Urządzenia NEWS2 z e-parametrami życiowymi ratują ludzkie życie

To jedna z pierwszych w Wielkiej Brytanii, w pełni zintegrowanych cyfrowych instalacji systemu National Early Warning Score (NEWS2). Wykorzystanie technologii Mindray do monitorowania funkcji życiowych pacjenta pomaga przyspieszyć wykrywanie pogorszenia stanu zdrowia pacjentów z poważnymi schorzeniami, którzy znajdują się pod opieką Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust – ostatecznie ratując ich życie.

Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust jest jednym z pierwszych szpitali, które wykorzystały technologię cyfrową do wdrożenia nowego krajowego standardu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów.

System National Early Warning Score (NEWS) – po raz pierwszy udokumentowany przez Królewskie Kolegium Lekarskie (Royal College of Physicians) w 2012 r., a później zrewidowany w 2017 r. w postaci NEWS2 – opiera się na prostym systemie punktacji, skupionym na sześciu parametrach fizjologicznych: częstości oddechów, temperaturze, stężeniu tlenu, skurczowym ciśnieniu krwi, tętnie i poziomie świadomości. Wynik ten jest skorygowany dla osób wymagających tlenoterapii, a także pacjentów z hiperkapniczną niewydolnością oddechową (zwykle spowodowaną POChP).

Ponad 76% szpitali NHS wdrożyło obecnie system NEWS2, choć wiele z nich nadal zapisuje dane używając tradycyjne papierowej dokumentacji. Protokół został opracowany, aby ujednolicić system komunikacji pracowników Szpitala NHS oraz stworzyć spójne wytyczne diagnostyki pacjentów i rozpoznawania pogorszenia się stanu zdrowia. Ta standaryzacja ma na celu wyeliminowanie różnic w opiece; potencjalnie ratując ludzkie życie.

Przeprowadzono badania, z których[1] wynika, że nawet 34,5% z całej ręcznie zapisywanej dokumentacji, było niekompletne lub zawarte w nich dane dotyczące wczesnego ostrzegania były nieprawidłowo obliczone. Aby pomóc zminimalizować to ryzyko, w szpitalach Lancashire Teaching wprowadzono parametry NEWS2 do ponad 350 monitorów funkcji życiowych Mindray. W ten sposób wyeliminowano konieczność ręcznego zapisywania informacji, ostatecznie zmniejszając liczbę błędów i poprawiając dokładność obliczeń.

W pełni elektroniczny system jest obecnie stosowany w całej aparaturze monitorów Mindray w szpitalach Royal Preston Hospital i Chorley District Hospital, dzięki czemu obserwacje pacjentów są natychmiast dostępne w dokumentacji cyfrowej szpitala. To sprawia, że szpitale te są jednymi z pierwszych w kraju, które mają w pełni zgodne, zintegrowane urządzenia do odczytywania e-parametrów życiowych w systemie NEWS2.

ZOZ Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust. (Źródło: National Health Executive)

Znalezienie optymalnego rozwiązania

Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust rozpoczął współpracę z Mindray w 2015 r. Pracowano nad wdrożeniem elektronicznej wersji systemu National Early Warning Score wraz z cyfrowym zapisem parametrów życiowych. Program sfinansowano z funduszy programu „Nursing Technology Fund” - inicjatywy wprowadzonej przez rząd Wielkiej Brytanii w 2012 r. w celu wspierania inwestycji w technologię cyfrową, która ma pomóc personelowi pielęgniarskiemu pracować bardziej „elastycznie i efektywnie”, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo pacjentów i ograniczając niepotrzebną biurokrację.

Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust ogłosił przetarg na wymianę wszystkich monitorów parametrów życiowych i zapewnienie cyfrowego, elektronicznego raportowania dla systemu NEWS. Podczas testów monitorów pacjenta Mindray VS-900, szpital był pod wrażeniem ze względu na łatwość, z jaką personel mógł wizualizować podstawowe obserwacje wraz z wynikiem punktacji dotyczącym wczesnego ostrzegania, co jest istotnym czynnikiem przy udzielaniu zamówienia. Ponadto monitor funkcji życiowych VS-900 można łatwo podłączyć do elektronicznego systemu dokumentacji pacjenta za pośrednictwem Mindray eGateway , zarówno przez WiFi, jak i połączenia przewodowe.

Dla Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, system Mindray został skonfigurowany tak, aby wyniki punktacji systemu NEWS i wartości parametrów życiowych mogły być przesyłane bezpośrednio z monitora pacjenta przy łóżku do systemu EPR szpitala. Takie podejście umożliwia obserwację e-parametrów życiowych przez dowolny oddział i multidyscyplinarny zespół.

Większość krytycznych zdarzeń, takich jak zatrzymanie krążenia, jest poprzedzona sygnałami ostrzegawczymi na 6-8 godzin przed zdarzeniem, co sprawia, że wczesne wykrycie tych objawów jest kluczowe. Dzięki zastosowaniu systemu elektronicznego, wyniki pacjentów są obliczane automatycznie i zapisywane bezpośrednio w szpitalnym systemie informatycznym, co zmniejsza liczbę błędów i opóźnień. Skanowanie kodu QR na opasce pacjenta umożliwia wyświetlenie danych demograficznych pacjenta, w celu skutecznej walidacji i zmniejszenia ryzyka błędów.

Podejście oparte na współpracy

Podczas gdy Royal College of Physicians przewiduje, że w obliczeniach NEWS powinny być stosowane z góry określone parametry, szpitale chciały dodać własne parametry, aby uzyskać pełny obraz stanu pacjenta i opieki klinicznej. W związku z tym firma Mindray skonfigurowała ekran, zapewniając indywidualne rozwiązanie spełniające dokładne wymagania klienta. Obejmowało to możliwość wprowadzania informacji o sposobie dostarczania tlenu - tj. przez maskę twarzową lub kaniulę nosową, a także dostarczanie komunikatów ostrzegawczych specyficznych dla organizacji - takich jak np. do kogo i pod jaki numer należy zadzwonić w przypadku zagrożenia.

W systemie zastosowano oznaczanie alertów konkretnymi kolorami (zielony, pomarańczowy i czerwony), zapewniające personelowi medycznemu szybkie wizualne wskazanie stanu pacjenta i wymaganego działania zgodnie z wynikiem ostrzeżenia.

Vicky Burton, kierownik kliniki i specjalista ds. intensywnej opieki oraz Janet Young, dyrektor ds. realizacji programów cyfrowych w Lancashire Teaching Hospitals

„Podczas całej pracy otrzymaliśmy bardzo dobre wsparcie ze strony zespołu Mindray. Wysłuchano naszych sugestii i włączono nasze pomysły do oprogramowania, co zapewniło kompletną konfigurację systemu NEWS2 odpowiednio do wszystkich potrzeb wymaganych przez naszą instytucję”.

———— Vicky Burton
Kierownik kliniki i specjalista ds. intensywnej opieki
Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust

Personel kliniczny może również wprowadzić dodatkowe informacje, takie jak częstość oddechów, ilość wydalanego moczu, temperatura oraz to, czy pacjent jest przytomny i odczuwa ból. Oznacza to, że personel nie musi już zapisywać wszystkich tych obserwacji na papierze i opuszczać oddziału, aby ręcznie wprowadzić te dane do oddzielnego komputera, w celu obliczenia wyniku ostrzeżenia. Wszystkie te informacje można szybko wprowadzić i przeanalizować na monitorze przy łóżku pacjenta.

Usuwając ręczne, czasochłonne czynności, takie jak zapisywanie wyników na papierze i wprowadzanie ich na komputerze, organizacja pomaga zwiększyć czas na opiekę - pomagając personelowi medycznemu spędzać więcej czasu z pacjentami. Niektóre badania wykazały, że elektroniczne rejestrowanie parametrów życiowych pacjenta może skrócić czas nawet o połowę w porównaniu z procesem ręcznym.

Firma Mindray ściśle współpracowała z organizacją, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z integracją z innymi urządzeniami i własnymi sieciami IT organizacji, a także ze szkoleniem użytkowników końcowych. Wszystko po to, aby każdy czuł się pewnie z nową technologią jednocześnie dbając o to, by instalacja była na tyle bezproblemowa, na ile było to możliwe. Pomaganie organizacji w zarządzaniu zmianami było również ważnym aspektem, a zespół Mindray pomógł zapewnić personelowi pełne zrozumienie tego, w jaki sposób „rezygnacja z papieru” może poprawić wydajność i bezpieczeństwo pacjentów.

Po pomyślnym przejściu na cyfrowy zapis parametrów życiowych i wdrożeniu protokołu NEWS, firma Mindray została ponownie zaproszona do współpracy z organizacją przy wdrożeniu systemu NEWS2.

Wdrażanie systemu NEWS2

W 2017 roku Royal College of Physicians (RCP) ogłosił, że protokół NEWS2 będzie zawierał szereg zmian, w tym:

Nową sekcję na wykresie NEWS2 do oceny saturacji u pacjentów z hiperkapniczną niewydolnością oddechową (często określaną jako „typ 2”), w celu zapewnienia najbardziej odpowiedniego zlecenia podawania dodatkowego tlenu, jeśli jest to wymagane;

Rozpoznanie znaczenia wystąpienia poczucia dezorientacji (lub majaczenia) jako oznaki potencjalnie istotnego pogorszenia stanu klinicznego;

Silny nacisk na potencjalne wykorzystanie systemu NEWS do identyfikacji poważnej sepsy u pacjentów ze znaną lub podejrzewaną infekcją lub z wysokim ryzykiem infekcji. Pacjenci z wynikiem NEWS 5 lub większym są narażeni na poważne ryzyko pogorszenia stanu klinicznego i złych wyników klinicznych oraz wymagają pilnej oceny i interwencji.

Organizacja Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust była zdecydowana wdrożyć system NEWS2 przed datą docelową tj. 31 marca 2019 r. Aby osiągnąć swój cel w ramach finansowania CQUIN, z bardzo krótkim terminem realizacji, rozpoczęto aktualizację około 350 monitorów za używając nowego protokołu.

Kwalifikacja do CQUIN

CQUIN, czyli Commissioning for Quality and Innovation, to system wprowadzony w Wielkiej Brytanii w 2009 r. w celu uzależnienia części dochodów świadczeniodawców od wykazania poprawy jakości i innowacyjności w określonych obszarach opieki. Firma Mindray pomogła organizacji osiągnąć ten cel - modernizację wszystkich 350 urządzeń monitorujących w ciągu zaledwie 7 dni.

„Aby zakwalifikować się do pełnej płatności z CQUIN, byliśmy w stanie podkreślić zdolność systemu do szybkiego wykrywania pogorszenia stanu pacjentów, szczególnie w przypadku sepsy, za pomocą punktacji NEWS2” - powiedziała kierownik projektu organizacji, Susan Birch.

„Możemy teraz z całą pewnością stwierdzić, że wszystkie zapisy podczas obserwacji mają poprawnie obliczony wynik NEWS2” - dodaje Vicky Burton. „Dokładne obliczenie wyników NEWS2 umożliwia naszym pracownikom przestrzeganie planu działania NEWS2 i eskalację opieki zgodnie z wymaganiami w zalecanych ramach czasowych”.

„To cyfrowe rozwiązanie wspiera bezpieczeństwo pacjentów w najlepszym wydaniu”.

Personel medyczny z zadowoleniem przyjął przejście na zautomatyzowaną punktację NEWS2. Dodatkowo docenia zdolność systemu Mindray do poprawy wydajności i zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów:

„Możliwość rejestrowania e-parametrów życiowych bezpośrednio do naszych elektronicznych rejestrów pacjentów (ang. Electronic Patient Records - EPR) w czasie rzeczywistym to ogromna zaleta” - skomentowała Eleanor Leadbeater, agentka ds. zmian klinicznych w Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust. „Jeśli pacjent uzyska odpowiedni wynik NEWS2, zostanie uruchomiona ścieżka eskalacji widoczna na monitorze przyłóżkowym i pojawią się komunikaty ostrzegawcze - system podpowie użytkownikowi, co powinien zrobić, w oparciu o czynniki fizjologiczne pacjenta”.

Dla Leadbeater posiadanie ogólnokrajowego, znormalizowanego wyniku wczesnego ostrzegania jest nieocenione: „Jeśli pacjent jest przenoszony od innego świadczeniodawcy z wypełnionym wynikiem ostrzeżenia, wiadomo dokładnie, co to znaczy - wszyscy mówimy tym samym językiem”.

„Jest to rozwiązanie cyfrowe wspierające bezpieczeństwo pacjentów w najlepszym wydaniu” - dodaje Janet Young, dyrektor ds. realizacji programów cyfrowych w Lancashire Teaching Hospitals, wskazując, że zautomatyzowany system wykonuje za personel medyczny szereg czynności, które mogły powodować ryzyko. Dane zebrane za pomocą technologii Mindray pomagają również organizacji zidentyfikować obszary wymagające szkolenia, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości opieki.

Ponadto interakcja między pulpitem a EPR pomaga również w ustalaniu priorytetów pacjentów wymagających eskalacji, co ostatecznie umożliwia organizacji bardziej efektywne kierowanie zasobami.

„Jest to szczególnie cenne dla lekarzy dyżurnych, którzy mogą znajdować się w dowolnym miejscu i odpowiadać za opiekę nad dużą liczbą pacjentów” - zauważa Birch.

„Przed udostępnieniem obserwacji za pośrednictwem systemu EPR lekarz dyżurny musiałby zadzwonić na oddział” - wyjaśnia dr Omar Ali, pracownik informatyki klinicznej. „Czasami może to być dość stresujące, ponieważ pielęgniarki często zajmowały się pacjentami, więc telefon nie był odbierany od razu. Pobieranie danych trwało dłużej przed zainstalowaniem systemu Mindray. Mając natychmiastowy dostęp do wyników obserwacji, lekarze dyżurni mogą teraz lepiej określać priorytety i efektywniej wykorzystywać swój czas.”

Implementacja w duchu prawdziwej współpracy

Ponieważ aparatura stale monitorowała funkcje życiowe pacjentów, modernizacja wymagała starannego planowania projektu i komunikacji ze wszystkimi oddziałami. Bezpieczeństwo pacjentów i ciągłość obsługi przez cały proces były priorytetowe. Firma Mindray poszła „o krok dalej”, przeprowadzając wszystkie testy kliniczne, konfigurację i modernizację monitorów w ciągu zaledwie jednego tygodnia.

„Współpracując z organizacją - od 8 rano do godziny 20 wieczorem - chodziliśmy po oddziałach z zespołem klinicznym i zespołem projektowym, aby znaleźć i ulepszyć każdy monitor z osobna” - powiedział dr Omar Ali. „Zwykle proces ten trwałby kilka miesięcy, ale zrobiliśmy wszystko, by mieć pewność, że dotrzymaliśmy niezwykle trudnego terminu wyznaczonego przez organizację”.

W krótkim czasie zespół Mindray musiał przepisać komunikaty interfejsu, aby dostosować je do NEWS2, który wprowadził znaczące zmiany, a także zmodernizować trzy serwery eGateway. Zdolność zespołu badawczo-rozwojowego do wprowadzenia tak znaczącej zmiany oprogramowania, dostosowującej system NEWS2 do VS-900, w rekordowym czasie, była imponującym osiągnięciem - fakt ten został doceniony przez organizację.

Zaangażowanie firmy Mindray było jednak czymś znacznie większym niż aktualizacją aparatury monitorującej. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić płynne przejście na nowy protokół dla użytkowników końcowych: „Dla personelu klinicznego przejście na system NEWS2 było łatwe. Został wdrożony i uruchomiony w całej organizacji i został bardzo dobrze przyjęty, bez skarg i obaw” - zauważyła Birch.

Podczas gdy kierownictwo szpitala rozprowadzało plakaty i e-maile, zespół Mindray jednocześnie współpracował z organizacją, aby zapewnić, że personel kliniczny został poinformowany o zmianach.

Firma Mindray współpracowała z kierownikami oddziałów, demonstrując wygląd oprogramowania i wyjaśniając różnice personelowi, aby czuli się pewnie i byli gotowi do zmiany. Pozwoliło to również uniknąć nieporozumień lub potencjalnego ryzyka klinicznego.

„Zespół Mindray doskonale wspierał nas w trakcie realizacji wszystkich tych prac” - komentuje Burton. „Firma Mindray wysłuchała naszych sugestii i włączyła nasze pomysły do oprogramowania, aby zapewnić kompletną konfigurację systemu NEWS2 z uwzględnieniem wszystkich potrzeb określonych przez Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust. Zespół był zaangażowany i oddany na rzecz zapewnienia produktu o niezwykle wysokim standardzie.”

„W szczególności wyjaśniliśmy, w jaki sposób użytkownicy mogą teraz dokonać wyboru, czy pacjenta należy sklasyfikować jako„ pierwszego w skali”czy „drugiego w skali”. Pierwszy w skali to „zdrowy” pacjent, a drugi to pacjent z niewydolnością oddechową lub POChP. Stanowiło to główne wyzwanie związane ze szkoleniami i musieliśmy upewnić się, że pracownicy byli w pełni świadomi tej subtelnej zmiany, zarówno przez cały okres wdrażania, jak i później. Przygotowanie personelu w krótkim czasie wymagało bardzo praktycznego podejścia ”- powiedział James Swarbrick, regionalny kierownik ds. Klienta, Mindray UK.

„Otrzymana przez nas obsługa była bardzo profesjonalna i sprawna” - potwierdza Young. „Projekt został zrealizowany niezwykle szybko i na dużą skalę. Przed uruchomieniem systemu firma Mindray zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby upewnić się, że jesteśmy gotowi do wdrożenia, demonstrując wersję beta na spotkaniach z kierownikami zarządu i przełożonymi pielęgniarek, aby mogli zapoznać się z wyglądem i działaniem interfejsu.”

Patrząc w przyszłość

Organizacja z czasem zmieniła swoje potrzeby. Od zakupu zaledwie kilku urządzeń na zasadzie ad hoc, po wdrożenie dużej liczby monitorów pacjenta, aż do ścisłej współpracy z firmą Mindray w celu opracowania indywidualnego rozwiązania.

Vicky Burton ujawniła, że już rozpoczęły się prace z zespołem firmy Mindray w celu włączenia systemu wyników Pediatric Early Warning Scores (PEWS) do monitorów firmy Mindray.

„Poprawa wyników leczenia pacjentów i wydajności pielęgniarskiej to kluczowe cele każdego systemu monitorowania parametrów życiowych” - podsumowała Young.

„Nasz system działa już od marca i mamy bardzo pozytywne statystyki, które pokazują jego użycie oraz korzyści, jakie już daje w zakresie wspierania bezpieczeństwa i opieki nad pacjentami. Ten projekt był dowodem wspaniałej współpracy między szpitalami Lancashire Teaching Hospitals a zespołem firmy Mindray. Naprawdę nie moglibyśmy tego dokonać bez pełnego wysiłku ze strony zespołu.”

———— Janet Young
Dyrektor ds. realizacji programów cyfrowych
Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust

Piśmiennictwo:

[1] Clifton, DA i in., „Errors and omissions in paperbased early warning scores: the association with changes in vital signs – a database analysis”, BMJ Open, (2015)

x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.