Mindray wprowadza nową sufitową jednostkę zasilającą, która zapewnia optymalne warunki na oddziałach intensywnej terapii

2021-03-25

Mindray (SZSE: 300760), światowy lider w zakresie rozwoju oraz produkcji urządzeń medycznych, wprowadził do oferty nową serię sufitowych jednostek zasilających spełniającą wymogi normy ISO 11197-2019. HyPort R80 to najnowszej generacji system zarządzania sprzętem przyłóżkowym, wyróżniający się innowacyjną konstrukcją. Posiada własne oświetlenie, poprawia ergonomię pracy i wspiera w procesie kontroli zakażeń co ułatwia personelowi medycznemu zapewnianie bezpiecznej i skutecznej opieki. Tworzy optymalne, bardziej komfortowe i sprawnie funkcjonujące stanowisko oddziału intensywnej terapii.

Sufitowe jednostki zasilające Hyport R80 zaprojektowano biorąc pod uwagę zarówno potrzeby personelu medycznego jak również pacjentów co umożliwia stworzenie otoczenia sprzyjającego efektywnej pracy i podnoszącego poziom opieki na oddziałach intensywnej terapii. Gniazda zasilające i punkty poboru gazów medycznych znajdują się w bezpiecznej odległości 200 mm od siebie. Kolumna o przekroju sześciokąta i konstrukcji bez widocznych śrub czy wkrętów tworzy gładkie powierzchnie a tym samym eliminuje możliwość zahaczenia czy skaleczenia. Antybakteryjna powłoka zmniejsza ryzyko infekcji i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. Ciągłe monitorowanie stężenia tlenu wraz z systemem alarmowym zapewnia personelowi pielęgniarskiemu dostęp do aktualnych danych.

HyPort R80 wyposażony jest w zintegrowane oświetlenie, które gwarantuje mocne, skupione i bezcieniowe światło. System umożliwia sterowanie oświetlaniem w sposób odwzorujący naturalne światło rytmu dobowego. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia u pacjentów depresji i sprzyja rekonwalescencji, szczególnie w obszarach sal intensywnego nadzoru, gdzie może występować niedobór światła dziennego. Źródło światła wykorzystywanego do badań posiada wysoki poziom natężenia z pięciostopniową regulacją, posiada funkcję ograniczania niepożądanych odblasków i powstawania cieni co ułatwia obserwację i przeprowadzanie zabiegów w godzinach nocnych.

Z uwagi na złożoność współczesnych obiektów opieki medycznej dużym wyzwaniem jest takie zorganizowanie stanowiska medycznego by w bezpieczny sposób odzwierciedlało potrzeby zarówno pacjentów jak i personelu medycznego. System HyPort R80 wyposażony jest w składaną półkę, na której można umieścić zarówno przenośny, jak i zintegrowany respirator, łatwo dostępny worek samorozprężalny umożliwiający szybszą reakcję w razie potrzeby, uproszczony układ instalacji ułatwia oddzielenie pomp żywienieniowych od infuzyjnych. Z myślą o zróżnicowanych potrzebach w zakresie transfuzji zapewniono opcjonalne akcesoria o różnych zasięgach i ustawieniach. Dodatkowo urządzenie zapewnia optymalizację umiejscowienia kabli i przewodów za pomocą wielofunkcyjnego systemu haków i schowków.

System HyPort R80 umożliwia elastyczną konfiguracją uwzględniającą różne potrzeby oddziałów intensywnej terapii w tym wysoko wyspecjalizowanych. Możliwość dostosowania optymalnej konfiguracji do sal z jednym, dwoma i większą liczbą łóżek umożliwia wykorzystanie Systemu HyPort R80 w każdej placówce medycznej i do wsparcia procesu leczenia różnego rodzaju szeregu schorzeń.

Odnosząc się do wprowadzenia na rynek europejski HyPort R80, Eric Cheng, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu produktów działu chirurgii w firmie Mindray, powiedział: „Oddziały intensywnej terapii odgrywają kluczową rolę w leczeniu chorób i rekonwalescencji. Aby poprawić warunki pracy personelu tych oddziałów i umożliwić świadczenie opieki o wyższej jakości, stworzyliśmy nową jednostkę zasilającą HyPort R80, która zapewni bezpieczniejsze, zdrowsze i wydajniejsze otoczenie na oddziałach intensywnej opieki medycznej".

Więcej informacji można znaleźć na stronie

x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.