Bezproblemowy monitoring, większa skuteczność
UZ Leuven to jeden z najbardziej renomowanych szpitali klinicznych w Belgii. Szpital UZ Leuven, powiązany z Katolickim Uniwersytetem Leuven, posiada pięć obiektów z 1995 łóżkami i zatrudnia 8800 pracowników. Był pierwszym belgijskim szpitalem, który otrzymał w 2010 roku Międzynarodową Aprobatę Jakości amerykańskiej organizacji The Joint Commission akredytującej usługi zdrowotne.
Aby osobiście przekonać się o doskonałości klinicznej UZ Leuven, zwiedzamy jego najbardziej obłożony oddział – Oddział Ratunkowy.

Oddział Ratunkowy szpitala UZ Leuven przyjmuje 55 000 pacjentów rocznie, większość w stanie krytycznym. To wymaga od klinicystów podejmowania szybkich działań diagnostycznych w celu zastosowania właściwego leczenia, gdyż liczy się każda najdrobniejsza informacja na temat pacjenta. Nie wystarcza tutaj jedynie wartość tętna lub ciśnienia krwi – potrzebne są najbardziej zaawansowane parametry, monitorowane na bieżąco. Dowiedzmy się, co nowoczesna technologia dała lekarzom z Oddziału Ratunkowego szpitala UZ Leuven.

Łączność

Oddział Ratunkowy jest tym miejscem w szpitalu, w którym najczęściej dochodzi do nieprzewidzianych okoliczności. Lekarze muszą być na to w każdej chwili gotowi. Im więcej informacji na temat pacjenta mogą uzyskać w ograniczonym czasie, tym lepsze decyzje kliniczne mogą podejmować z pełnym przekonaniem co do ich słuszności.
"Ten system ułatwia mi pracę, ponieważ kiedy patrzę na monitor, mam przed oczami wszystkie informacje o pacjencie", taką opinię o Systemie Monitorowania Pacjenta Mindray BeneView zainstalowanym na Oddziale Ratunkowym wyraził ratownik medyczny Gwen Pollaris.

Wydajne rozwiązania informatyczne BeneView integrują dane pacjenta w płynny strumień danych. Już w karetce ratownicy medyczni podłączają pacjenta do systemu monitorowania Mindray, wyposażonego w monitory T5 i T1. To pozwala na natychmiastową łączność z centralnym systemem szpitala. Od tego momentu wszystkie dane pacjenta są zbierane pod jedną nazwą. Dzięki temu lekarz zawsze ma bezpośredni dostęp do informacji, niezależnie od tego, gdzie znajdzie się pacjent.

Łatwość obsługi

Im bardziej usprawniony jest cykl lekarzy, tym lepiej mogą oni stawiać czoła problemom związanym z sytuacjami nagłymi. Profesor Sandra Verelst, konsultant na Oddziale Ratunkowym szpitala UZ Leuven stwierdziła, że System Monitorowania Pacjentów BeneView stanowi wielkie wsparcie dla personelu.

"Jedną z najbardziej imponujących cech systemu jest widok ekranu. W różnych obszarach Oddziału Ratunkowego znajdują się duże monitory. Dają one dobry wgląd w stan wszystkich pacjentów. Jeśli u pacjenta powstanie sytuacja alarmowa, natychmiast widać to na ekranie. To dobra wiadomość dla pielęgniarek, ponieważ nie muszą one stale obserwować stacji centralnego monitorowania co pozwala im podejmować konieczne interwencje u pacjenta we właściwym czasie."

Profesor Sandra Verelst
Konsultant na Oddziale Ratunkowym
UZ Leuven

Transport pacjenta

Jako węzeł transportowy szpitala, Oddział Ratunkowy posiada łączność z Ambulansami, ambulatorium pomocy doraźnej i innymi jednostkami szpitalnymi takimi jak OIOM i Oddział Ogólny. Efektywna organizacja transportu pacjentów jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.
Rozwiązanie chwali Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego Peter Deboutte. "Ułatwieniem dla wszystkich pielęgniarek jest fakt, że ten sam monitor T1 może pracować na wszystkich oddziałach", mówi Deboutte. Posiadający 5-calowy ekran dotykowy, BeneView T1 jest zarówno niezależnym kompaktowym monitorem pacjenta jak i modułem, który można za pomocą wtyczki połączyć z monitorem głównym (hostem) BeneView, takim jak T5. Ten sam T1 pozostaje przy pacjencie przez cały okres jego pobytu w szpitalu nawet gdy jest przenoszony na inny oddział i poddawany leczeniu o różnych stopniach intensywności.
"Nie musimy zmieniać systemu na inny system monitorowania podczas transportu pacjenta, ponieważ zabieramy ze sobą tylko mały monitor T1. Kładziemy go na łóżku i możemy wpiąć go na przykład w pracowni radiologicznej, gdzie ponownie mamy dostęp do dużego systemu monitorowania. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu", mówi Profesor Verelst.

System BeneView pozwala szpitalowi UZ Leuven na znaczną poprawę bezpieczeństwa pacjenta i lepszą efektywność pracy zarówno lekarzy jak i pielęgniarek, dając im większą pewność w codziennej pracy.

Szczególne podziękowania dla:
Profesor Sandry Verelst, Konsultantki, Oddział Ratunkowy
Petera Deboutte, Kierownika Zespołu Pielęgniarskiego, Oddział Ratunkowy
Gwen Pollaris, Ratownika Medycznego, Oddział Ratunkowy
UZ Leuven
x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.