Bezpieczniejsze środowisko szpitalne

na Oddziale Intensywnej Terapii oparte na rozwiązaniu IT M-Connect Mindray

Po pokonaniu prawie 6.000 mil samolotem, zespół medyczny z First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine (FAHZU), dotarł do Szpitala Luigi Sacco, ważnego ośrodka referencyjnego dla nagłych przypadków epidemiologicznych i chorób zakaźnych we Włoszech.

Szpital Luigi Sacco był jednym z pierwszych szpitali, które diagnozowały i przyjmowały pacjentów zakażonych COVID-19 w regionie. W czasie, gdy wirus szybko się rozprzestrzeniał w całym kraju., lekarze ze szpitala już korzystali z doświadczeń zespołu z Chin w walce z COVID-19 i kontrolowaniu wskaźników infekcji.

Zespół medyczny FAHZU rozpoczął pracę 18 marca 2020 roku i spędził we Włoszech dwa tygodnie, dzieląc się doświadczeniem i wiedzą z pierwszej ręki, zarówno ze szpitalem Luigi Sacco jak i innymi lokalnymi szpitalami, a także z Mediolańskim Departamentem Zdrowia. Sztab medyczny FAHZU był szczególnie znany w środowisku z tzw. „Cudu 3 zer”, który budził największe zainteresowanie.

Zespół medyczny FAHZU we Włoszech

„Cud 3 zer” z FAHZU

FAHZU to pierwszy i najważniejszy szpital prowincjonalny wyznaczony do leczenia doraźnego COVID-19 w prowincji Zhejiang w Chinach. Od wybuchu epidemii, oddział FAHZU Zhijiang Campus, jeden z nowych oddziałów szpitalnych otwartych w listopadzie 2019 roku, został wyznaczony do przyjmowania najpoważniejszych przypadków w regionie.

Mimo że 75,2% zakażonych pacjentów przyjętych na oddział FAHZU Zhijiang podczas wybuchu epidemii było w krytycznym lub ciężkim stanie, szpital nie odnotował żadnych zakażeń wśród personelu medycznego, nie pominięto żadnego podejrzanego przypadku i nie odnotowano żadnych zgonów pacjentów z COVID-19 - osiągnięcie to nazwano „Cudem 3 zer”.

To również tam miały miejsce dwa udane przeszczepy płuc w przypadkach COVID-19: w jednym wypadku był to 66-letni, a w drugim 70-letni pacjent.

Eksperci kliniczni i lekarze FAHZU podsumowali swoje doświadczenie w Podręczniku zapobiegania i leczenia COVID-19 (ang. Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment), który został przetłumaczony na wiele języków i szeroko rozpowszechniony w ponad 231 krajach i regionach. Do 18 kwietnia podręcznik został pobrany około 506 000 razy.

Szybka konfiguracja IT oddziału FAHZU Zhijiang

Aby przyjąć pacjentów tak wcześnie, jak to możliwe, oddział FAHZU Zhijiang musiał szybko wdrożyć wszystkie niezbędne zasoby, aby stworzyć nową placówkę od podstaw. Wyzwaniem była sytuacja na wczesnym etapie projektu: pod koniec stycznia rozpoczął się Chiński Nowy Rok, w związku z czym transport towarowy właściwie nie działał, infrastruktura informatyczna w nowym oddziale nie została jeszcze ukończona, a różne urządzenia nie były jeszcze w stanie współistnieć w jednym systemie monitorowania.

Zespołowi klinicznemu FAHZU zależało na możliwości przeglądania wszystkich danych pacjenta z respiratorów, systemów monitorowania pacjenta, pomp infuzyjnych, systemów EMR, PACS i laboratoriów w jednym systemie. Ponadto system informatyczny musiał sprostać potrzebie izolacji, ciągłego monitorowania i integracji danych.

Współpracując z Mindray, szpital przeprojektował swój system informatyczny. „Wybraliśmy właściwe rozwiązanie we właściwym momencie” - powiedział Jun Zheng, zastępca dyrektora działu inżynierii medycznej w FAHZU, mówiąc o współpracy z Mindray.

Zamiast tradycyjnego system centralnego monitorowania opartego na małej sieci LAN, wdrożono zintegrowany system monitorowania całego szpitala, który umożliwił bezpośrednie podłączenie wszystkich urządzeń przyłóżkowych, w tym monitorów pacjentów, respiratorów i pomp infuzyjnych na różnych oddziałach, do systemu informatycznego szpitala. W ten sposób zespół medyczny uzyskał dostęp do informacji o pacjencie w dowolnym miejscu i czasie.

Personel szpitala konfigurujący system centralnego monitorowania z monitorami pacjentów BeneVision serii N Mindray.

Mając świadomość, że rozwiązanie musi zostać wdrożone szybko, aby zapewnić wczesne leczenie pacjentów, inżynierowie Mindray szybko zareagowali na prośbę i dostosowali plan do potrzeb klinicznych szpitala. W ciągu 2 dni Oddziały Intensywnej Terapii i oddziały podostre zostały wyposażone w nowy system monitorowania pacjentów, umożliwiając pracownikom szpitala monitorowanie wszystkich pacjentów spoza oddziałów wyizolowanych. W ciągu kolejnych 7 dni wdrożono zintegrowany system informatyczny obejmujący cały szpital, umożliwiając bardziej efektywny przebieg pracy klinicznej i bezpieczniejsze środowisko szpitalne zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego.

Ochrona personelu medycznego

Szpital FAHZU podzielił obszar roboczy w swoim kampusie Zhijiang na trzy strefy: strefę izolacji, strefę półizolacji i strefę czystą. Pacjenci w stanie krytycznym po zakażeniu COVID-19 zostali umieszczeni na wyizolowanym Oddziale Intensywnej Terapii, który zajmował 3 i 4 piętro budynku nr 5 szpitala. Aby uchronić się przed przeniesieniem wirusa, personel medyczny musiał zmieniać fartuchy ochronne za każdym razem, gdy przechodził z jednego piętra na drugie, aby zająć się innymi pacjentami. W szpitalu brakowało jednak środków ochrony indywidualnej, a ciągłe zmienianie fartuchów ochronnych było nie tylko ryzykowne, ale i uciążliwe.

Rozwiązaniem tego problemu było zastosowanie kompleksowego centralnego systemu monitorowania Mindray. Umożliwił on lekarzom przeglądanie w czasie rzeczywistym zmian stanu każdego pacjenta oraz trendów fizjologicznych z ostatnich 10 dni, w ich gabinetach, za pośrednictwem stacji roboczej BeneVision. Tym sposobem wyeliminowano konieczność zmiany fartuchów i ryzyko zakażeń krzyżowych podczas wchodzenia i wychodzenia ze stref izolacyjnych.

Stanowiska robocze zostały również zainstalowane w punktach pielęgniarskich w strefie półizolacji. Zastosowano tam alarmy dźwiękowe i wizualne dla pielęgniarek, które przez cały dzień musiały nosić gogle. Dzięki temu mogły one łatwo rozpoznać alarmy i szybko zareagować na pogorszenie stanu pacjenta. Połączenie stacji roboczych z monitorami przyłóżkowymi pozwoliło na stworzenie interoperacyjnego systemu, dzięki któremu personel pielęgniarski mógł w prosty sposób regulować ustawienia monitorów przyłóżkowych spoza oddziału.

Bez potrzeby bliskiego kontaktu personel pielęgniarski w oddziale FAHZU Zhijiang mógł stale monitorować swoich pacjentów w bezpieczniejszym środowisku.

Integracja wszystkich danych pacjenta

Wiele poważnych przypadków COVID-19 dotyczyło starszych pacjentów z chorobami współistniejącymi, którzy często wymagali kompleksowych terapii i opieki wielodyscyplinarnej. Stan zdrowia tej grupy pacjentów może się pogorszyć w każdej chwili. Wysoka widoczność wszelkiego rodzaju danych, w tym historii medycznej, informacji PACS, wyników tomografii komputerowej i stanu fizjologicznego w czasie rzeczywistym, była niezwykle ważna dla lekarzy. Umożliwiło im to im ocenę stanu tych pacjentów i dostosowanie odpowiednich metod leczenia.

System monitorowania pacjentów w kampusie FAHZU Zhijiang został zintegrowany z systemem informacji klinicznej. Dzięki temu wszystkie dane kliniczne dostępne dla stref izolacyjnych i czystych mogłyby być udostępnione z wykorzystaniem interfejsu iView. W ten sposób na 22-calowym ekranie o wysokiej rozdzielczości kardiomonitorów BeneVision N22 opiekunowie mogli przeglądać raporty z tomografii komputerowej i innych badań pacjentów.

Inne urządzenia medyczne obsługiwane przez moduł BeneLink, takie jak respiratory czy pompy infuzyjne, również były połączone z monitorami przyłóżkowymi. Dane pomiarowe w czasie rzeczywistym, krzywe i alarmy z tych urządzeń są dostępne z poziomu monitorów Mindray i systemów centralnego monitorowania.

Personel OIOM-u sprawdzający PACS i informacje laboratoryjne za pomocą iView na monitorze przyłóżkowym.

Aplikacja MobileViewer na smartfonie każdego pracownika.

Stacja BeneVision WorkStaion w gabinecie lekarskim, umożliwiająca zdalne i ciągłe monitorowanie.

Dodatkowo, wszystkie telefony komórkowe członków personelu zostały wyposażone w oprogramowanie MobileViewer, co pozwoliło im na śledzenie stanu pacjenta i przeglądanie poprzednich zdarzeń, gdy byli w ruchu. Przy pomocy oprogramowania MobileViewer pracownicy oddziału mogli również z łatwością organizować spotkania konsultacyjne w różnych miejscach, co usprawniało leczenie skomplikowanych przypadków.

Lekarz oddziału IOIM w FAHZU: „Ten system jest bardzo zaawansowany. To tak, jakby umieścić komputer w monitorze pacjenta. Dzięki integracji wszystkich danych pacjentów jesteśmy w stanie zidentyfikować pogorszenie stanu pacjenta i interweniować tak wcześnie, jak to możliwe. To dodaje nam pewności siebie”.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania informatyczne M-Connect Mindray odegrały kluczową rolę, wspierając First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine w osiągnięciu efektywnego, elastycznego i wolnego od zakłóceń przepływu pracy. Widoczność danych i dobra łączność nowego systemu informatycznego szpitala umożliwiły personelowi medycznemu podejmowanie świadomych decyzji klinicznych i świadczenie opieki skoncentrowanej na pacjencie w bezpieczniejszym środowisku.

x

Open WeChat and Scan the QR code .Get the Webpage and Share on Moments.