Rozwój monitorowania pacjenta OIT w Grange University Hospital w Wielkiej Brytanii

Szpital Uniwersytecki Grange otwarto w listopadzie 2020 roku przez Uniwersytecką Radę Opieki Zdrowotnej Aneurin Bevan. Posiadający 560 łóżek i zapewniający szeroki zakres świadczeń specjalistycznych szpital pełni funkcję tzw. „center of excellence” czyli stanowi wzór najlepszych praktyk, badań, wsparcia i/lub szkolenia w swojej specjalizacji. W szpitalu znajduje się SOR i lądowisko dla helikopterów, a placówka zapewnia całodobową opiekę w nagłych przypadkach pacjentom wymagającym specjalistycznej opieki i intensywnej terapii.

Ze względu na presję związaną z pandemią COVID-19, planowaną przez 13 lat inwestycję ukończono w aż 12 miesięcy przed planowym terminem, po 3 letnim okresie budowy. Budowa Szpitala Uniwersyteckiego Grange przebiegała w prawdziwie imponującym tempie. Duży przyrost liczby pacjentów w stanie krytycznym podczas drugiej fali pandemii COVID-19 wymagał zwiększenia ilości dodatkowych miejsc na OIT. Z uwagi na nowe potrzeby konieczne było wprowadzenie nowych rozwiązań do monitorowania w ciągu zaledwie sześciu tygodni.

Początek pandemii był pełen wyzwań

„Przeniesienie do szpitala Grange stanowiło przełom pod względem możliwości radzenia sobie z dużą liczbą pacjentów chorych na COVID-19 podczas drugiej fali pandemii. Oddział zaprojektowano w taki sposób, że możemy przyjąć do 60 pacjentów bez wychodzenia poza OIT”.

dr David Hepburn

Konsultant Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpital Uniwersytecki Grange

Dla szpitala priorytetem było jak najszybsze przeniesienie do nowej placówki. „Po pierwszej fali pandemii COVID-19 wiedzieliśmy już, że dużo problemów można by rozwiązać, będąc w jednym miejscu. Budynek był w trakcie budowy, a jego oficjalne otwarcie miało nastąpić w marcu/kwietniu 2021 r, jednak przeprowadzka do niego była możliwa już w listopadzie 2020 r. Deweloper zrobił wszystko, co możliwe, żeby jak najszybciej ukończyć budowę” – powiedział dr David Hepburn.

Jak najszybsze ukończenie budowy było niezwykle ważne, jednak wszystkie instalacje musiały umożliwiać aktualizację w przyszłości, włączając w to technologie monitorowania pacjentów. Ich priorytetową rolą jest dostarczanie dokładnych danych o stanie pacjenta, co wspiera podejmowanie decyzji klinicznych oraz zapewnia bezpieczeństwo pacjentów zarówno w trakcie kryzysu związanego z COVID-19, jak i w innych sytuacjach. Muszą umożliwiać realizację celów cyfrowych w przyszłości. Niezbędne jest, aby były kompatybilne z zaawansowanymi aplikacjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję oraz zgodnie z planami eliminacji papierowej dokumentacji w szpitalu, muszą oferować automatyczne rejestrowanie parametrów życiowych, jak również umożliwiać wdrażanie potencjalnych nowych koncepcji świadczenia opieki zdrowotnej w przyszłości.

Połączony system informatyczny umożliwiający aktualizację w przyszłości

Dzięki zapewniającemu pełną łączność rozwiązaniu informatycznemu M-Connect Szpital Uniwersytecki Grange może połączyć posiadany sprzęt medyczny z systemem elektronicznej dokumentacji pacjenta (Electronic Patient Record, EPR) i klinicznymi systemami informatycznymi. Szpital będzie testować ten system jako pierwszy w całej Walii, a w przypadku pomyślnych wyników integracja z EPR zostanie rozszerzona na inne placówki. Integracja została zaplanowana na połowę 2021 r. i umożliwiła całkowite odejście od papierowej dokumentacji w placówce, pozwalając zaoszczędzić czas i pieniądze przeznaczane na ręczne przeprowadzanie procesów w całym szpitalu.

Całkowita cyfryzacja pracy jest możliwa dzięki integracji z EPR zapewnianej przez rozwiązanie eGateway systemu M-Connect. eGateway pełni rolę dwukierunkowego mostu komunikacyjnego pomiędzy sprzętem medycznym Mindray, a systemami informatycznymi szpitala. Przyszłe plany szpitala w zakresie gromadzenia i badania danych Big Data stały się możliwe również dzięki serwerowi CMS M-Connect z interfejsem FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).

„Pracowałem w szpitalach na całym świecie i widziałem, ile zamieszania może wywołać system łączący niepasujące do siebie elementy. Połączony system od jednego dostawcy, który działa w oparciu o te same standardy, odprowadzenia i monitory, jest jak powiew świeżego powietrza”.

dr David Hepburn
Konsultant Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpital Uniwersytecki Grange

Kompleksowe rozwiązanie wdrożone w ciągu sześciu tygodni

Kompleksowe portfolio rozwiązań do monitorowania funkcji życiowych pacjenta

Z powodu szybkiego nasilania się presji związanej z pandemią COVID-19 wdrożenie technologii monitorowania wymagało szybkiej reakcji. Firma Mindray w ciągu zaledwie sześciu tygodni dostarczyła, zainstalowała i oddała do użytku setki monitorów pacjenta oraz niezbędne systemy łączności, co stanowi imponujące przedsięwzięcie. Instalacja obejmowała urządzenia telemetryczne BeneVision TM80 służące do monitorowania w warunkach ambulatoryjnych, monitory pacjenta BeneVision N1, które można podłączyć do większych monitorów przyłóżkowych BeneVision N12, N15 i N17 firmy Mindray do użytku w warunkach intensywnej opieki, jak również monitor BeneVision N22, którego konstrukcja umożliwia zmianę orientacji ekranu z pionowej na poziomą.

Połączony i skalowalny system integracji danych

Monitory pacjenta serii BeneVision za pośrednictwem modułu BeneLink mogą być bezproblemowo zintegrowane z innymi urządzeniami przyłóżkowymi, takimi jak respiratory, układy anestetyczne i pompy infuzyjne, natomiast serwer centralnego monitorowania firmy Mindray umożliwia przekazywanie danych między monitorami przyłóżkowymi, a stacjami roboczymi. eGateway zapewni łączność i integrację z systemem elektronicznej dokumentacji pacjenta (EPR) szpitala w miarę przechodzenia szpitala Grange na całkowicie cyfrowy przebieg pracy.

Obecnie rozwiązanie zapewnia ciągłe monitorowanie pacjentów od momentu przyjęcia do wypisu ze szpitala, w tym w trakcie transportu. Dzięki systemowi Mindray można wykorzystać monitor do obserwacji pacjenta przez cały czas jego pobytu, zapewniając mu lepszą opiekę i realizując cel szpitala, jakim jest eliminacja papierowej dokumentacji.

Aplikacje wspomagające decyzje kliniczne (Clinical Assistive Applications, CAA)

Jakość danych jest niezwykle ważna. Monitory pacjenta firmy Mindray wykorzystują technologię CrozFusion, która analizuje łącznie krzywe SpO2 i zapisy EKG w celu zmniejszania liczby fałszywych powiadomień alarmowych dotyczących arytmii oraz zwiększania dokładności pomiarów częstości akcji serca i tętna.

Udowodnione korzyści dla szpitala

Dostarczenie setek monitorów pacjenta i powiązanych rozwiązań zajęło firmie Mindray mniej niż sześć tygodni, co umożliwiło otwarcie szpitala w celu przyjmowania pacjentów z COVID-19 o rok wcześniej niż planowano. Dzięki ciągłemu monitorowaniu pacjentów, nawet podczas transportu, opiekunowie mogą przeglądać całościowe dane w czasie rzeczywistym przez cały czas świadczenia opieki zdrowotnej, a nieprzerwany podgląd danych pacjentów stanowi niezbędny fundament do osiągnięcia celu całkowitej cyfryzacji w przyszłości.

Pracownicy szpitala są również pod wrażeniem niezawodności danych uzyskanych podczas monitorowania – aplikacje CAA takie jak CrozFusion™ umożliwiają podejmowanie pewnych decyzji klinicznych i wykorzystywanie danych w badaniach naukowych. Ponieważ rozwiązanie M-Connect umożliwia integrację z EPR oraz zarządzanie danymi na dużą skalę, lekarze w szpitalu Grange już nie mogą się doczekać prowadzenia analiz z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i realizacji innych ekscytujących celów cyfrowych.

„Od sprzedaży i zarządzania projektami po kwestie kliniczne i techniczne –Mindray pomaga nam realizować naszą obietnicę bycia nowatorskim ośrodkiem zdrowia, mimo trudności wynikających z pandemii i bezprecedensowego harmonogramu pracy”.

Lucie Cornish,
lekarka zaangażowana w projekt
Uniwersytecka Rada Opieki Zdrowotnej Aneurin Bevan

Monitor przyłóżkowy BeneVision N17 w szpitalu Grange

Monitor transportowy BeneVision N1 (przód) z monitorem przyłóżkowym BeneVision N22.

Przyszłość OIT

Produkty i usługi Mindray pomogły w otwarciu pierwszego w Walii centrum intensywnej terapii na 12 miesięcy przed planowym terminem, pomimo ambitnego harmonogramu i rozmiaru projektu. Portfolio rozwiązań do monitorowania pacjentów firmy Mindray, które obejmuje zarówno precyzyjne urządzenia przyłóżkowe do monitorowania parametrów, jak i rozwiązania zapewniające pełną łączność, będzie pełnić kluczową rolę w nowatorskich medycznych badaniach naukowych prowadzonych w szpitalu Grange oraz w realizacji celu całkowitej cyfryzacji szpitala w przyszłości, zaś nasz zespół serwisowy będzie w dalszym ciągu zapewniać wydajność systemów szpitala przez wiele kolejnych lat. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak przełomowym dla Walii projekcie i z przyjemnością będziemy wspierać szpital Grange w realizacji wszystkich jego celów w zakresie opieki zdrowotnej.

W przyszłości dane Big Data i technologie monitorowania pacjentów mogą również wytyczyć drogę dla nowych modeli opieki. Systemy zainstalowane w szpitalu Grange posiadają funkcje zapewniające podstawy do zwiększenia udziału zdalnego monitorowania pacjentów, co umożliwi skuteczniejszy nadzór doświadczonych konsultantów nad opieką w różnych obszarach służby zdrowia. „Tele-OIT” to obszar badań prowadzonych obecnie przez profesora Szakmanyego.

„W przyszłości może być możliwy zdalny nadzór nad kilkoma OIT. Na nocną zmianę przychodziłby jeden konsultant, który nadzorowałby pięć mniejszych oddziałów z centralnym dostępem do danych pacjentów oraz kamer przy łóżkach. Pozwoliłoby to konsultantowi znajdującemu się w strefie czasowej, w której trwa dzień, nadzorować zmianę w miejscu, w którym trwa noc. Pozwoliłoby to ograniczyć zmęczenie oraz lepiej wykorzystywać ograniczone zasoby i zestawy umiejętności” – mówi dr Hepburn.

„Intensywna terapia to specjalizacja wysoce zależna od danych. Wiele decyzji podejmuje się na podstawie ogromnych zbiorów danych. Posiadanie tych danych pod ręką ułatwi podejmowanie decyzji klinicznych i usprawni wprowadzanie nowych modeli pracy w przyszłości. Dzięki temu praca będzie bardziej zrównoważona. Istnieje wiele interesujących możliwości” – podsumował dr Hepburn.

x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.