie koszty sądowo-administracyjne, które poniósł w niniejszym postępowaniu w wysokości 82 555,80 USD.

Jednocześnie w 2014 r. wydano orzeczenie cywilne (2012) Yue-Gao-Fa-Min-San-Zhong-Zi nr 539, w którym decyzją sądu orzekającego nakazuje się firmie Edan Instruments zaprzestanie naruszania praw własności intelektualnej i wypłatę odszkodowania z tytułu naruszenia w wysokości 147 885 USD.

Od kwietnia 2011 r. firma Mindray złożyła szereg pozwów przeciwko Edan Instruments za naruszenie praw własności intelektualnej Mindray, w tym jej patentów i tajemnic handlowych. Wszystkie pozwy rozstrzygnięto w pierwszej instancji przed Ludowym Sądem Pośredniczącym w Shenzhen, zaś w drugiej instancji – przed Ludowym Sądem Najwyższym Prowincji Guangdong. We wszystkich sprawach wydano prawomocne orzeczenia. W orzeczeniu sądu pierwszej i drugiej instancji stwierdzono, iż pozwany winien jest pełni zarzutów o naruszenie patentów i tajemnic handlowych. Produkty objęte naruszonymi przez powoda prawami własności intelektualnej i tajemnicami handlowymi to: monitor pacjenta M8, monitor pacjenta M9, monitor pacjenta M80, monitor pacjenta M50, monitor pacjenta M8A, monitor pacjenta M8B, monitor pacjenta M9A, monitor pacjenta M9B, a także system ultrasonografii cyfrowej DUS 3, system ultrasonografii cyfrowej DUS 6, system ultrasonografii cyfrowej DUS 3 Vet oraz system ultrasonografii cyfrowej DUS 6 Vet. Stanowiły one niemal całość produkowanych przez Edan Instruments linii monitorów medycznych i ultrasonografów. W decyzji ostatecznej sąd uznał firmę Edan Instruments winną naruszenia szeregu praw własności intelektualnej i odpowiedzialną za szkody w łącznej wysokości 4,3 mln USD (27 770 000 juanów). Jest to pierwsze tak wysokie odszkodowanie za naruszenie prawa własności intelektualnej, które zasądzono w chińskiej branży urządzeń medycznych.
x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.