Rozwój dla zapewnienia lepszej opieki
Zlokalizowany w tętniącym życiem Mediolanie, drugim pod względem liczby mieszkańców mieście Włoch, Szpital Niguarda świadczy szeroki zakres usług medycznych pacjentom, dla których przygotowano aż 1213 łóżek. Pełni on także funkcję szpitala klinicznego oraz centrum koordynacji badań klinicznych, w którym co roku wykonuje się ponad pół tysiąca badań.
Szpital działa zgodnie ze swoim mottem: "Szacunek dla tradycji, ciągły rozwój”. W ciągu ostatniej dekady stało się ono we Włoszech szczególnie ważne, ponieważ szpitale w całym kraju zaczęły przyjmować przypadki nagłe. Oznacza to, że Szpital Niguarda musi zmieniać tryb swojej pracy, wprowadzając wyższą intensywność terapii i instalując potrzebny do tego sprzęt medyczny.

Wysoka intensywność

Przyjmowanie pacjentów w stanach nagłych stało się ważnym wyznacznikiem doskonałości medycznej szpitali. Oddział Neurologiczny szpitala Niguarda jest jednym z najbardziej renomowanych we Włoszech. Jakie specjalne wymagania stawia leczenie przypadków nagłych przed OIOM na oddziale neurologicznym?

"Analizujemy podstawowe parametry życiowe pacjentów pod kątem intensywnej opieki neurologicznej. Obejmują one wiele specyficznych parametrów, takich jak miejscowe wysycenie hemoglobiny tlenem w mózgu, ciśnienie wewnątrzczaszkowe, parametry hemodynamiczne oraz mieszana lub dotycząca ośrodkowego układu nerwowego saturacja krwi żylnej. Dlatego potrzebujemy systemu monitorowania, który uwzględnia wszystkie te parametry i zapewnia dokładność pomiaru."

Profesor Roberto Fumagalli
Lekarz Naczelny Szpitala Niguarda

Pełna mobilność

Obciążeni pracą lekarze muszą być na bieżąco ze stanem pacjentów, którzy podczas swojego pobytu w szpitalu przemieszczają się między różnymi punktami opieki medycznej. Przenośny monitor pacjenta BeneView T1 stanowi część w pełni zintegrowanej platformy sprawowania opieki, urzeczywistniając ideę pełnej mobilności. Jest on wpinany do większych przyłóżkowych monitorów parametrów pacjenta BeneView T5 i BeneView T9 w formie modułu. Może zostać szybko wypięty i zapewnić wgląd do parametrów życiowych pacjenta podczas przemieszczania między punktami opieki, a także wspierać przejrzystą wymianę informacji o stanie pacjenta między różnymi urządzeniami i oddziałami. Pozwala to przyspieszyć przepływ pacjentów i zmniejsza możliwość popełnienia błędu.
Dzięki przekazywaniu danych do centralnego systemu monitorowania, diagnoza pacjenta oraz informacje z monitorów BeneView serii T1, T5 i T9 są na bieżąco dostępne dla lekarzy i pielęgniarek w całym szpitalu i mogą być odczytywane przy użyciu różnych urządzeń, a nawet telefonów komórkowych. Poprzez jednoczesną integrację i wyświetlanie informacji z całej sieci szpitala, BeneView służy jako niezawodny menedżer informacji w kluczowych obszarach opieki medycznej.

Uproszczony cykl pracy

W dynamicznym otoczeniu łatwość obsługi stanowi istotny czynnik upraszczający pracę lekarza i ograniczający możliwość popełnienia błędu. "Potrzebujemy fachowego systemu, który usprawnia sposób naszej pracy z organizacyjnego punktu widzenia. Musi mieć dobre wartości użytkowe; parametry liczbowe i krzywe wykresów muszą być przejrzyste i łatwe w użyciu przez pracowników opieki zdrowotnej", mówi Dr Fabrizio Colombo, Ordynator High Care Medical.

"Wszystko byłoby prostsze, gdyby wokół pacjenta znajdowało się mniej urządzeń. Wtedy moglibyśmy skoncentrować naszą uwagę na jednym wspólnym monitorze. System powinien także pozwalać na łatwy dostęp do dokumentacji klinicznej pacjenta", mówi Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego na Oddziale Intensywnej Opieki Neurologicznej, Silvano Pagani.

"Bezpieczny, intuicyjny, łatwy w użyciu. Intuicyjny oznacza, że wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym i możesz wprowadzać parametry bez żadnego problemu. Szkolę także nowe pielęgniarki na oddziale. Aby szkolenie przebiegło sprawnie system musi być prosty!"

Ornella Brino
Pielęgniarka Przełożona na Oddziale Intensywnej Terapii Szpitala Niguarda

Czy istnieje uniwersalne rozwiązanie?

Rozwiązanie w postaci systemu monitorowania pacjentów BeneView fachowo spełnia potrzeby kliniczne personelu medycznego oraz – co ważniejsze – pomaga Szpitalowi Niguarda stawać się nowocześniejszą placówką medyczną w aspekcie organizacyjnym. Jako prestiżowy szpital o wysokim stopniu referencyjności, Niguarda posiada wartościowe doświadczenia, którymi może dzielić się ze społecznością medyczną w zakresie zwiększania konkurencyjności we współczesnym dynamicznym sektorze opieki zdrowotnej.
x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.