Szpital Royal Papworth: Trzyma rękę na pulsie z pomocą systemu monitoringu pacjenta
Szpital Royal Papworth, największy szpital w Wielkiej Brytanii specjalizujący się w kardiochirurgii, niedawno został przeniesiony do nowoczesnego budynku w Cambridge Biomedical Campus. 9 lipca nowy szpital został oficjalnie otwarty przez Królową Elżbietę II. Zaprojektowany z myślą o pacjentach, nowy budynek szpitalny jest oparty na modelu serca ludzkiego – zapewnia optymalny ‘przepływ’ przez szpital zarówno pacjentów jak i personelu.

Jako członek zespołu Cambridge University Health Partners, szpital Royal Papworth leczy ponad 10 000 pacjentów z całej Wielkiej Brytanii, co roku. Jest on znany z serii przełomowych dokonań klinicznych, takich jak pierwszy udany przeszczep serca w Wielkiej Brytanii w 1979 r. i pierwszy na świecie potrójny przeszczep serca, płuc i wątroby w 1986 r.

Szpital uzyskał status królewski – Royal w 2017r. w uznaniu jego doskonałości w opiece zdrowotnej, badań naukowych i edukacji klinicznej. Jest to pierwszy tego typu szpital we wschodniej Anglii.

Wyzwania dla nowego szpitala

Nowy szpital Royal Papworth Hospital zapewnia większości pacjentom pojedyncze pokoje z łazienką, co zwiększa ich poczucie prywatności, godności i wzmacnia kontrolę zainfekowania. Jednakże zarządzanie pacjentami w tak nowoczesnej instytucji wymaga innowacyjnego systemu monitorowania pacjentów, który zapewnia jak najbardziej wyraźne wyświetlanie danych i bezpieczeństwo pacjenta przez cały czas.
  • Wymagane jest ciągłe monitorowanie pacjenta, zarówno w pokojach jak i podczas przemieszczania się.
  • Unikalna grupa pacjentów szpitala wymagała dostosowania do zapisów Protokołu National Early Warning Score 2 (NEWS2).
  • • Pionierski zespół lekarzy na sali operacyjnej potrzebował monitora, który mógłby stać się ‘centrum danych’. Integrowałby różnorodne urządzenia i oferowałby klarowny obraz danych z wielu różnych źródeł.
Zespół firmy Mindray w Wielkiej Brytanii nawiązał współpracę z tym prestiżowym szpitalem w celu opracowania indywidulanego rozwiązania, które mogłoby zapewnić ścisły monitoring pacjentów na oddziałach intensywnej terapii, salach operacyjnych i innych oddziałach.

Ciągły monitoring, nawet podczas przemieszczania pacjenta

W tym zatłoczonym szpitalu, gdzie w samym zeszłym roku leczono blisko 25 000 pacjentów, wydajność jest bardzo istotna. “Przewozimy średnio 11 pacjentów dziennie z oddziału Intensywnej Terapii na zwykły oddział i każdy taki transfer zajmuje minimum pół godziny” mówi główny specjalista ds. informacji pielęgniarskiej w szpitalu Papworth, Eamonn Gorman. “Jeśli można oszczędzić choć trochę czasu podczas każdego z takich transferów, bez potrzeby odłączania ani ponownego podłączania monitorowania, takie oszczędności w wydajności można szybko zsumować.”
Istotną zaletą systemu Firmy Mindray jest kompaktowy monitorBeneVision N1– wszechstronny monitor przyłóżkowy, wieloparametrowy moduł i wydajny monitor do transportu – wszystko w jednym. BeneVision N1 można po prostu odłączyć od monitora przyłóżkowego i może on towarzyszyć pacjentowi podczas całego procesu leczenia jako monitor transportowy. Następnie można go z powrotem podłączyć do monitora głównego w nowym miejscu. Oznacza to, że nie ma już kłopotliwych przewodów do odłączania i podłączania, czy też potrzeby czyszczenia przy przekazaniu do innego pacjenta. Pacjent jest stale monitorowany, co zapewnia bezpieczeństwo jemu i jego danych, przez cały czas.

Dla usprawnienia pracy BeneVision N1 Firmy Mindray jest wielkości dłoni i zapewnia płynność przepływu danych.

“Z perspektywy opieki pielęgniarskiej, transportowanie pacjentów nie jest już tak dużym kłopotem i nie generuje przerwy w otrzymywaniu danych pacjenta. Pomaga to zmniejszyć niepokój personelu pielęgniarskiego – posiadanie wydajnego monitoringu pacjenta stanowi filar bezpiecznego transferu pacjenta.”

Cheryl Riotto
Siostra przełożona
Szpital Royal Papworth

NEWS2: Mindray pomaga spełniać nowe standardy opieki w Wielkiej Brytanii

NEWS2, najnowsza wersja National Early Warning Score (NEWS), to nowa norma w narodowym systemie opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii. Protokół ten ma na celu ratowanie życia poprzez standaryzację oceny i reakcji na pogarszający się stan pacjenta. Podczas gdy wiele szpitali wylicza te punkty wczesnego ostrzegania na papierze, szpital Royal Papworth zautomatyzował ten proces poprzez zastosowanie monitorów BeneVision – aby wyeliminować błąd ludzki i przyspieszyć wykrywanie pogarszającego się stanu pacjenta.

Jednak jako szpital specjalizujący się w chorobach serca i płuc, Papworth leczy pacjentów bardzo różniących się fizjologicznie od pacjentów ogólnych. Firma Mindray umożliwiła bardzo klarowne wyświetlanie NEWS2, tak by zespół lekarzy w szpitalu Papworth widział dodatkowe kluczowe parametry, jak na przykład Emesis (jednostka chorobowa), skala bólu oraz wdychany tlen.

Ponadto, system Mindray może zostać zintegrowany z mobilnymi urządzeniami alarmowymi innych producentów tworząc sieć. Dzięki temu personel szpitala jest ostrzegany i może szybko zareagować na pogorszenie się stanu zdrowia pacjenta. W przypadku pacjentów, którzy chronicznie mają wysokie wskazanie NEWS2, stosowane są specjalne ustawienia systemu, aby upewnić się że alarm działa odpowiednio.

System centralnego monitorowania z niezrównanym obrazem i obsługą

Rozwiązanie firmy Mindray zostało także zainstalowane w najbardziej krytycznych obszarach szpitala, łącznie z salami operacyjnymi – gdzie złożoność operacji wymaga monitorowania pacjenta na jak najwyższym poziomie. Wizualizacja informacji o stanie zdrowia pacjenta na ekranie została tak zaprojektowana, aby z łatwością obserwować dane potrzebne do przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów kardiochirurgicznych.

Co ważne, monitory firmy Mindray są połączone z wieloma systemami informacji w szpitalu Royal Papworth łącznie z elektronicznym zapisem danych pacjenta - Electronic Patient Record (EPR), systemem informacji klinicznej dla oddziału intensywnej terapii i e-obserwacji oraz systemem alarmowym. W ten sposób można uzyskać dostęp do danych pacjenta z dowolnego miejsca.

Współdziałanie możliwe jest także dzięki modułowi BeneLink Interfacing Module, firmy Mindray, który integruje monitor z wieloma urządzeniami, takimi jak respiratory, systemy anestezjologiczne, pompy balonowe, defibrylatory i urządzenia EKG. Na jednym monitorze wyświetlane są jednocześnie różne dane krytyczne, aby szybko sprawdzić stan zdrowia pacjenta. W taki sposób usprawnia się pracę w wymagającym środowisku na salach operacyjnych szpitala Royal Papworth.

Stając się “centrum danych”, monitor pacjenta BeneVision firmy Mindray dostarcza niezrównaną możliwość obserwacji pacjenta, co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji klinicznych, zwiększa wydajność kliniczną i ostatecznie poprawia wyniki pacjentów.

Monitorowanie pacjenta w przyszłości

Po zakończeniu całego procesu zakupowego, szpital Royal Papworth zainstalował 400 wysokiej jakości monitorów pacjenta BeneVision N Series firmy Mindray.

Firma Mindray, kierowana wizją “lepszej opieki zdrowotnej dla wszystkich”, nieustannie rozwija technologie, aby dobrze przygotować się na aktualne i przyszłe wyzwania. Ścisła współpraca z partnerami klinicznymi w szpitalu Papworth przyczyni się do tego, by technologia pozostała nowoczesna i ewoluowała wraz ze zmieniającymi się potrzebami szpitala. “Jesteśmy na początku naszej podróży z firmą Mindray,” stwierdza Paul Robbins, menadżer ds. usług elektro-medycznych w szpitalu Papworth.

“Szpital Papworth wprowadza wiodące innowacje na swoje pole działania i potrzebowaliśmy zastosować technologię, która to odzwierciedla, z możliwością przenoszenia i ewoluowania tak jak my się przenosimy i ewoluujemy. Rozwiązania Firmy Mindray zaoferowały najwięcej możliwości, aby to osiągnąć.”

Paul Robbins
Electro-medical
Services Manager, Royal Papworth Hospital

x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.