Mindray przedstawia najnowsze innowacje IVD na EuroMedlab 2019

2019-05-23

W dniach 20-22 maja, firma Mindray prezentowała swoje najnowsze osiągnięcia laboratoryjne na 23. IFCC-EFLM Europejskim Kongresie Medycyny Laboratoryjnej i Chemii, EuroMedlab 2019, w Barcelonie, w Hiszpanii. EuroMedLab jest najbardziej wpływowym kongresem w Europie, podczas którego prezentowane są nowe idee i technologie stosowane w laboratoriach diagnostycznych.        


Szeroki wachlarz produktów IVD firmy Mindray przyciągnął klientów z Europy i innych części świata.  

Nowy system modułowy SAL 9000 przykuwał uwagę na stoisku. Dzięki wiodącej na rynku przepustowości w analizie testów chemicznych i immunologicznych, innowacyjnemu modułowi wsuwania probówek i inteligentnemu rozkładowi nakładu pracy oraz bogatemu menu testów, system SAL 9000 jest bardzo pożądanym rozwiązaniem dla laboratorium.  


Nowa generacja linii do analizy komórkowej CAL 6000 była kolejnym produktem przyciągającym uwagę na tegorocznym EuroMedLab. Dzięki zintegrowaniu dwóch jednostek automatycznych analizatorów hematologicznych BC-6000 lub dwóch jednostek BC-6200 oraz jednej jednostki do produkcji barwnika SC-120, linia nablatowa do analizy komórkowej dostarcza wysokiej jakości badania i rozmazy krwi, z automatycznym powtórzeniem badania probówek patologicznych. Oprogramowanie do analizy danych labXpert w CAL 6000 pomaga usprawnić pracę i dostarcza rzetelne wyniki. System ten polepsza jakość diagnozowania i zmniejsza nakład pracy w laboratoriach średniej wielkości na całym świecie.

W portfolio Mindray znajduje się również CL-900i, automatyczny system do wykonywania testów immunochemicznych metodą chemiluminescencji. System ten wyróżnia się swoją zwartą budową, wysoką wydajnością do 180 testów na godzinę oraz brakiem codziennych czynności konserwacyjnych analizatora. Ten nablatowy analizator zapewnia wysokiej jakości badania immunochemiczne, bez zajmowania cennej powierzchni na podłodze laboratorium. Od swojego wejścia na rynek w zeszłym roku, CL-900i zdobył zaufanie i uznanie klientów na całym świecie.    

Na EuroMedLab 2019 pojawił się też nowy 3-częściowy, automatyczny analizator hematologiczny do weterynarii BC-30Vet firmy Mindray, który jeszcze nie został wprowadzony na rynek. Dzięki bardzo pożądanym cechom takim jak mała konstrukcja, intuicyjny system operacyjny i wysoka wydajność, BC-30Vet sprawia że wysokiej jakości testy hematologiczne w weterynarii są już dostępne.  

Równolegle z wystawą, Mindray zorganizował dwa warsztaty edukacyjne, gdzie znani w Europie eksperci dzielili się swoimi pomysłami i specjalistyczną wiedzą w dziedzinie hematologii i immunologii.  

“Tutaj, na naszym oddziale Hematologii na Uniwersytecie Katolickim w Rzymie, badaliśmy osiągi automatycznego analizatora hematologicznego BC-6800Plus firmy Mindray z użyciem patologicznych probówek hematologicznych, ” poinformowała Prof. Gina Zini, Dyrektor Banku Krwi w Policlinico Gemelli Rome, na warsztacie edukacyjnym EuroMedLab. Stwierdziła także: “Analizator BC-6800 Plus wykorzystuje zaawansowaną metodę analizy 3D SFCube do pomiaru właściwości fizyko-chemicznych komórek krwi. Na tej podstawie liczba typowych komórek w postaci erytrocytów, leukocytów i płytek krwi jest liczona i klasyfikowana w sposób precyzyjny i powtarzalny. Stosowane są takze nowe parametry, takie jak IPF, IRF i MRV, które pozwalają na obrazowanie możliwych odchyleń w wielkości i dojrzałości tych komórek, co daje nową jakość w uzyskiwanych wynikach.”  

Firma Mindray łączy siły z Uniwersytetem w Mediolanie i wspólnie przeprowadza badania naukowe w dziedzinie IVD. Ich najbardziej aktualne, właśnie trwające badania dotyczą nowej generacji biomarkerów infekcji, a ich wyniki były prezentowane na warsztatach edukacyjnych EuroMedLab 2019 przez Profesor Nadzwyczajną na Uniwersytecie w Mediolanie, Prof. Emanuela Galliera. Warsztat wspólnie prowadzili Profesor Zwyczajny na Uniwersytecie w Mediolanie Prof. Massimiliano M. Corsi i Dyrektor naukowy Działu IVD Firmy Mindray IVD Dr. Jianwen He.  

Firma Mindray jest bardzo zaangażowana w zapewnianie lepszej opieki zdrowotnej wszystkim ludziom. Fakt ten inspiruje Mindray nie tylko do wprowadzania innowacji i tworzenia najnowocześniejszych sprzętów i rozwiązań laboratoryjnych. Pobudza także do angażowania się w profesjonalne wystawy i kongresy na całym świecie, takie jak EuroMedLab, aby dzielić się i poznawać najnowsze technologie i idee w stale rozwijającej się dziedzinie IVD. Firma Mindray w przyszłości nadal będzie poświęcać się wymianom o zasięgu globalnym i wykorzystywać zaawansowaną technologię, aby wysokiej jakości opieka zdrowotna była bardziej dostępna. 
x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.