Program wymiany międzynarodowej Mindray w zakresie hematologii: Wiedza medyczna ponad granicami

2018-12-04
Firma Mindray zawsze była zaangażowana w rozwijanie diagnostyki in-vitro poprzez badania naukowe i wymiany. Jako kluczowy gracz w branży, Mindray spełnia swoją misję wspierania komunikacji i budowania mostów między ekspertami w dziedzinie diagnostyki z całego świata, dając im okazję do spotkania się w celu wymiany pomysłów. Ten cel realizowany jest nie tylko poprzez organizowanie Mindray International IVD Forum (MIIF), skupiającego kluczowych liderów branży w celu omówienia najnowszych osiągnięć naukowych w tej dziedzinie, ale także poprzez sponsorowanie międzynarodowych programów wymiany, zapraszając ekspertów z całego świata do Chin, jednego z najszybciej rozwijających się krajów w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

W dniach 25-28 listopada 2018 r. Mindray zorganizował program wymiany, podczas którego grupa 16 lekarzy i ekspertów z dziedziny hematologii klinicznej z Rumunii, Hiszpanii i Indii została zaproszona do siedziby Mindray w Shenzhen, w Chinach. Skoncentrowany wokół tematu hematologii klinicznej, 4-dniowy program wymiany obejmował wizytę w siedzibie głównej Mindray i w ośrodku produkcyjnym, udział w Forum Wymiany w zakresie Hematologii Mindray oraz wizytę w renomowanym szpitalu w Guangzhou. Dobrze zorganizowane zajęcia i produktywna wymiana między ekspertami w dziedzinie hematologii z Europy, Indii i Chin uzyskały jednogłośnie wysoką ocenę ze strony wszystkich uczestników.

Grupa gości rozpoczęła swoją podróż od zwiedzania siedziby głównej Mindray, laboratorium testowania niezawodności, laboratorium standaryzacji i centrum produkcyjnego. Dla większości lekarzy był to pierwszy raz, kiedy odwiedzili zakład produkcyjny chińskiej firmy tworzącej urządzenia medyczne. Wszyscy byli pod wrażeniem nieskazitelnie czystego miejsca pracy, rygorystycznych procedur zarządzania jakością i inteligentnych systemów produkcyjnych. Wszystkie te aspekty są ważnymi czynnikami, mającymi decydujący wpływ na bezpieczeństwo i niezawodność produktów Mindray. „Jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Moim zdaniem jakość i standardy w Chinach są na takim samym poziomie jak w Europie"- powiedziała dr Eloisa Urrechaga Igartua, Dyrektor Wydziału Hematologii w szpitalu Hospital de Galdakano w Hiszpanii w wywiadzie dla firmy Mindray.

Eksperci medyczni z Europy i Indii odwiedzili nową salę pokazową Mindray w siedzibie głównej.


Następnego dnia odbyła się konferencja „Mindray Hematology Exchange Forum”, w której wzięli udział eksperci medyczni z Europy i Indii, a także zespół działu marketingu oraz badań i rozwoju Firmy Mindray. Między międzynarodowymi ekspertami a przedstawicielami zespołu Mindray miała miejsce intensywna i owocna wymiana informacji na temat najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu hematologii klinicznej. Zespół Mindray zajmujący się produktami dla hematologii zaprezentował nowe technologie firmy Mindray i najnowsze odkrycia naukowe w dziedzinie hematologii, które zainspirowały lekarzy i ekspertów na spotkaniu, prowadząc do gorącej dyskusji. Lekarze podzielili się doświadczeniami na temat wyzwań, z jakimi borykali się w diagnostyce klinicznej, zwłaszcza szczególnymi przypadkami patologicznymi. Jako użytkownicy urządzeń diagnostycznych wyrazili chęć współpracy z wiodącymi producentami, takimi jak Mindray, w przyszłości, nad badaniami i rozwojem zoptymalizowanych rozwiązań diagnostycznych, aby zaradzić problemom klinicznym. Wielu lekarzy wyraziło także zadowolenie z dotychczasowego stosowania rozwiązań Mindray w zakresie hematologii, podkreślając lepszą niż u innych czołowych międzynarodowych producentów, skuteczność w wykrywaniu ważnych parametrów.

Eksperci medyczni i pracownicy działu marketingu oraz działu badań i rozwoju Firmy Mindray prowadzili gorącą dyskusję dotyczącą najważniejszych tematów z zakresu hematologii klinicznej.

Pod koniec forum uczestnicy wymiany wyrazili uznanie dla firmy Mindray za zorganizowanie wysokiej jakości międzynarodowej platformy dla ekspertów, umożliwiającej spotkanie oraz stanowiącej miejsce do wymiany informacji ponad granicami. „Po raz pierwszy widzę lekarzy, specjalistów klinicznych i zespół badawczo-rozwojowy producenta urządzeń medycznych, siedzących w jednym pomieszczeniu i dyskutujących o problemach klinicznych. Ważne jest, aby móc poinformować producentów urządzeń medycznych o naszych prawdziwych potrzebach” – powiedział dr Asiq Sideeque. N, profesor i dziekan Wydziału Patologii na MES Medical College, Perinthalmanna, Indie.


Zorganizowana przez Firmę Mindray grupa międzynarodowych ekspertów odwiedziła również pierwszy szpital podlegający Uniwersytetowi Chińskiej Medycyny Tradycyjnej w Guangzhou, w Chinach. Dr Yingchun Zhou, szef laboratorium, w imieniu szpitala, przyjęła grupę i zorganizowała spotkania dyskusyjne. Podczas tych spotkań obie strony przeprowadziły intensywną dyskusję na różne tematy, od systemów medycznych w każdym z krajów, do przyszłego rozwoju diagnostyki laboratoryjnej, a także porównały spostrzeżenia dotyczące zarządzania laboratorium.

Przedstawiciele z Rumunii, Hiszpanii i Indii byli pod wrażeniem perfekcyjnej organizacji i wysokiej wydajności laboratoriów w Chinach, pomimo ogromnego obciążenia pracą; Dr Zhou zauważyła zaś, że Chiny mogą uczyć się od kolegów w Europie i Indiach w zakresie zarządzania jakością i standaryzacji. Podczas spotkania dr Zhou przedstawiła zagranicznym lekarzom aktualny poziom rozwoju tradycyjnej medycyny chińskiej. Wskazała na związek pomiędzy tradycyjną medycyną chińską a medycyną zachodnią jako element uzupełniający, a nie sprzeczny pod względem zapewnienia optymalnej diagnozy. Ponadto podkreśliła rolę, jaką odgrywa nowoczesna technologia diagnostyczna w dopełnianiu tej dyscypliny.

Przedstawiciele z Indii, kraju o równie starych tradycjach w medycynie, jak Chiny, byli pod wrażeniem tego, jak daleko zaszła tradycyjna medycyna chińska z silnym poparciem chińskiego rządu. Mieli nadzieję, że praktykujący lekarze z obu krajów będą mieli więcej okazji do spotkań i dzielenia się swoimi doświadczeniami na temat ulepszania starożytnej medycyny.

Dr Zhou zaprezentowała tradycyjną chińską medycynę międzynarodowym ekspertom medycznym. 

Lekarz z Indii podzielił się z publicznością swoimi spostrzeżeniami na temat zarządzania laboratorium  

Grupa gości została później oprowadzona po laboratorium i innych oddziałach szpitala. W laboratorium, w którym do badań hematologicznych używana jest linia Mindray CAL 8000 Cellular Analysis Line, zagraniczni eksperci mieli okazję przyjrzeć się, jak chińskie laboratoria wykorzystują zaawansowane technologie w celu poprawy wydajności i zapewnienia wiarygodnych wyników testów

Grupa międzynarodowych gości odwiedziła również laboratorium w pierwszym szpitalu podlegającym Uniwersytetowi Chińskiej Medycyny Tradycyjnej w Guangzhou  

Po spotkaniu lekarze z Europy i Indii wykazali duże zainteresowanie tradycyjną medycyną chińską i zaprosili doktor Zhou, jako przedstawicielkę szpitala, aby odwiedziła ich szpitale i laboratoria w celu dalszej wymiany. Zarówno szpital, jak i odwiedzający, uznali program za owocny i wyrazili uznanie dla Mindray za ułatwienie takiej międzynarodowej komunikacji na wysokim szczeblu.

Jako wiodący dostawca rozwiązań medycznych, Firma Mindray stara się wspierać specjalistów klinicznych i pracowników służby zdrowia z całego świata. Dostarcza nie tylko wysokiej jakości rozwiązań sprzętowych, ale także możliwości wymiany cennej wiedzy i doświadczeń ponad granicami. Mając na horyzoncie perspektywę lepszej opieki zdrowotnej dla wszystkich, Mindray będzie kontynuował swoje zaangażowanie w tworzeniu solidnego wsparcia dla ekspertów medycznych. 
x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.