Wysokie standardy intensywnej opieki medycznej
Mając na celu podniesienie jakości opieki zdrowotnej zarówno pacjentów, jak i pracowników, Francuskie Towarzystwo Intensywnej Opieki Medycznej wydało wytyczne dla promowania jakości tejże opieki. Jako największy szpital kliniczny o najwyższym stopniu referencyjności we Francji, CHU de Toulouse eksperymentował z niektórymi z najbardziej pionierskich sposobów postępowania, w celu poprawienia warunków w trakcie intensywnej opieki medycznej. Obejmowały one między innymi zapraszanie artystów, którzy raz w tygodniu wykonywali utwory muzyki klasycznej na oddziale OIOM, aby poprawić stan psychiczny pacjentów i zredukować poczucie wypalenia wśród personelu.

Jednak na pytanie o jeden konkretny aspekt, który najbardziej podnosi jakość, pracownicy szpitala CHU de Toulouse odpowiedzieli: stosowanie najnowocześniejszej technologii monitorowania stanu pacjentów.
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse to największy francuski szpital o najwyższym stopniu referencyjności, posiadający 14 ośrodków medycznych i 2880 łóżek. Będąc najwyżej notowaną krajową instytucją medyczną przez 15 kolejnych lat, CHU de Toulouse zachowuje najwyższe standardy kliniczne dla swoich 230 000 hospitalizowanych pacjentów i 660 000 wizyt konsultacyjnych rocznie.

Bezpieczeństwo zapewnia wysoce wydajny system monitorowania pacjentów

Pacjenci ICU w stanie krytycznym wymagają doskonałego systemu monitorowania, który dostarcza lekarzom informacji niezbędnych do sprawowania opieki nad pacjentem z pełnym zaufaniem i skutecznością.
"Naszym głównym wyzwaniem dla dostarczania najlepszej jakości opieki zdrowotnej jest posiadanie systemu monitorowania dopasowanego do potrzeb i dedykowanego pacjentom OIOM", mówi Dr Beatrice Riu, Konsultant OIOM w szpitalu CHU de Toulouse.

"Nie mówię o standardowych parametrach, które oferują wszystkie systemy monitorowania, ale o tym, na co zwracamy uwagę na OIOMie. To właśnie odegrało główną rolę przy podejmowaniu decyzji o wyborze Mindray."

Dr Beatrice Riu
Konsultantka OIOM
CHU de Toulouse

Dr Riu zwraca uwagę na możliwości Systemu Monitorowania Pacjentów Mindray BeneVision, które spełniają jej oczekiwania w kwestii rozwiązywania problemów, z jakimi styka się w codziennej pracy. "Na przykład pacjenci z urazem wielonarządowym i pacjenci z uszkodzeniami mózgu wymagają monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego przy użyciu specjalnych czujników i elektroencefalogramu. Monitorujemy także parametry hemodynamiczne oraz termodylucję przy użyciu PiCCO. Wszystkie te elementy wchodzą w skład systemu BeneVision".

Lepsza opieka z rozwiązaniami BeneVision

Stres na oddziale intensywnej opieki medycznej nie jest wyłącznie skutkiem choroby – bardzo często wynika z niepotrzebnego napięcia odczuwanego zarówno przez pacjentów, jak i personel. Aby uspokoić pacjentów i zredukować prowadzące do syndromu wypalenia zawodowego obciążenie pracowników, CHU de Toulouse stosuje szereg praktyk poprawiających jakość życia na OIOMie.

Największe korzyści w tym względzie przynosi wśród nich Centralny System Monitorowania BeneVision. Na zewnątrz sal chorych, poddawanych intensywnej opiece medycznej znajdują się dwa rzędy stacji roboczych BeneVision podłączonych do systemu monitorowania pacjentów. Dzięki temu personel może wykonywać swoje rutynowe czynności bez konieczności ciągłego wchodzenia i wychodzenia z sal pacjentów lub Stacji Centralnej.

Dr Riu opowiada o korzyściach jaki dają te stacje robocze, z czym zgadza się starszy inżynier z pionu biomedycznego.

"Możemy robić wszystko na zewnątrz nie niepokojąc pacjentów. Jest to korzystne także ze względu na mniejsze narażenie na zakażenia wewnątrzszpitalne. Dla pacjentów oznacza to niższy poziom hałasu, brak alarmów i mniejszy niepokój, ponieważ nie obserwują na bieżąco swoich parametrów."

Dr Beatrice Riu
Konsultant OIOM
CHU de Toulouse

"Najmocniejszą stroną tej instalacji jest fakt, że Stacje Robocze BeneVision stają się interdyscyplinarną przestrzenią dla lekarzy, a przestrzeń z łóżkami pacjentów to cicha strefa, zapewniająca chorym najlepsze możliwe warunki do powrotu do zdrowia."

Pan Thomas Willemyns
Starszy Inżynier Biomedyczny
CHU de Toulouse

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem związanym z BeneVision i dedykowanym specyfice OIOM jest zastosowanie urządzenia SmartPager, wielokanałowego systemu alarmowego posiadającego certyfikację medyczną, dzięki któremu lekarze i personel mogą odebrać sygnał alarmowy od swojego pacjenta w każdym miejscu, aby szybko reagować na sytuacje krytyczne i zapewnić pacjentom bezpieczeństwo.

Usprawniony cykl pracy i łatwość obsługi

Lekarze i personel potrzebują więcej czasu, aby skupić się na swoich pacjentach i do tego właśnie służy usprawnienie cyklu pracy pozwalające na zminimalizowanie czy nności zabierających niepotrzebnie czas. Łatwość obsługi jest jednym z kluczowych aspektów.

"System BeneVision jest dla nas bardzo łatwy w obsłudze, ponieważ jest bardzo intuicyjny, a zespół Mindray służy doskonałym wsparciem w szkoleniu całego naszego personelu pielęgniarskiego. Nie wymaga wiele czasu na oswojenie się z systemem lub nauczenie się jego obsługi."

Pani Carole Haubertin
Pielęgniarka przełożona OIOM
CHU de Toulouse

Kolejnym kluczowym elementem cyklu pracy jest transfer danych. "System monitorowana BeneVision łączy się z naszym specjalistycznym oprogramowaniem. Nie mamy już papierowych dokumentów, wszystko wypełniamy elektronicznie, dlatego potrzebujemy niezawodnego i efektywnego interfejsu" mówi Dr Riu. Inżynier Thomas Willenmyns dodaje, że "system monitorowania Mindray wykorzystuje sieć prywatną, która komunikuje się z siecią szpitala przez bramki. To pozwala na otrzymywanie różnych uaktualnień i jest zgodne z polityką bezpieczeństwa informatycznego szpitala".

Pokaż więcej

Jako dostawca holistycznych i profesjonalnych rozwiązań medycznych, Mindray pokazuje więcej dzięki kompleksowej, zintegrowanej i zrównoważonej perspektywie; jest oddany ciągłemu opracowywaniu rozwiązań i usług idealnie dopasowanych do konkretnych potrzeb specjalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej. Dzisiaj rozwiązania Mindray można znaleźć w placówkach medycznych w ponad 190 krajach i regionach, również w najbardziej prestiżowych szpitalach klinicznych, takich jak CHU de Toulouse. Dążenie do zapewnienia satysfakcji klienta nigdy nie ustaje.

Szczególne podziękowania dla:
Dr Beatrice Riu, Konsultantki, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
Pani Carole Haubertin, Pielęgniarki przełożonej, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
Pana Thomasa Willemynsa, Inżyniera Biomedycznego, Pion Biomedyczny
CHU de Toulouse
x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.