Wzywam zespół w Afryce!

Wszechstronny Inżynier w dobie pandemii COVID-19

James Masitsah

James, lokalny inżynier w Kenii, odpowiada za serwisowanie aparatury ultrasonograficznej i monitorującej pacjentów Mindray. Miejscowi klienci nazywają go „pracowitą pszczółką”.
Opanował wiedzę dotyczącą technologii serwisowania, od urządzeń ultrasonograficznych po monitorujące stan pacjentów i doskonale komunikuje się z użytkownikami. Podczas pandemii COVID-19 James nie bał się zagrożenia. Z sukcesem przeprowadził instalację i prowadził szkolenia w zakresie produktów do monitorowania pacjentów, ultrasonograficznych i endoskopowych. Omówił także konserwację i naprawę modeli sprzętu mniej i bardziej specjalistycznego. Ta wysoce efektywna obsługa spotkała się z ogromnym uznaniem szpitala.

Najbardziej profesjonalny inżynier ds. radiografii cyfrowej w Afryce

Wondwossen Hailemariam

Wond, lokalny inżynier z Etiopii, stał się w Afryce sławnym specjalistą ds. radiologii.
W Etiopii znajduje się najwięcej radiografów cyfrowych w Afryce (ponad 80 zestawów), a lokalny dystrybutor boryka się z czasowym niedoborem zasobów. Pomimo tego, Wond dzięki poważnemu podejściu i wydajności ukończył swoje prace serwisowe. Dodatkowo Wond aktywnie uczestniczył w wymianie radiografów cyfrowych w innych regionach Afryki, dwa razy z rzędu pomagając w naprawie tych urządzeń po awariach w Maroko i Burkina Faso. Z dnia na dzień pomógł także rozwiązać problemy z radiografem innemu klientowi. Entuzjazmu Wonda nie zakłóciła nawet awaria zasilania. Jego zdyscyplinowane podejście, ugruntowana wiedza techniczna i pozytywne usposobienie stało się znakiem firmowym naszych radiografów i związanych z nimi usług w Afryce i jest doskonale odbierane przez klientów.

Wiara w markę, wiara w serwis

Hamza Moumsik

Dążąc do popularyzacji nauk i technologii medycznych, Mindray co roku przedstawia lokalnym specjalistom i lekarzom w Azji Południowej wiedzę kliniczną i doświadczenie w zarządzaniu sprzętem. Co roku w krajach Azji Południowej ponad 500 osób bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez pracowników medycznych Mindray. O każdym spotkaniu informuje lokalna gazeta i telewizja. Popularyzuje to w regionie nie tylko firmę Mindray, ale również Chiny jako kraj. Teraz, kiedy udajemy się do szpitali w Południowej Azji, jesteśmy chwaleni przez miejscowych lekarzy i specjalistów.

Udostępnij: