Via verschillende kanalen kunnen werknemers, verkopers, agenten en andere betrokkenen gedrag melden aan Mindray dat mogelijk schadelijk is voor onze reputatie, de interne controle van onze boekhouding en financile verslaggeving of ons algemeen of financieel welzijn. Als u dergelijk gedrag wilt melden, lees dan de volgende informatie zorgvuldig door.


Meldingen vanuit China:
Chief Compliance Officer,
Compliance Department
Mindray Building, Keji 12th Road South
High-tech Industrial Park
Nanshan, Shenzhen 518057, P. R. China
Telefoon: +86 755 81888787
Fax: +86 755 26582680-88787
Email: compliance@mindray.com


Meldingen vanuit een ander land dan China:
(1) Meldingen vanuit een ander land dan China via internet
24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar
Meerdere talen
Europa: http://mindrayeu.myethicsline.com
Alleen Spanje: https://mindrayspain.alertline.com
Rest van de wereld: https://mindray.alertline.com
(2) Meldingen vanuit een ander land dan China per telefoon

24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar Meerdere talen

(a) Ga naar een website met informatie over toegangscodeshttp://www.business.att.com/bt/access.jsp
(b) Zoek de toegangscode op: Klik op de eerste letter van de naam van uw land voor de betreffende code
(c) Kies de toegangscode voor uw land
(d) Wacht op de toon of telefonist(e) van AT&T
(e) Toets of spreek het volgende nummer in: 8666145859
(f) Volg de instructies om het mogelijk schadelijke gedrag te melden
Voor het melden van mogelijk schadelijke activiteiten buiten China heeft Mindray externe verkopers opdracht gegeven om te zorgen voor hotlines voor klokkenluiders. Dat zijn speciale gratis meldlijnen die 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar bereikbaar zijn. U wordt vertrouwelijk en in uw eigen taal te woord gestaan door getrainde professionals bij wie u mogelijk schadelijk gedrag kunt melden. Zij geven dit dan door aan Mindray.
Mindray Account

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Wachtwoord vergeten
x

Open WeChat en scan de QR-code. Download de webpagina en deel deze op Moments.