Wspierając lepszą przyszłość dla opieki zdrowotnej
Lekarzom powierza się dobre samopoczucie ich pacjentów. Dlatego potrzebują oni najlepszego szkolenia medycznego, zanim ta odpowiedzialność spocznie na ich barkach w rzeczywistych sytuacjach. Chociaż nic nie może zastąpić doświadczenia zebranego w codziennej praktyce, to symulacja opieki medycznej może znacznie ułatwić zaznajomienie lekarzy ze standardowymi procedurami, użyciem sprzętu medycznego i odpowiednimi reakcjami w sytuacjach nagłych.
Centrum Symulacji Medycznej Szpitala Ruijin w Szanghaju jest poświęcone temu niezwykle ważnemu aspektowi szkolenia medycznego. Założony w 1907 roku szpital jest powiązany ze Szkołą Medyczną Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju. Jako jeden z najstarszych i największych szpitali w Chinach, jest on również znany z wyposażenia w zaawansowane urządzenia i innowacyjnych praktyk szkolenia medycznego.
Jednostki szkoleniowe OIOM i chirurgii tego ośrodka są w pełni wyposażone w kompletną gamę stołów operacyjnych Mindray, aparatów oddechowych i aparatury anestezjologicznej, monitorów pacjenta i defibrylatorów, zapewniając kompletne środowisko symulacyjne do autentycznego szkolenia sytuacyjnego. Szklane ściany zapewniają widok na salę obserwacyjną i kontrolną, wyposażoną w model pacjenta, który może imitować puls, ciśnienie krwi, bicie serca i inne ważne parametry życiowe.

Zarówno studenci medycyny, jak i bardziej doświadczeni lekarze mogą opanować obsługę całego sprzętu poprzez cykliczne ćwiczenia i bez ponoszenia ryzyka, doskonalić swoje reakcje na niespodziewane zdarzenia medyczne. Daje to studentom większą biegłość postępowania w rutynowych procedurach i pracy zespołowej, pozwala na wspólne szkolenie interdyscyplinarnych zespołów i daje im pewność działania, która w ostatecznym rozrachunku zmniejsza ilość błędów popełnianych pod presją czasu w rzeczywistych sytuacjach.
Cyfrowe połączenie urządzeń i rozwiązań Mindray spełnia również potrzeby informacyjne w zakresie optymalnego szkolenia w zastosowaniach klinicznych.

Profesor Shen Baiyong, Szef Centrum Symulacji Medycznej ma wysokie oczekiwania. Jak powiedział, "Z niecierpliwością czekam na kolejną porcję młodych lekarzy, którzy opuszczą nasze centrum jako pewni siebie specjaliści i wspólnie, jako skoordynowana siła, będą gotowi stawić czoła każdej sytuacji w nagłych przypadkach, niczym dobrze wyszkolona armia w walce". Mindray stoi u jego boku jako zaufany partner, aby pomóc zrealizować te ambicje.
x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.