Mindray przekazuje 4,7 mln juanów dla dotkniętych trzęsieniem ziemi szpitali w Yushu

2010-04-30

14 kwietnia br. w miejscowości Yushu w chińskiej prowincji Qinghai wystąpiło trzęsienie ziemi o sile 7,1 stopnia. Pociągnęło za sobą liczne ofiary i straty. Rozmiary katastrofy wstrząsnęły całymi Chinami – w tym pracownikami Mindray. Dlatego Xu Hang, prezes zarządu Mindray oraz Li Xiting, dyrektor generalny firmy, wezwali pracowników do finansowego wsparcia ofiar. Nie pozostając gołosłownymi, obaj ofiarowali imiennie po 500 000 juanów. Ponad 5000 osób zatrudnionych w firmie zebrało do 23 kwietnia łącznie 4,5 mln juanów (wliczając w to datek zarządu), które tego samego dnia przekazano Stowarzyszeniu Czerwonego Krzyża w Shenzen. Członek zarządu Towarzystwa oświadczył, iż tego dnia kwota ta była największym datkiem dla ofiar kataklizmu. Pieniądze umożliwią odbudowę zakładów opieki zdrowotnej w strefie dotkniętej trzęsieniem ziemi. Do 28 kwietnia inicjatywa pracownicza zebrała około 4,73 mln juanów. Powszechna mobilizacja darczyńców w Mindray dowodzi, iż firma w istocie dba o potrzebujących. Pozostajemy całym sercem z mieszkańcami Yushu.

Misją firmy Mindray jest poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez optymalizację i rozpowszechnianie technologii medycznych na całym świecie, zaś etosem firmy – troska o życie ludzkie i odwdzięczenie się społeczeństwu za możliwości, z których Mindray korzysta. Wywiązując się z obowiązków, jakie nakłada na Mindray odpowiedzialność społeczna, firma wielekroć odegrała znaczącą rolę w pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof, dostarczając cenny sprzęt medyczny. Pracownicy Mindray reagowali błyskawicznie, organizując pomoc ofiarom licznych nieszczęść – w tym epidemii wirusa SARS, tsunami na Oceanie Indyjskim i trzęsieniu ziemi w Wenchuan – przekazując środki finansowe i urządzenia medyczne. Mindray od lat wspiera także środowisko lekarskie najniższego szczebla w Chinach. W latach 2007–2009 firma przeznaczyła 22,59 mln juanów w sprzęcie medycznych dla gminnych zakładów opieki zdrowotnej w prowincji Gansu, Jilin, Anhui i Guangdong. Dbamy również o kształcenie kadr w Chinach. Sfinansowaliśmy szkoły w zacofanych gospodarczo obszarach wiejskich w ramach „Projektu Nadzieja”, a także stypendia „Nadziei” dla liceów i uczelni wyższych. Działania te są realizacją polityki odpowiedzialności społecznej działalności gospodarczej firmy Mindray.

Liu Jie, dyrektor zarządu ds. operacyjnych, ofiarowała w imieniu pracowników //URWANO//
x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.