Ujednolicenie floty defibrylatorów w całym regionie Północnej Walii w Wielkiej Brytanii

Uniwersytecka Rada Opieki Zdrowotnej Betsi Cadwaladr (Betsi Cadwaladr University Health Board) w Północnej Walii (Wielka Brytania) to największa organizacja zdrowia dysponująca budżetem 1,3 miliarda funtów i zatrudniająca ponad 17 000 pracowników. Rada nadzoruje trzy główne szpitale – Wrexham, Glan Clwyd i Bangor – oraz ogromny obszar geograficzny obejmujący wiele szpitali rejonowych, które udzielają mieszkańcom Północnej Walii świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki pozaszpitalnej, zdrowia psychicznego oraz opieki szpitalnej w nagłych przypadkach.

Uniwersytecka Rada Opieki Zdrowotnej Betsi Cadwaladr przez ponad siedem lat podejmowała próby ujednolicenia floty defibrylatorów. W toku długotrwałego i skomplikowanego przetargu poszukiwano jednego dostawcy, który zaspokoiłby zapotrzebowanie na sprzęt w całym regionie.

Projekt o wysokim standardzie i rygorystycznych wymaganiach

Skala projektu zakładała dostarczenie aparatury dla całego regionu Północnej Walii. Dodatkowym wymaganiem Rady było zapewnienie zarówno automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (automated external defibrillator, AED), jak i urządzeń ręcznych.

Standardy dotyczące zakupu defibrylatorów obejmowały ograniczoną do minimum konieczność konserwacji oraz intuicyjną obsługę i niezawodność, aby ograniczyć ryzyko nieprawidłowego użytkowania w sytuacjach stresowych.

Kompleksowe rozwiązanie, które maksymalizuje funkcjonalność

W przypadku defibrylatorów ich funkcjonalność jest kluczowa, ponieważ intuicyjne rozwiązania mogą zaoszczędzić cenny czas podczas procedury resuscytacji. Badania wykazały, że w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u pacjenta, szanse na skuteczną defibrylację maleją z każdą sekundą upływającą pomiędzy resuscytacją krążeniowo-oddechową, a wyładowaniem defibrylatora[1]. Liczy się każda sekunda, dlatego też defibrylatory Mindray charakteryzują się wyjątkowo intuicyjną obsługą i niezrównaną wydajnością.

Firma Mindray spełniała wymagane kryteria Rady, spójne z wytycznymi dotyczącymi resuscytacji. Po serii testów przeprowadzonych w trzech głównych ośrodkach Rada wybrała Mindray do pomocy w ujednoliceniu swojej floty defibrylatorów.

„Długo szukaliśmy odpowiedniego sprzętu, a defibrylatory Mindray okazały się urządzeniami wyjątkowo przyjaznymi dla użytkownika, które uwzględniają czynniki ludzkie mające znaczenie w trakcie resuscytacji. Szczególnie cenimy sobie czytelny przełącznik wyboru trybu na defibrylatorach ręcznych, który umożliwia użytkownikom łatwą obsługę urządzenia w stresujących sytuacjach”.

Sarah Bellis, kierowniczka ds. resuscytacji w Uniwersyteckiej Radzie Opieki Zdrowotnej Betsi Cadwaladr

Firma Mindray była w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązanie spełniające wymagania Rady. W przyszłości funkcje łączności defibrylatorów pomogą jeszcze bardziej ograniczyć zagrożenia w sytuacjach nagłych.

Połączenie defibrylatora ręcznego z AED

Firma Mindray dostarczyła setki automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) BeneHeart D1 Pro raz defibrylatorów BeneHeart D3.

Intuicja

W testach przeprowadzonych przez Radę defibrylatory BeneHeart D3 i D1 uzyskały najwyższe wyniki w zakresie oceny użyteczności.

Łączność

Defibrylatory BeneHeart D3 i D6 obsługują łączność Wi-Fi i mają wbudowany standard HL7, dzięki czemu umożliwiają sprawne udostępnianie danych.

Niezawodność

Codzienne automatyczne autotesty i niezawodne akumulatory o długiej żywotności dają pewność, że urządzenie jest gotowe do użycia w razie potrzeby, a jednocześnie minimalizują ciężar związany z jego konserwacją.

Rozwiązanie

Wielki krok w kierunku rozwoju korzyści dla pacjentów i personelu medycznego

Dzięki ujednoliceniu floty defibrylatorów Rada Opieki Zdrowotnej usprawnia proces szkolenia, tym samym dodatkowo zwiększając bezpieczeństwo pacjentów. Ponadto aparatura z funkcjami łączności umożliwia Radzie realizację przyszłościowych celów w zakresie cyfrowej opieki zdrowotnej, takie jak łączność na potrzeby elektronicznej dokumentacji pacjenta (Electronic Patient Record, EPR).

Co więcej, defibrylatory te charakteryzują się łatwymi w obsłudze funkcjami, które pomagają personelowi medycznemu zmniejszyć ryzyko opóźnienia albo błędu podczas obsługi sprzętu. Co ważne wywołanie wyładowania przy użyciu BeneHeart D3 i D6 zajmuje tylko pięć sekund, co zapewnia skuteczną i szybką reakcję w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia.

Oprócz niezawodnych urządzeń Mindray oferuje również wsparcie serwisowe, w pełni zaspokajając tym samym wymagania Rady dotyczące konserwacji i zapewniając spokój jej inżynierom.

„Najważniejszą kwestią dla nas jako inżynierów jest niezawodność defibrylatorów i wsparcie serwisowe, dzięki czemu wymagania w zakresie konserwacji są łatwe do spełnienia. Zarówno produkty firmy Mindray, jak i oferowane przez nią wsparcie spełniają wszystkie te wymagania, co pozwoliło nam ujednolicić nasze urządzenia z pomocą firmy, której ufamy”.

Mel Lewis, – kierownik Wydziału Inżynierii Elektrobiomedycznej Uniwersyteckiej Rady Opieki Zdrowotnej Betsi Cadwaladr

Ujednolicenie sprzętu do resuscytacji w szpitalach jest zalecane w wytycznych Brytyjskiej Rady Resuscytacji (Resuscitation Council UK) i pomaga wyeliminować wszelkie rozbieżności w szkoleniu i udzielaniu pomocy, co w efekcie pomaga zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów. Poprzez ujednolicenie sprzętu w całym regionie Północnej Walii Uniwersytecka Rada Opieki Zdrowotnej Betsi Cadwaladr zrobiła wielki krok w kierunku rozwoju korzyści dla pacjentów i personelu medycznego.

Dzięki połączeniu krótkiego czasu do defibrylacji oraz intuicyjnej obsługi defibrylatorów Mindray z niezawodnym wsparciem i konserwacją, projekt ten pomaga udzielać w regionie kompleksowych świadczeń z zakresu resuscytacji przy pomocy godnych zaufania urządzeń i wsparcia.

Bibliografia:

[1] Edelson DP, Abella BS, Kramer-Johansen J, et al. Effects of compression depth and pre-shock pauses predict defibrillation failure during cardiac arrest. Resuscitation. 2006 Nov;71(2):137-45.

x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.