Przyszłość monitorowania pacjenta w Salford sprawowania opiekiNowa jakość opieki nad pacjentem

W Salford Royal NHS Foundation Trust rozpoczęto proces, którego głównym celem było umożliwienie ciągłej i kompleksowej obserwacji danych podczas całego cyklu leczenia oraz całkowitej eliminacji dokumentacji papierowej do 2020 roku. Wymagało to wprowadzenia standaryzacji systemów monitorowania pacjenta. Poszukiwania naprowadziły na rozwiązania Mindray.Szpital Salford Royal jest jednym z najlepiej funkcjonujących w kraju . Priorytetem jest zapewnienie pacjentom bezpiecznej, klarownej i spersonalizowanej opieki. 7 000 pracowników świadczy usługi szpitalne i społeczne na rzecz miasta Salford oraz specjalistyczne usługi na rzecz hrabstwa Greater Manchester. Szpital był pierwszą tego rodzaju placówką w Północnej Anglii, która uzyskała celującą ocenę Outstanding – najwyższą, jaką wystawia Care Quality Commission.


Salford Royal to również Szpital Uniwersytecki, który od ponad 40 lat kształci szerokie grono lekarzy.

Widok na główny budyWidok na główny budynek szpitala Salford Royal Hospital z ogrodu

Wyzwania:

  • Wymiana przestarzałych monitorów pacjenta wymagała partnera, który byłby w stanie dostarczyć systemowe i wytrzymujące próbę czasu rozwiązania.

  • Zminimalizowanie ryzyka związanego z transferem bez monitorowania pacjentów między oddziałami.

  • Ograniczona dostępność danych pacjenta między oddziałami i brak powiązania danych monitorowania pacjenta z elektroniczną kartoteką.


  • Zagracenie sal przez peryferyjne technologie monitorowania generujące dodatkowe koszty, przewyższające te konieczne do poniesienia.

„Zależało nam na kompleksowej ofercie”

Wybór partnera, który byłby w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom nie był prosty. Rozpoczęto rygorystyczny proces selekcji ofert od trzech dostawców, a gdy firma Mindray zademonstrowała swoją wyjątkową gamę produktów i wsparcia szybko zapadła decyzja o ich wyborze. Zdaniem dyrektora ds. urządzeń medycznych w szpitalu Salford Royal, Satpala Singha, niezwykle cennym ćwiczeniem było ustalenie, jakie inne opcje są dostępne na rynku, zamiast trzymania się istniejącego stanu rzeczy.


„Ponowna standaryzacja jest dla nas niezwykle istotna, ponieważ opieka nad pacjentem – i gromadzenie związanych z nią danych – musi przebiegać w przyszłości bez zakłóceń” – wyjaśnił.


Niespodziewane zwycięstwo

Salford Royal Hospital rozpoczął realizację projektu zamówienia publicznego, który obejmował cały szpital oraz program wdrożeniowy rozłożony na trzy lata. „Zgodność oferty i jej korzystność pod względem ekonomicznym stanowiły główne kryteria - dodaje Satpal - niezależnie od tego w co inwestowaliśmy, musieliśmy mieć na uwadze rejon północnego-wschodu, a nie tylko Salford ponieważ jesteśmy dużym szpitalem szkoleniowym i za pośrednictwem tej organizacji przyjmujemy mnóstwo praktykantów. Chcieliśmy zainwestować w dostawcę, który będzie w stanie to wszystko obsłużyć”.


Początkowo firma Mindray nie była rozpatrywana jako lider, głównie ze względu na brak dotychczasowej współpracy ze szpitalem, jednak „po wstępnej prezentacji – jak zauważył Satpal – wszyscy byli tego samego zdania, że pod względem koncepcji i zdolności Mindray jest solidnym dostawcą”.


Na etapie ewaluacji wszystkie trzy produkty dostawców były testowane w salach operacyjnych, na oddziałach intensywnej terapii i szpitalnych oddziałach ratunkowych. Większość pozytywnych opinii dotyczyła jakości obrazu BeneVision serii N firmy Mindray, która była określana jako „absolutnie fantastyczna”.Jeden z pracowników zauważył nawet, że „to zrewolucjonizuje sposób, w jaki szpital monitoruje pacjentów”.Monitory pacjentów BeneVision seria N, flagowy produkt w portfolio wysokiej klasy monitorów pacjenta firmy Mindray, wzbudziły uznanie wśród odbiorców.

„Po ewaluacji klinicznej, firma Mindray zdobyła najwięcej punktów we wszystkich kategoriach: klinicznej, technicznej i cenowej, co w styczniu 2018 doprowadziło do podpisania kompleksowego kontraktu za pośrednictwem NHS Supply Chain Framework.

„Znacznie lepsze od tego, czym dysponowaliśmy”

Konsultant ds. anestezjologii, dr Joe Sebastian, znalazł się w gronie kluczowych decydentów i był zachwycony zarówno produktami, jak i obsługą zapewnianą przez Mindray: „monitorowanie i kompatybilność są znacznie lepsze od tego, czym dysponowaliśmy – stwierdził – a integracja różnych technologii w jednym monitorze sprawia, że dane są łatwo widoczne, a na sali operacyjnej panuje porządek.


Dr Joe Sebastian, konsultant ds. anestezjologii w Salford Royal Hospital

„W salach operacyjnych i salach zabiegowych przestrzeń jest ograniczona, ale dzięki temu, że rozwiązanie Mindray jest systemem modułowym, pomogło nam to zaoszczędzić na kosztach akcesoriów i umożliwiło usunięcie zbędnego sprzętu – stwierdził – usprawnienie i udostępnienie wszystkich rozwiązań w jednym systemie monitorowania jest korzystne dla lekarzy i ostatecznie poprawia wydajność, bezpieczeństwo i rokowania pacjenta.

„To co przekonało mnie do Mindray to BeneVision N22, który prezentował się znacznie lepiej od innych produktów, zwłaszcza pod względem grafiki. Firma Mindray zaoferowała najdłuższą gwarancję ze wszystkich dostawców. Jedna z moich obaw w związku z mini monitorem BeneVision N1 dotyczyła tego, co się stanie, jeżeli zostanie upuszczony. Firma Mindray gwarantując wymianę lub naprawę w ramach partnerstwa zapewniła mnie o swojej solidności” – powiedział dr Joe Sebastian.


Monitor pacjenta BeneVision N22


Monitor pacjenta w czasie transportu BeneVision N1

Monitory pacjenta BeneVision N22 oraz N19 firmy Mindray zostały zainstalowane w sali zabiegowej i głównych salach operacyjnych. Ekran dotykowy w urządzeniach wyposażony jest w funkcje dostosowania jasności do natężenia oświetlenia oraz wyświetlania w pionie i poziomie (obracania ekranu). Opcjonalny moduł iView łączy wbudowany PC i monitor pacjenta w jednym urządzeniu. Konstrukcja umożliwia chłodzenie bez konieczności użycia wentylatora.

Dzięki platynowej platformie wieloparametrowej, opcjonalny w pełni zintegrowany, boczny moduł CO2 BeneVision N1 monitoruje stan kliniczny układu oddechowego pacjenta, eliminując konieczność zastosowania dodatkowych modułów na czas transportu pacjentów, zwłaszcza intubowanych.

Status instalacji

Monitory Mindray funkcjonują obecnie w 20 salach operacyjnych. W ciągu 4 tygodni firma przeszkoliła i przygotowała pracowników szpitala do obsługi nowego sprzętu.


Szpital zrealizował dwie fazy swojego zamówienia w grudniu 2018 roku na potrzeby oddziału OIOM, SOR, sali obserwacyjnej SOR i ośrodka kardiologicznego. Zamówienie trzeciej i ostatniej fazy przewidziano na rok 2019, w zakresie wszystkich monitorów parametrów życiowych oraz trzech głównych EKG. Salford ma nadzieję, że osiągnie swój cel podłączenia monitorów do systemu dokumentacji medycznej pacjentów jeszcze w tym roku, a eliminacja papierowej dokumentacji zakończy się w roku 2020.


Jak podsumowuje Satpal: „Partnerstwo okazało się sukcesem. Wszystko o co prosimy jest dostarczane. To wyjątkowo dobra relacja”.

Rozwiązanie „na szóstkę”

  • Obniżenie ryzyka związanego z transferem pacjentów między oddziałami, dzięki ciągłemu monitorowaniu.

  • Wyeliminowanie peryferyjnych technologii monitorowania, prowadzi do usprawnienia funkcjonowania zespołu medycznego na sali operacyjnej.

  • Standaryzacja zapewnia oszczędność kosztów akcesoriów i pomaga zharmonizować szkolenie personelu.

  • Lekarze są przekonani, że technologia ostatecznie poprawi wydajność, bezpieczeństwo i rokowania pacjentów.

  • Inwestycja wytrzymująca próbę czasu – widoczność danych pacjenta i sposób ich gromadzenia znacznie się poprawią, kiedy Salford połączy wszystkie monitory w jeden elektroniczny system rejestrowania.

x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.