Mindray zdobywa międzynarodową nagrodę za doskonalenie globalne rozwiązań do monitorowania pacjentów

2010-03-20

Frost & Sullivan, słynna na cały świat instytucja badawcza, ogłosiła firmę Mindray laureatem Europejskiej Nagrody za Doskonalenie Globalne Rozwiązań do Monitorowania Pacjentów za rok 2010. Zaszczyt ten przypadł nam za sprawą znakomitych osiągnięć na rynkach europejskich oraz na polu globalizacji. To już czwarta nagroda od Frost & Sullivan dla Mindray – poprzednie wyróżnienie, którym instytucja ta nas zaszczyciła (również za rok 2010), było Nagrodą dla Lidera w kategorii penetracji globalnego rynku monitorowania medycznego. Gala wręczenia nagród odbędzie się w maju br.


Ostatnie dwa lata obfitowały w liczne wyzwania i możliwości w branży wyrobów medycznych. Trwa globalny kryzys gospodarczy, któremu towarzyszy zażarta konkurencja rynkowa. Z drugiej zaś strony, popyt na wyroby medyczne nie maleje. W tych okolicznościach Frost & Sullivan uznała, że „kluczem do sukcesu firmy jest jej zdolność do wprowadzania coraz nowszych produktów wysokiej jakości, które odpowiadają oczekiwaniom odbiorców. Firma Mindray ma przewagę nad konkurencją, ponieważ doskonale pojmuje tę zasadę”.


Główne kryteria konkursu obejmują realizację strategii globalnej, wydajne wykorzystanie majątku globalnego, a także globalną wizję rozwoju przedsiębiorstwa. Frost & Sullivan w sprawozdaniu opiniującym uznała, że „z prowadzonej przez Mindray strategii ekspansji i przejęć gospodarczych wyłania się jasny wizerunek przedsiębiorstwa, które dąży do globalnej doskonałości. Od przejęcia w 2008 r. spółki Datascope, specjalizującej się w monitoringu medycznym, firma Mindray poczyniła znaczne postępy w kierunku globalizacji działalności”. Po ponad 10 latach intensywnego rozwoju Mindray stał się liderem na rynku chińskim, który stabilnie rozwija działalność na rynku międzynarodowym. W 2000 r. Mindray rozpoczął eksport wyrobów poza Chiny i już w roku 2007 udział sprzedaży międzynarodowej w działalności firmy po raz przekroczył 50%. W roku 2008 produkty Mindray dla branży monitoringu medycznego szybko podbiły rynki w Ameryce i Europie, otwierając je na sprzedaż bezpośrednią. Przyczyniło się to do ciągłego rozwoju działalności międzynarodowej w innych liniach produktowych. Dziś Mindray eksportuje swoje wyroby do ponad 190 państw świata. Mindray wierzy, że wizja globalizacji jest warunkiem koniecznym ciągłego rozwoju działalności gospodarczej.


W zestawieniach z wieloma krajowymi (chińskimi) i zagranicznymi konkurentami wynika, że Mindray może liczyć na unikalną korzyść cenową z innowacji w badaniach i rozwoju. Dysponując lokalnym zapleczem B+R, Mindray może wydajnie czerpać z zagranicznych zasobów B+R, optymalizować procesy produkcji i łatwo wprowadzać do obrotu bardzo popularne produkty. Innym czynnikiem napędowym znakomitych wyników Mindray na świecie jest wieloletnia owocna współpraca z najlepszymi dostawcami. Wszystko to pozwala firmie rywalizować dzięki niższym niż u innych graczy rynkowych kosztom technicznym, pracy i surowców. Dlatego Mindray może wprowadzać wyroby medyczne z przewagą konkurencyjną na rynku i z wielką korzyścią dla wielu ludzi.


Jednym z najważniejszych kryteriów konkursu jest „przekazanie wartości globalnej użytkownikom”. Mindray dysponuje na terenie Chin zespołem handlowym liczącym ponad 1000 osób oraz ponad 2000 przedstawicielami handlowymi. Mindray oferuje użytkownikom końcowym i przedstawicielom handlowym szkolenia techniczne i obsługę posprzedażną. Mindray ma już oddziały w 13 krajach poza Chinami. Sytuacja ta daje Mindray lepsze rozeznanie w uwarunkowaniach rynków międzynarodowych oraz zmian w wymaganiach klientów, dzięki czemu firma może budować lepiej zorientowany na rynki system obsługi handlowej.


x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.