COVID-19 WEBINARY ULTRASONOGRAFICZNE

2020-03-23
Mindray jest głównym producentem urządzeń medycznych w Chinach, dlatego też od samego początku wybuchu epidemii COVID19 aktywnie włączamy się w kontrolę rozprzestrzeniania się choroby i leczenia pacjenta oraz ściśle współpracujemy z pracownikami służby zdrowia zaangażowanymi w walkę z wirusem. Czujemy się zobowiązani do dzielenia się doświadczeniem Chin i udostępniania kanałów komunikacji dla specjalistów w Europie. Tworzymy platformy do wymiany wiedzy ze specjalistami z Chin, którzy stoją w obliczu tej niezwykłej sytuacji już od ponad dwóch miesięcy. Mocno wierzymy, że łącząc siły i tworząc otwarte pola do dyskusji i wymiany informacji uda się zapanować nad epidemią i wygrać walkę z wirusem.

Zespół marketingu Mindray we współpracy z CCUSG (Chinese Critical Ultrasound Study Group), zorganizował serię dialogów online. Zebraliśmy i nagraliśmy cenną wymianę doświadczeń w zakresie zastosowań ultrasonografii w nowym koronaawirusowym zapaleniu płuc. Zaproszeni eksperci aktualnie walczą z wirusem w Chinach m.in. w Wuhan. 

Webinary są dostępne bezpłatnie, na stronie: https://online.bizconfstreaming.cn/watch/zmprx9ro

Tematyka:

1.Cechy i kryteria obrazowania ultrasonograficznego dla ciężkich przypadków klinicznych z COVID-19
2.Zarządzanie respiracją z pomocą USG w warunkach krytycznych u pacjentów zarażonych COVID-19
3.Ocena krążenia za pomocą USG w warunkach krytycznych u pacjentów zarażonych COVID-19 

Prelegenci:

      
Prof. dr n. med. Xiaoting WANG,
Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii, ShuaiFu
z-ca kierownika Oddziału Intensywnej Terapii, Pekin
Szpital: Peking Union Medical College Hospital 
Przewodniczący wykonawczy CCUSG (Chinese Critical Ultrasound Study Group)
Przewodniczący CCUSG@BEIJING (Beijing Research Association of Critical
Ultrasonography)
Zastępca dyrektora Komitetu Młodzieżowego Chińskiego Towarzystwa Medycznego.

Prof. dr hab. inż. Yangong CHAO,
Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii 
Szpital: The First Affiliated Hospital of Tsinghua University
Przewodniczący wykonawczy CCUSG (Chinese Critical Ultrasound Study Group)
Zastępca przewodniczącego CCUSG@BEIJING (Beijing Research Association of Critical Ultrasonography)
Trener CCUSG, WINFOCUS, Kanadyjskiego Instytutu USG w intensywnej terapii i stanach krytycznych. 

Prof. dr hab. inż. Lina ZHANG,
Zastępca Kierownika Oddziału Intensywnej Terapii
Szpital: Xiangya Hospital of Central South University
Zastępca przewodniczącego CCUSG (Chinese Critical Ultrasound Study Group)
Członek Komitetu Młodzieżowego Chińskiego Stowarzyszenia Lekarzy Intensywnej Terapii 
Członek Komitetu Młodzieżowego Chińskiego Towarzystwa Patofizjologii i Intensywnej Terapii
Trener CCUSG, WINFOCUS

Prof. dr. inż. Ran ZHU,
Zastępca kierownika Oddziału Intensywnej Terapii
Szpital: First Affiliated Hospital of China Medical University
Zastępca przewodniczącego CCUSG (Chinese Critical Ultrasound Study Group)
Członek CCUSG@BEIJING (Beijing Research Association of Critical Ultrasonography)
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Młodzieżowego CACCP (Chinese Association of Critical Care Physicians) 
Trener CCUSG, WINFOCUS

Dr n. med. Wanhong YIN
Lekarz prowadzący, Oddział Intensywnej Terapii
Szpital: West China Hospital of Sichuan University
Zastępca przewodniczącego CCUSG (Chinese Critical Ultrasound Study Group)
Członek CCUSG@BEIJING (Beijing Research Association of Critical Ultrasonography)
Komitet Młodzieżowy, Komitet Zawodowy Medycyny Kardiochirurgicznej Chińskiego Towarzystwa Medycznego 
Trener CCUSG, WINFOCUS


x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.