Krok bliżej i większe zaufanie

By pomóc specjalistom BME w lepszym poznaniu produktu Mindray i uzyskaniu informacji technicznych dotyczących najnowszych produktów medycznych, spółka  MINDRAY SERVICE  zorganizowała dla firmy BME dokładne szkolenia techniczne, zlokalizowane w  krajach Ameryki Łacińskiej . Zyskały one nazwę  Dnia szkoleniowego  i  Tygodnia Mindray . Przekazaliśmy im wiedzę teoretyczno-praktyczną dotyczącą najpopularniejszych produktów Mindray.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu coraz większej liczby użytkowników aparatury, słuchanie i interakcja sprawiają, że jesteśmy bliżej siebie. Wspólna nauka i dzielenie z innymi sprawia, że klienci rozwijają się razem z nami.
W latach 2017–2019 zespół serwisowy Mindray LA przeprowadził już ogółem  20 Tygodni Mindray  i  12 Dni szkoleniowych  w krajach Ameryki Łacińskiej, od Meksyku po Brazylię. W wydarzeniach brało udział  ponad 600  inżynierów biomedycznych z ponad  100  szpitali/przychodni.

Tworzymy zespół serwisowy Mindray, który nigdy nie przestaje pracować.

Udostępnij: