Mindray wyłącznym prywatnym sponsorem misji humanitarnej ASEF w Wietnamie

ASEF, Fundacja Amerykańskiego Towarzystwo Echokardiograficznego (ang. The American Society of Echocardiography Foundation) zorganizowała w dniach 17–22 sierpnia 2015 r. misję humanitarną w Hanoi, stolicy Wietnamu. ASEF wybrała firmę Mindray na wyłącznego prywatnego sponsora misji. Wybór padł na chińskiego producenta urządzeń medycznych ze względu na jego unikalny produkt: bardzo wytrzymały, kompaktowy i wszechstronny system echokardiograficzny M7. Innym decydującym kryterium była zdolność Mindray do mobilizacji pomocy technicznej w dowolnym miejscu na świecie. Mindray North America i Mindray Vietnam w ścisłej współpracy sprowadziły na misję w Wietnamie aż 6 echokardiografów M7. Dostęp do nich znacznie ułatwił wykonanie zadania.

Program misji humanitarnej ASEF w Wietnamie obejmował szereg zdarzeń. Przeprowadzono szkolenie praktyczne w Krajowym Instytucie Serca w szpitalu Bach Mai, sympozjum edukacyjne dla klinicystów z miejscowych prowincji, szkolenia dla miejscowych podmiotów służby zdrowia, a także badanie przesiewowe dla 200 mieszkańców okolic wiejskich. Celem misji było przeszkolenie lekarzy z pracy z kompaktowymi echokardiografami w miejscowościach o trudnym dostępie do infrastruktury opieki zdrowotnej. Do zadania tego nadały się doskonale podręczne systemy ultrasonograficzne M7, które w trakcie misji humanitarnej firma Mindray podarowała Krajowemu Instytutowi Serca w Wietnamie.

Mindray, jeden z wiodących dostawców systemów USG, stara się rozszerzyć dostęp powszechny do technologii medycznej diagnostyki ultrasonograficznej. W tym celu ściśle współpracuje z towarzystwami lekarskimi i miejscowymi szpitalami, dostarczając lokalnym kręgom medycznym łatwe w obsłudze ultrasonografy i szkoląc lekarzy w ich obsłudze. Mindray sponsorowała szereg podobnych misji w krajach azjatyckich, afrykańskich i Ameryki Łacińskiej, czyniąc wysokiej jakości medycynę dostępniejszą dla zwykłych ludzi.

ASEF jest największym na świecie zrzeszeniem specjalistów od diagnostyki obrazowej USG, a tym samym liderem i propagatorem specjalizacji medycyny, który wyznacza standardy i określa wytyczne szanowane przez cały świat medycyny. Misją ASEF jest doskonalenie praktycznych zastosowań ultrasonografii i diagnostyki obrazowej serca oraz układu krążenia, a tym samym coraz wyższa przeżywalność pacjentów.


Operacja "Uśmiech"

Operation Smile (Operacja Uśmiech) powstała w 1982 r. w stanie Virginia w USA. Jest największą na świecie organizacją charytatywną zrzeszającą chirurgów nieodpłatnie leczących rozszczepy jamy ustnej. Operation Smile jest organizacją non-profit działającą w ponad 60 krajach, gdzie za darmo leczy metodą chirurgii plastycznej dzieci z wrodzonymi zniekształceniami twarzoczaszki, w tym rozszczepem wargi i podniebienia.

Fundamentem Operation Smile jest już od 32 lat przekonanie, że żadne dziecko nie powinno cierpieć (a w skrajnych przypadkach – umierać) z powodu uleczalnej wady wrodzonej. Operation Smile propaguje również powszechną wiedzę o problematyce klinicznej rozszczepu wargi i podniebienia. W ramach organizowanych przez nią na całym świecie projektów kształcenia ustawicznego, organizacja szkoli lekarzy i pracowników medycyny w sposób umożliwiający im leczenie miejscowych społeczności.

Mindray Medical International nie zapomina o potrzebujących, dlatego wspiera i będzie wspierała Operation Smile w popularyzacji wiedzy medycznej i rekrutacji ochotników.


Wspieramy kształcenie medyczne

Szpital Ruijin jest największą kliniką przy Szkole Uniwersyteckiej Jiao Tong w Szanghaju. Słynie na całym świecie z najlepszej opieki medycznej, bada naukowych i poziomu kształcenia kadr medycznych.

Szpital ten wybudował nowe centrum symulacji medycznej, w którym kształci lekarzy ogólnych z wszechstronnych umiejętności przydatnych w rozmaitych warunkach pracy klinicznej. W centrum tym zorganizowano stanowiska do nauki praktycznej, odwzorowujące wszystkie oddziały typowego szpitalnego ZOZ-u, z blokami operacyjnymi, OIOM-em, oddziałem ogólnym i ambulatoriami włącznie. Przewidziano również jednostki do bardzo specjalistycznego szkolenia praktycznego w warunkach sal operacyjnych, pola walki czy miejsc wypadków przemysłowych i drogowych. W liczącym 3200 m.kw. obiekcie studenci medycyny mogą trenować proste zabiegi, m.in. podawanie zastrzyków i zszywanie powierzchownych ran na manekinach i innych modelach. Nabywają tam również praktycznych umiejętności lekarskich na ostrym dyżurze i blokach operacyjnych. Praktyka chirurgiczna w niemal rzeczywistych warunkach pracy ułatwia uczelni kształcenie lekarzy ogólnych, dysponujących bogatą wiedzą kliniczną i solidnymi podstawami medycyny urazowej.

Firma Mindray bierze czynny udział w budowie ośrodka szkoleń symulacyjnych przy Szpitalu Ruijin – odpowiada za blok operacyjny i OIOM. Misją Mindray jest udostępnianie ludziom na całym świecie na świecie coraz lepszych rozwiązań dla służby zdrowia. Pomoc w kształceniu lekarzy ogólnych jest zatem naszym obowiązkiem.


Siła obrońców pand

– Firma Mindray przeprowadziła bardzo specyficzny proces badawczo-rozwojowy i projektowania analizatorów hematologicznych celem uwzględnienia wyjątkowo specyficznych właściwości, którymi odznaczają się próbki pochodzące od pand wielkich, będących pod naszą opieką. Jest to swoista współinnowacja, która w znacznym stopniu wzbogaci naszą pracę o nowe postępy w medycynie klinicznej.
– Wenjung Huang, weterynarz
Szpital Weterynaryjny przy Placówce Badania Rozrodczości Pandy Wielkiej w Chengdu

Panda wielka zwana "skarbem narodowym” Chin, jest dziś niestety gatunkiem rzadkim, któremu grozi wymarcie – w naturze żyje mniej niż 2000 osobników. Misją Placówki Badania Rozrodczości Pandy Wielkiej w Chengdu (zwanej skrótowo "Bazą Pand w Chengdu”) jest ochrona pandy wielkiej przed wyginięciem. Instytucja aktywnie działa na rzecz ochrony gatunku, pracując nad wciąż problematycznym procesem sztucznego zapładniania i rozmnażania pandy wielkiej. Placówka zajmuje się również odbudową dzikiej populacji tego gatunku.

Weterynarze z Bazy Pand w Chengdu dokładnie kontrolują wszelkie aspekty życia codziennego pand wielkich – w tym ich płodność i rozrodczość. Każdy ze zwierzęcych podopiecznych przechodzi w Bazie badania profilaktyczne. Weterynarzom z Bazy Pand zależy przede wszystkim na możliwości szybkiego stawiania dokładnej diagnozy.

Ośrodek B+R Mindray w Chengdu postanowił pomóc w ratowaniu pandy wielkiej. W ścisłej współpracy z Bazą Pand opracowano specjalistyczną wersję BC-5000Vet, w pełni automatycznego analizatora hematologicznego 5-pt. Urządzenie przeznaczone jest do badania krwi pand. BC-5000Vet jest owocem specjalistycznych prac B+R i konstruktorskich nad wyjątkowymi właściwościami próbek hematologicznych pochodzących od pandy wielkiej. Znacznie przyspieszy wydajność analizy hematologicznej w profilaktyce chorób u tych zwierząt.

Mindray przekazał Bazie Pand w Chengdu również w pełni automatyczny analizator biochemiczny BS-190, przenośne monitory pacjenta BeneView T1 oraz monitory PM9000Vet. Dzięki temu weterynarzom łatwiej będzie dbać o zdrowie tych jakże unikalnych zwierząt.

TBaza Pand w Chengdu jest dziś jednym z wiodących na świecie ośrodków ochrony i odbudowy populacji pandy wielkiej i innych zagrożonych gatunków. Mindray to źródło siły i możliwości dla obrońców pandy wielkiej. Zamierzamy ściśle współpracować z weterynarzami z Bazy, by dbać o zdrowie i odbudowę narodowego skarbu Chin.